Magyarok! Épek! Arkadas! Jogos- és kötelező védelmi helyzet van.

 

Kárpáthonban is meg fog eredni a nyelve a műanyag államférfiaknak, miután tucatnyian lesznek magánzárkában érlelve. https://ujvilagtudat.blogspot.hu/2018/01/tobb-szaz-magas-rangu-kazar-gen... Futtatóik már menekülnek. Nem választás lesz nálunk, hanem honvédelmi intézkedés a belső- és a külső támadók ellen. A mozigépész már nem is él, de a kóma még tart. Igaz alapú, való világ tovább nem halogatható. Minimális zökkenővel átállunk a valóságra. Azért a váltót lehet majd érezni.

Az államizmus a legpusztítóbb vallás. Szisztematikusan irtja az értelmet, az igazat, a látó és bölcs valódi minisztereket, az igazi közösségieket, a családapákat...

Könnyebb rabszolgásítani az ép Emberiséget, ha nincsen család és nincsen nemzet. A szemèt a víz tetejèn úszik. Mindenkinek pontosan tudnia kell, hogy ki közösségi jellem és ki antiszociális parazita, agresszor!!

Világos kérdésem van: Ebben a pszichopata vezérlésű, hazugság alapú, mindent pusztító, gyilkos pokolban akarsz utódaiddal létezni továbbra is, vagy a természetes igazra, szeretetre, családra és nemzetekre alapuló szabad világban?

A legszélesebb körben fogjunk össsze e példátlan történelmi pillanatban! Először van esélye az ép Emberiségnek megszabadulni  a pszichopata-világszövetség globálterrorjától, a rabszolgásítástól, a történelmi hazugságoktól.

Kellő számú ébredt ember elérheti fegyvertelenül is, vérontás nélkül is a pszichopata globálterrorista pribékjeinek, helytartóinak megállítását, amint ez már megvillan EU országokban. No ettől retteg a kiválasztott metélt, hogy szeletelve lesz. Néhány lépés van még hátra eddig a pontig. Tartsunk ki továbbra is igazban, jóban, szeretetben, megbocsátásban, kemény hazafiságban!

El ne hidd, hogy a legkeményebb harci gyakorlatozás speciális dolog, kiválasztottak számára! Népi tréning a kötelező védelem keretében. Csak a nyílt, tiszta kezű Nép és a valóban Népet szolgáló honvédők jogosultak harcra készülni. Fedett szervezeteknek csak bérgyilkosai vannak, nem katonái!! Hatástalanításuk össznépi kötelesség.

Természetes létjogosultsága az erős Családokra alapuló szuverén nemzeteknek, kulturközösségeknek van. Ezek jogosultak globális szövetséget fenntartani és nem a sérült, degenerált, vallásoskodó, pártoskodó pszichopaták. Előbbi a kötelező honvédelem körébe tartozik, utóbbi az el nem évülő Nép ellenes bűntettek körébe. Amikor ezt elegendően belátják, no akkor lehet helyreállítani az értékrendet és globális kánaánt építeni a globális pokolból.

Magyar Ébredés

 

yadi

Látogatók - Visitors

Angyal generáció, indigó felnőttek, szeretetet sugárzók...

 

Ennyi angyali ott van/volt mindenkiben. Ennyihez mindenkinek joga van. Segítsük ezt felszínre egymásban! Amiért ez nem mindennapi, azért dogoznak az ébresztők. Nagy iskolák, nagy vizsgák koptatják ezt a szépséget és belső értékké érlelik azt.Nemzet vezetőjének ilyen szinten kellene tisztának lennie! Nem is lenne megosztás, pártoskodás, vallási vegzálás...

Felismered magadban vagy másban az angyalt?

Sok angyal van közöttünk extrém empátiával, aki nem csupán álruhát öltött, de a születése pillanatában odafenn hagyta az angyal-múltjára való emlékezetét is. Ő maga sem tudja, hogy angyal. Nem emlékszik rá. Csak érzékenyebb. Finomabb. S bármilyen sötét és mélyre süllyedt gengsztervilágban élünk, ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent. Neki nem szabad. Mindenki lop, neki nem lehet. Mindenki megbízhatatlan, link, ő nem lehet az. Mindenki gátlástalanul hazudik, ő elpirul. Nem engedi hazudni a származása.

Egyszerű, ezért nagyszerű romlatlan lelkű emberek: jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek. "Nem idevalók." Emlékeznek még egy Erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak csak a jobb helyeken. Hozzák magukkal. Bár nem tanulták, nem is tapasztalhatták sehol, a vérükbe van írva.

Tudják, hogy másokhoz jónak kell lenni, s bár roppant hátrányos manapság: tisztességesnek kell maradni. (Hogy Országunk nem omlott még össze, csakis miattuk van.)

Medical WEB Site PlanetAudit 2016. Februar

6 jó orvos.

Gyógyít a bennünk lakó teremtő. Higgyünk magunkban, őseink hagyatékában!

Hatóság eltiltotta a gyógyítástól, perelték érte, de holtában is milliók gyógyulnak módszerével.

A mindent gyógyító, lelkünkből feltörő katarzis könnyebben kiváltható szentélyszerű, preparált közegben, a közösség erejével. Egyházak szisztematikusan visszaélnek ezzel: rabszolgásításra használják.

Titok már nem él sokáig. A kulcs a nyilvánosság: a parazita ebbe belehal, az igaz talentum ettől élni kezd!

A magyar Nép által felhatalmazott, legitim erőszakszervezet nem a felszínen fogja kezdeni a rendrakást, hanem a lényegi dolgokat teszi helyre először. Ma Magyarhonban nincsen hivatalban senki, akinek jogosultsága lenne ítélkezni emberek felett. Jogerős ítélet évtizedek óta nem lehet ebben az "országban". A bűnözés azonnal visszaesik harmadára, amikor a jelenlegi ügyészeket, bírókat, rendőrtiszteket el fogjuk távolítani hivataljainkból. A globális hátterüket már elveszítették a korrupt hivatalnokok, a Nép ébredése folyamatban van. Drága Barátom neked óriási hatalmad van.

Subskrybuj Global-Fusion RSS