Angyal generáció, indigó felnőttek, szeretetet sugárzók...

 

 

Ennyi angyali ott van/volt mindenkiben. Ennyihez mindenkinek joga van. Segítsük ezt felszínre egymásban! Amiért ez nem mindennapi, azért dogoznak az ébresztők. Nagy iskolák, nagy vizsgák koptatják ezt a szépséget és belső értékké érlelik azt.Nemzet vezetőjének ilyen szinten kellene tisztának lennie! Nem is lenne megosztás, pártoskodás, vallási vegzálás...

Felismered magadban vagy másban az angyalt?

Sok angyal van közöttünk extrém empátiával, aki nem csupán álruhát öltött, de a születése pillanatában odafenn hagyta az angyal-múltjára való emlékezetét is. Ő maga sem tudja, hogy angyal. Nem emlékszik rá. Csak érzékenyebb. Finomabb. S bármilyen sötét és mélyre süllyedt gengsztervilágban élünk, ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent. Neki nem szabad. Mindenki lop, neki nem lehet. Mindenki megbízhatatlan, link, ő nem lehet az. Mindenki gátlástalanul hazudik, ő elpirul. Nem engedi hazudni a származása.

Egyszerű, ezért nagyszerű romlatlan lelkű emberek: jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek. "Nem idevalók." Emlékeznek még egy Erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak csak a jobb helyeken. Hozzák magukkal. Bár nem tanulták, nem is tapasztalhatták sehol, a vérükbe van írva.

Tudják, hogy másokhoz jónak kell lenni, s bár roppant hátrányos manapság: tisztességesnek kell maradni. (Hogy Országunk nem omlott még össze, csakis miattuk van.)

A viskó című üzenet:

Mack Phillips legfiatalabb lányát elrabolták és feltételezhetően meg is ölték. A férfi mély depresszióba esik a családi tragédia után. Ebben a válságos állapotban kap egy titokzatos levelet, amelyben arra kérik, hogy minél előbb utazzon az oregoni pusztába, egy elhagyatott kunyhóhoz. Itt találkozik három rejtélyes idegennel, akiket egy Papa nevű nő vezet. A találkozó örökre megváltoztatja Mack életét.

 

Szeretném tudni a véleményedet erről a filmről. Ide is elküldheted: tomaimre@gmail.com

Általában azok a legmagányosabbak, akik legtöbbet tesznek az ép Emberiségért. Megfordítva: Akik a leghasznosabb közösségiek, többnyire magányosok is egyúttal. Átmeneti áldozatvállalás, mely többnyire generációkon át tart. Ők az igazi Elit, a valódi miniszterek, az angyaliak/angyalok. Aki ma érett angyal, azon sebek látszanak, mert a legtámadottabbak ők. Minden seb egy rangjelzés, vagy diploma, minősítés. Tetteik mondják el a lényeget. Megdöbbentően kevés ember tud értékeikről, írásaikról, kinyilatkoztatásaikról. No majd haláluk után!! Addig nélkülözésben, mindenüket szétosztva, mindenüket feláldozva dolgoznak az ép Emberiség jobb jövőjéért. Nevüket és arcukat adják értékeik mellé közvetlen életveszélyt, folyamatos megalázást vállalva. Ezen múlik a rend helyreállása: amikor már elegen tudják elhatárolni az igazat és a vetítést, amikor már elegen tudják valódi nevén nevezni korunk jelenségeit, no akkor robbanásszerűen helyreállhat a rend és a jó lesz a jó. Az összpontosított erők megtehetik azt, amit a magányos-, szétszórt erők nem tehetnek meg soha.

 

Lady Diana: Ő is egyike a kristálytiszta talentumoknak, akik lebontják a hazugsághegyeket, felszabadítják az ép Emberiséget a degenerált fogyatékosok hatalombitorlása alól. Igazság, transzparencia, valódi érzelem, tisztaság, rend, nyíltszívűség, angyali küldetés... Az igaz úton járó nem segédkezik a nép ellenes bűnöket elkövető hazugoknak.

 

A fenti videolista elemei kapcsolatba hozhatóak a természetes-, legkevésbé sérült, angyali jellemekkel.  Mindenki született angyali teremtés, tehát ép lélek, de sokan súlyosan sérülnek és ettől közösségellenessé válnak. A sérülés legfőbb oka, a már szeretetrokkantak degenerációinak évezredes és globális kikényszerítése sok területen: brutális, rituálisnak hazudott nemi és lelki csonkítások, agresszív lelki terror és félelemben tartás, a szeretet jelentőségének fel nem ismerése... Elegendő ezt a fő bajt megoldani és kánaánt teremtünk a jelenlegi globális pokolból, visszahelyezzük természetes jogaiba az épeket-, angyali lelkületű embereket. Sokkal több angyal között élünk, mint hinnénk.Többnyire nem is tudnak angyali mivoltukról és tévelyegnek, bizonytalankodnak. Az ép lélek gazdája legyen egyúttal erős is, mert felfalják a szeretetrokkantak.

Igen. Ezt tesszük sok éve folyamatosan: angyaliak vagyunk a legnagyobb pusztítókhoz is. Nem válunk olyanná mint ők, de hatástalanítjuk őket és visszahelyezzük jogaiba az ép Emberiséget.

 

 

Mindenmagyarok ébredése fel fogja ébreszteni az Emberiséget. Már sok jel mutat erre. Külhoniak többet tehetnek és nagyobb a felelősségük, lehetőségük ez ügyben.

Nagy belső erő és bátorság kell az igazhoz, a szeretethez, a nyíltsághoz. Életveszélyes dolgok ezek még most is a hazugsághegyek árnyékában, a pszichopaták világ-terrorjában. Gyors-, vagy lassú eszközökkel meg szokták ölni az ilyen embereket. Ezen a webhelyen is azért dolgozom, hogy ezek ne extrém-, hanem természetes dolgok legyenek utódaink világában. Legyen hazája az ép embereknek is, ahol a jó a jó, ahol a fehér az fehér és nem szürke! Akik nem hajlandók bűnrészességet vállalni az ép emberiség kifosztásában és rabszolgásításában, azokat ne vadásszák le! Tedd hozzá a magadét Te is azzal, amid van!

A legdrágább kő mindent karcol, de maga nem tűr karcolást. A legdrágább szív inkább vérzik, de nem sebez meg soha mást.

Ó! Szegény egoisták! Oly keveset látnak a világból! Csak önmagukat. Vannak ezzel ugyanígy más betegségben szenvedők is. Például a vallásoskodók és pártfanatikusok sem hajlandók meglátni semmit, ami nem támogatja hiedelmeiket, zsákutcájukat. Ép jellem, folyamatosan tanul bárkitől és mindig nyitott az új ismeretekre. Amit ma megtanul, azt holnap INGYEN tanítja másoknak. Felismeri nem csak magában, hanem másokban is az angyalt, talentumot, jót. Normális embernek eszébe sem jut közösségellenesnek lenni, nem is tud ártani másoknak.

Indigó felnőttek, kristálygyermekek a világ helyreállításáért:

Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Mert az emberek önzők lesznek, pénzimádók, dicsekvők és büszkék, gonosz dolgokat fognak mondani másokról, szüleiknek nem engedelmeskednek; hálátlanok lesznek és gonoszok.Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak megbocsátani, szívesen mondanak rosszat másokról, önuralom nélküliek és vadak lesznek, gyűlölik a jót. Elárulják a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják. Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus!Közülük valók, akik ravaszul behálóznak és elcsábítanak olyan asszonyokat, akik gyenge akaratúak. Ezek az asszonyok tele vannak bűnökkel, és mindenféle kívánságok vonzzák őket,mindig igyekeznek új tanításokat hallani, de sohasem tudják az igazságot valóban megismerni. (2. Timóteus 3:1-7)

  

Mostanában gyakran látni alvó ébresztőket, tévelygő útmutatókat, avult világ előre menekülőit. Az vagy, amit teszel, nem az amit vetítesz magadról. A valódi elit, a valódi miniszter minden nap tesz valamit az ép Emberiség érdekében és nem hajlandó bűnrészességet vállalni SENKIVEL. E fiatal tehetség tükröt tart az elkövetők elé, DE NEGYED ÉVSZÁZAD ALATT CSAK A LEHETŐSÉG LETT JOBB. https://www.youtube.com/watch?v=Hx2vD2FPydU Az Angyal Generáció már képes valódi megoldást adni a globális bajokra: le tudnak leplezni minden gazságot, fel tudnak tárni minden titkolt ismeretet, dokumentálni és archiválni tudnak eddig bizonyíthatatlan aljasságokat...

“Hidd el, aki Téged akar, az nem a kifogásokat keresi, hanem a társaságodat.

Az ember, aki valóban szeret, megtisztel a bizalmával, türelmével, idejével, s nem él vissza azzal, amit Te adsz neki.
A valódi szeretet feltétel nélküli, s nem várja, hogy más légy. Elfogad, nem birtokol. Ad, és nem elvesz.
Nem várja, hogy Te oldd meg az életét, hanem hozzátesz a Tiédhez. Nem vádaskodik, nem féltékeny.

Ha valaki nem tud beilleszteni az életébe, annak csupán hiányt pótol a jelenléted. Tőled akar megkapni valamit, ami hiányzik neki. Ez nem szeretet, hanem önzés.
Ha valaki szeret, figyelembe veszi az igényeid, az érzéseid, nem kihasználja azokat.
Ha valaki Téged akar, nem más mellett éli az életét. Nem mást ölel, nem másik mellett alszik el.

Aki Téged szeret, nem akar Nélküled élni.
Aki mást mond, mint ahogy cselekszik, ott mindig a tetteket nézd. Mert azok a valódiak…”

apatlanitott-lanyok

 

 

 

 

コメント

34

Apatlanitas

Incompetent-Mothers

Mennyi esélye van annak, hogy a magyarok még időben felébredjenek spirituális szendergésükből?

Az egész Földön egy megállíthatatlannak tűnő rezgésemelkedési folyamat zajlik, melyet évekkel ezelőtt New Age névvel illettek, míg manapság egyre inkább elterjedt az ébredés és a felemelkedés kifejezések használata. De vajon hol tart ez a folyamat? S mi lehet nekünk, magyaroknak, ebben a szerepünk? Hogyan áll a magyar lelkek aktivizálódása?

 

Az ébredés után jön az éberség, az álom után a való világ. Jóllehet ez meglehetősen kecsegtetően hangzik, mégis azt a hamis képet sugallja, hogy aki tisztába kerül ezzel az információval, tudniillik a spirituális ébredés folyamatával, az már fel is ébredt, s annak innentől minden könnyebb lesz és megoldódik az életében. Vélemény és tapasztalataim szerint ez nincs így.

A spirituális feleszmélés még csak éppen a kezdeténél tart és generációknak kell majd cserélődniük, mire befejeződik a jelenkori szakasza. S várhatóan az sem lesz a folyamat legvége, hiszen a tudatossá válás tovább fog folytatódni a magasabb és a még magasabb valóságszinteken, rálátva az életre egyre mélyebb szinteken összefonódó rendszerére és rendjére.

Tehát még nincs itt a Kánaán! Még csak a küszöb egyik vagy jó esetben másik oldalán toporog az emberiség. Aki átlépte már az első küszöböt az életében, az óriási lépést tett, ugyanakkor hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ez csupán az első lépés volt, amit még ezer meg ezer másik fog követni. Miért?

Mert a tapasztalatom azt mutatja, hogy sokan itt, a küszöb túloldalán, megelégedve hátradőlnek és tovább vegetálnak – igaz, már egy lépéssel közelebb a céljukhoz – az adott tudatszinten, s onnét tekintgetnek hátra a küszöb előtt toporgó embertársaikra, s közben hol a segítségnyújtás, hol a szánalom, hol az önteltség hatása alá kerülve ácsorognak a helyett, hogy továbblépnének az éberség újabb és újabb fokozataira. Mert az isteni öntudatra ébredésünk nem azonnal, nem egy-két év alatt, hanem sokkal-sokkal hosszabb idő alatt megy végbe. Bár mindig akadnak kivételek, azért az emberiség többségének nem volna szabad abba a hitbe ringatnia magát, hogy minden rendben van, ha van mibe kapaszkodnia. A legtöbbünk sajnos olyan elvekbe kapaszkodik, amelyekről a Sors rendre bebizonyítja, hogy olyan, mint a fing: tartjuk, amíg bírjuk! Már elnézést a hasonlatért!

De a spirituális világokban, magasabb lelki rezgésszinteken ez fabatkát se ér! Az elveket előbb cselekedetekké, majd tetteké kellene formálnunk! S én ezt hiányolom sokszor.

A magyarság egy ébresztő lélekcsoport. Mindig akkor jelent meg a Földön, amikor valamilyen nagy változást kellett kivitelezni. Sokan próbálják gyökértelenné tenni a magyarságot, letörögetve szarvait, de ez nem sikerülhet, mert egyre több magyar szívben lobog az Eredet lángja, mely halkan és szelíden fényt derít arra, mi igaz, s mi nem.

Ugyanakkor a magyarság spirituális eszmélésének hajója lassul, mivel sok, részben már aktiválódott lélek – olyan, aki rátalált már a spirituális életútjára és járja is azt – ideológiai vitákat folytat egymással. Ki a túlzott szabadság-elvűséget, ki a saját irányzatát tartja egyedül üdvözítőnek és követendőnek. A spirituálisnak mondott úton járók között is szép számmal akadnak „kis diktátorok”. Elnézést a szóért, de ki a családjában, ki az adott közösségében él a manipulálás nemtelen eszközeivel, pocskondiáz másokat, uszít és vetíti ki saját sérelmeit másokra, terjeszti a rossz hírét a véleménye szerinti áltanítóknak. Nem azt tartom a legfontosabbnak, hogy mennyi részigazságot tartalmaz valakinek a véleménye, számomra az a perdöntő, hogy mivel önmagában nem képes helyretenni a lelki, de inkább fogalmazzunk úgy, hogy egós sérelmeit, ugyanúgy beleüríti alacsony rezgésű energiáit és információit a magyarság kollektív tudattalanjába, miként ezt azok is megteszik, akik amúgy egyáltalán nem foglalkoznak ezotériával. Ez egy ezoterikus népbetegség: minősít, ítélkezik, rossz hírt terjeszt, lehúzva azokat is, akik amúgy emelkednének és fejlődnének. Csak hát ugye, a „nagy öregek” és a korábban indultak szavára érdemes odafigyelni és megfontolni. Szó sincs arról, hogy ne tanuljunk a bölcsebbektől, ne figyeljünk az intő szóra, vagy ne vegyük figyelembe a jó szándékú intelmeket. Én arról beszélek, hogy vegyük észre, amikor az „öregebb” tanító nem bölcsként viselkedik, amikor nem jó szándékú, amikor manipulatív módokon mások ellen hangol, mert ilyenkor nem az isteni jóság és igazság közvetítője az a valaki, hanem rajta keresztül is az Ördög szólal meg.

Kemény szavak ezek, de a magyarság a legnagyobb spirituális babérokra tör – teljes joggal –, ezért felhívom a figyelmet, hogy az Ördögöt mindenekelőtt önmagunkban kellene keresni.

„Ahogy fenn, úgy lenn” és a „az ember a Teremtő képmása” – szoktuk volt idézni. Nos, ha ez így van, akkor a Teremtőben található Gonosz is bele lett gyúrva az emberbe, nem csak a Jó!!! Így lett az ember a Teremtő kicsinyített mása. Ugye senki sem gondolta komolyan, hogy a bennünk lévő negatív hang majd hagyni fogja magát egyszerűen félreállítani? Ezért is tartom fontosnak a Napvallásban az egó-mentesítés módszereit.

Rengeteg emberrel beszélgettem a közel húsz éve tartó spirituális ébredésem során, meg se tudnám számolni, mennyi önfejlesztő gyakorlatot végeztem el, erre alapozva állítom, hogy még csak az előjátéknál tartunk és a komolyabb próbatételek még hátra vannak mind egyéni, mind a kollektív szinten. Jó hír viszont, hogy most van idő és vannak módszerek, amelyekkel mindenki beavathatja magát egy szintig, hogy tisztábban láthasson. Aki úgy érzi, hogy tud valamit, továbbá akar és mer, az lásson hozzá, hogy életét teljes mértékben átszellemítse és magasabb szintre emelje. Senki ne elégedjen meg azzal, ha már bizonyos képességek aktuálisan működnek benne, hanem menjen tovább a megkezdett úton. Fejlődjön! Képezze magát! Maradjon szerény! Csendesedjen el és ne foglalkozzon olyanokkal túl sokat, akikből hallhatóan nem az emelkedettebb tudat szólal meg!

Minden ébredőnek és igazságkeresőnek figyelmébe ajánlom könyvünket: A magyarok beavatása.

http://boldognapot.hu/blog/mennyi-eselye-van-annak-hogy-a-magyarok-meg-i...

 

Egy pszichológiai tanulmány szerint a nyitott gondolkodású emberek egy teljesen különböző valóságban élnek!

Egy friss tanulmány a nyitott és a zárt gondolkodású emberek szemléletmódjai közötti különbséget vizsgálata. A tanulmány megállapította, hogy a nyitottság tulajdonsága döntően befolyásolja, hogy az egyén milyenfajta valóságban éli meg az életét. A legtöbb nyitott beállítottságú ember a többiekétől teljesen eltérő realitásban létezik! A nyitottság nem egy fix készség. Magába foglalja azt, hogy nyitva tartsuk az elménket, új dolgokkal próbálkozzunk, új emberekkel találkozzunk – alapvetően egy arra irányuló óhaj, hogy felfedezzük és kijjebb toljuk a meglévő határainkat.

 

 

A nyitott emberek társaságkedvelők. A „Két módon szemlélve” címet viselő vizsgálatot a Melbourne-i Egyetemen folytatták le, melynek során 123 különböző háttérrel rendelkező résztvevőt vizsgáltak. A jellemüket és a nézőpontjaikat vették górcső alá. A nyitott gondolkodásra irányuló teszt 5 személyiségkategóriára fókuszált: a tudatosságra, a neuroticizmusra (érzelmi labilitásra), az extroverzióra (kifelé fordulásra), a barátságosságra és az új élmények iránti nyitottságra.

Ezután azokat tesztelték, akik egy „binokuláris rivalizálás” nevű vizuális észleleti jelenséget tapasztaltak. Ez a jelenség akkor jön létre, amikor mindegyik szemnek más képet mutatnak, ebben az esetben egy vörös folt van az egyik, míg egy zöld folt a másik szemen. A legtöbb ember előre-hátra csapong a két összeférhetetlen kép között, mivel az agy egyszerre csak egyet tud érzékelni. De egyesek képesek egy egyesített vörös-zöld foltot létrehozni a két képből. A résztvevők többsége azok közül, akik egyszerre látták a két foltot, jobb eredményeket értek el a nyitottság terén.

 

 

A kutatók szerint a nyitott embereknek hajlamuk van arra, hogy még kreatívabbak legyenek. Mivel ezek az emberek jók abban, hogy fogékonyan álljanak az élményekhez, a tanuláshoz és az észlelésekhez, ezért könnyen hoznak létre új szellemi útvonalakat a fejükben. Következésképpen új elképzeléseket fejlesztenek ki azáltal, hogy olyan dolgokat kapcsolnak össze, melyeket mások nem szoktak. Ez a megállapítás említésre került már egy korábbi 2015-ös tanulmányban is.

Így a nyitottság segítheti az embereket a magasabb gondolkodási síkok és a mélyebb nyugalmi állapotok elérésében. Ez szó szerint a valóság egy másik struktúráját hozza létre azáltal, hogy olyan új alkotóelemeket vezet be egy képen belül, amiket a normál emberek nem érzékelnek. Ez kiterjeszti azt a világot, amelyben az ember él.

Fordította és szerkesztette: Száraz György

http://boldognapot.hu/blog/egy-pszichologiai-tanulmany-szerint-a-nyitott...

 

A föld energiàjànak vibràciója fokozódott. Ez a bolygón élő, magasabb vibràciós frekvenciàjú lènyek jelenlètènek következmènye. És ez az eredmèny, mindazok munkàjânak köszönhető, akik tudatosan dolgoznak a saját fejlődésükön, ezzel növelve a saját vibràciós frekvenciájukat. Sok ember azonban mèg mindig nem érti, mi a magasabb vibráció eredmènye. Az emberisèg mèg mindig be van zárva a harmadik dimenziós rezgésbe, és bár a tudat nagy része túlmutatott ezen a téren, mèg mindig nagy a megértés hiànya. Az új gyerekek lehetősèget teremtenek arra, hogy megvàltoztassàk az emberiség tudatát, valamint megértsèk a rezgést, a több dimenziós interakciót a tudat, a tudattalan és a tudatalatti feltárásàn keresztül, és a tudat ébredésèt mind a tudattalan, mind a tudatalatti felé. Most az átlagos felnőtt, aki a földön volt, mondjuk 30 vagy több évvel ezelőtt, nehézsègekbe ütközik a gyorsabban rezgő szemèly fogalmànak megértéséről. Pontosan ez okozta az ilyen gyermekek hibàs diagnózisát. Ez azèrt van, mert az emberiség nem érti, mit jelentenek ezek a frekvenciàk. Ezek a gyerekek különböző neveket kapnak: Indigó, Kristàly, Arany és Szivárvàny. Ezáltal mi viszont egyszerűen, csak Új gyermekként fogjuk nevezni őket, mert mindeggyikük magas frekvenciával él. Sok ilyen gyermek sokkal fejlettebb tudatú, mint a bolygó átlagos emberi felnőttjei. Ezért ez surlódást okoz a környezetben. Most próbàld elmondani az átlagos emberi lénynek, hogy a gyermeke sokkal fejlettebb, mint ő. Nagyon nehezen értené meg. Ez az evolúciós szint viszont, nem teszi kevesebbé a szülőt -mindössze sok lehetősèget kínàl a szülő számára, annak érdekében, hogy felismerje, megèrtse, hogyan kell együttműködni a fizikai vilàgon belül az energiàval, ezért nincs megítélés vagy elmarasztalàs arról, hogy a szemèly fejlettebb vagy sem. ...

Korábban azt mondtuk, hogy ezeknek a gyermekeknek egy része nagyon érzékeny lehet. Ez azért van, mer...
szivtanc.eoldal.hu
 

Maria Rosa

2017. szeptember 9., szombat

A Felemelkedett Mesterek tulajdonképpen olyan lények, akik keresztül mentek inkarnációkon itt a Földön és elérték a felemelkedést.
Segítettek a Bolygó evolúciójában. Mindannyian tudjuk kikről van szó: Buddha, Saint Germain, Jézus.
Ezek a lények mind 1996 előtt ( arkhón invázió éve előtt) emelkedtek fel. Így elég behatárolt arra vonatkozóan a megértésük, hogy milyen a Föld felszínére inkarnálódni ezen időszak után. 
 
Cobra elmondta, hogy 96 után mindösszesen 8 embernek sikerült felemelkednie innen a Bolygóról. Ez a csoport nem átlagos életet élt és védve voltak, elszigetelten éltek és nem kellett küzdeniük a megélhetésért, ahogy azt ma a legtöbb ember teszi. Ők is nagy segítségére vannak jelenleg a Fényerőknek és a Mestereknek.

Az 1996-os arkhón invázióról, vagy más néven a Nagy Felejtés évéről itt olvashatsz magyarul:

http://cobrarozsa.blogspot.de/2017/08/az-1996-os-nagy-felejtes.html

Cobra azt ajánlja, hogy beszélgessünk velük, lépjünk velük kapcsolatba és magyarázzuk el a mi szemszögünkből, hogy milyen itt az élet.
A Földön drasztikusan megváltozott a helyzet 1996 óta és most a mi tapasztalatainkra van szükségük, hogy megtudják, mi történik itt nálunk.
 Csak akkor tudnak minket vezetni, ha figyelembe veszik (a mi tapasztalatainkon keresztül) azt a másik helyzetet, ami számukra új.
Mivel az ötödik dimenzióban a sötétség az információ és a megértés hiányában nyilvánul meg, ehhez a kozmikus helyzet megoldásához ránk is szükségük van.

Hogyan léphetsz velük kapcsolatba, íme a megoldás, amit Cobra ajánl:

„Lynn – És mi a helyzet a magasabban fejlett szellemekkel, mint például a Felemelkedett Mesterekkel való kapcsolódási képességünkkel?

COBRA – Ha kapcsolatban állsz a lelkeddel, a Felsőbb éneddel, ezen a kapcsolaton keresztül mindig kapcsolatba léphetsz a Felemelkedett Mesterekkel.”

Gondolom, hogy nem mondott újat, tehát: a Felsőbb Énünkkel való szoros kapcsolat segít abban, hogy megtaláljuk azt az „információs vonalat”, ahol a Mesterek elérhetőek, bármelyikük megszólítható, nagy szeretettel várják. 
Ez tehát nem csatornázás, hiszen a Felsőbb Énünk kizár és átlát minden hazugságon és elterelésen, az ítélőképességünk tökéletesen egyensúlyban van. 
Előfordulhat, hogy belső látomásokat vagy telepatikus kommunikációt választanak a velünk való kapcsolatfelvételhez, ezért hallhatod vagy érzékelheted őket meditációban.
 De oly módon fogják ezt megtenni, hogy mindenképpen megérthesd.
 Kellemes megéléseket és megtapasztalásokat kívánunk mindenkinek! :)

Tulajdonképpen ebben az Univerzumban senki nem számított arra, hogy a sötétség ilyen messzire fog menni és senki nem számított arra, hogy ilyen nehéz és kihívásokkal teli lesz a helyzet, így igazán senki nem készült fel erre.
Természetesen a Forrás tisztában volt és most is tisztában van mindezzel.
 De a Forrással való kommunikáció soha nem tökéletes az Univerzum ezen dimenziójában. A kozmikus helyzet megértése soha nem tökéletes az elsődleges anomália miatt, ezért van az, hogy a Forrás észlelése nem lett teljes egészében továbbítva a megnyilvánult Univerzumba.

A Föld az utolsó bolygó a Galaxisban, amelyet fel kell szabadítani, és minden erejüket, tudásukat és energiájukat ide koncentrálják most. 
Gaia meg lesz gyógyítva és a sötét erők soha többet nem fognak tudni kárt tenni benne.

A Felemelkedett Lények energiái olyan erősek, hogy le kell tompítaniuk, ha kapcsolatba lépnek velünk. 

Jelenleg folyik a plazma sík rendbehozatala, ahová el van rejtve a Bolygón zajló események nagy része.
Itt találhatóak azok a toplet bombák is, amik eltávolítása jelenleg is zajlik.
 A Fényerői és a Felemelkedett Mesterek tisztítják ezt a „területet”.
Az asztrális bolygószintű fényháló, az éteri fényháló már majdnem teljesen kész, a plazma síkon pedig már több mint 50 százaléka készen van, az Eseménykor pedig teljesen rendben lesz mindegyik.

Különböző alkalmakról tudunk a történelemből, hogy a Felemelkedett Lények sikeresen avatkoztak be a történelem döntő pillanataiban.
Így jelentek meg a Templomosok idején, hogy vezessék őket. St. Germain jelen volt az Egyesült Államok megalakulásánál, minthogy az Alapítólevél az egyik legfelvilágosultabb dokumentum a Bolygón.

Ez a planéta teljesen el van szigetelve és dualitás alapú életünk van, ahol a szenvedés és a félelem az, amit közvetítenek felénk.
 Implantátumokat kaptunk, részlet a Glarusban, Svájcban megtartott Felemelkedés Konferenciából: 
„Aláírtunk egy szerződést az irányító erőkkel, ami magában foglalta azt is, hogy inkarnáció alkalmával implantátumokat helyeznek el belénk - kristályokkal is. Ennek a legnagyobb hatása az volt, hogy elválasszon minket a Forrástól, hogy elkülönítse az embert Istentől és különbséget tegyen a személyiség és a lélek között. A programozás első rétege mindig is az elkülönülés azonosítása volt és jelenleg is az. Minden ez után következő program ehhez kapcsolódik.
Minden újabb inkarnációban, mint pl. a jelenlegiben is, alá kellett írni egy szerződést, aminek az első következménye, hogy születéskor implantátumot helyeznek el bennünk. Minden előző életbeli dolog kitörölődik, ami nagyon fájdalmas eljárás, ezért sírnak a kisbabák, amikor megszületnek.
Mivel minden emléket elvágnak, nyitott az út a szülői minták elsajátítása előtt (azok a hitrendszerek, amelyeket a szüleink gyerekkorunkban rónak ránk). Teljes mértékben magunkba szívjuk a környezetünk érzelmeit, ami nagyon ellentmondó lehet. Ez a programozás az óvodában kezdődik, majd folytatódik az iskolás éveinkben az oktatási rendszeren keresztül, a médián, az uralkodó trendeken és a divaton át. Így teljes mértékben alkalmazkodunk a rabszolgatartó rendszerhez. Így erősítik meg az egész programozási ciklust.”
„COBRA - Lényegében az első lélekszerződéseket akkor írtuk alá, mielőtt mi, mint Csillaglények beléptünk a karantén Föld területére. Mindenki, aki belépett, így vagy úgy aláírta ezt a szerződést. Aztán minden egyes leszületés előtt is aláírtunk egy másik szerződést. Fontos azt megértenünk, hogy ez a szerződés aláírás nem olyan, mint a fizikai síkon, amikor aláírunk egy papírt, hanem ez inkább egy energetikai egyezség volt, amikor igent mondtunk bizonyos dolgokra.”

Egy fontos kérdés Cobrához a dualitáshoz kapcsolódóan:
„Energetikailag mi fog történni az Esemény alatt?
 - A dualitás elkezd majd megszűnni. A dualitás pozitív és negatív polaritása a jó és rossz szempontjából, az arkhónok mesterséges szüleménye. A természetben semmilyen formában nem létezik. Ott a pozitívnak és negatívnak semleges jelentése van. A polaritás nem jó vagy rossz. A dualitás csak egy kreálmány. A polaritás "gonosz" pólusának eltűnéseként is értelmezhetjük. Forrása jelenleg a plazma birodalmában van. Ha a plazma meggyógyul, minden más is meggyógyul.”

Az arkhónok megalkották számunkra mesterségesen a karma rendszerét. 
Őket a „Karma urai” néven is emlegetik, az asztrális síkon felügyelik a lelkek reinkarnációját.
Évezredekkel ezelőtt Indiában beszivárogtak misztérium iskolákba azért, hogy a kasztrendszer kontroll mechanizmusát megerősítsék. 

 

Idézet Cobrától, mely feltárja titkos tervüket és hogy hogyan tudtak minket irányítani: „A karma koncepcióját, mint jutalmazó és büntető rendszert és azt a koncepciót, hogy a Föld egy "tanuló" bolygó, az archónok találták ki, hogy az emberek elől elrejtsék az igazságot az archón/chiméra uralomról, és az implantátumhálóról.
Az igaz, hogy mindenki felelős a saját tettéért, és hogy tanulhatunk a hibáinkból. Viszont azt sugallni, hogy a jelenlegi életkörülményeink megtapasztalásával "törlesztjük" a múltbéli negatív tetteink karmáját, a manipuláció egy körmönfont és mély formája. Ez a cabal ügyes mentsége arra, hogy folyamatosan azt tegyék, amit tesznek, mivel egyszerűen csak "leckét tanítanak nekünk az élet iskolájában".
Az elsődleges anomália a gyökér oka minden szenvedésnek. Minden érző lény összes negatív tette annak a generációs traumának a láncreakciója, ami az eredeti kegyvesztettségből, az évezredekkel ezelőtt történt fő anomáliával való eredeti találkozásból és a távoli múltban eredetileg megtapasztalt implantációs folyamatból ered.
Nem igaz, hogy amiatt tapasztalunk meg most bizonyos rossz dolgokat, mert valamit elkövettünk, valamelyik elmúlt életünkben. Azért tapasztalunk rossz dolgokat, mert a Bolygót megszállták és valaki teszi velünk ezeket a rossz dolgokat, és nekünk ellen kell állnunk. Fel kell szabadítanunk a Bolygót ahhoz, hogy ezek a dolgok ne történjenek tovább.”

Ez pedig egy másik fontos magyarázat, idézet szintén egy interjúból:

„Patrick - Mi a különbség a kauzalitás (okszerűség) és a karma között?
COBRA - A kauzalitás egyszerűen az ok-okozat törvénye, tisztán fizikai törvény. A fizikai síkon és a magasabb energiasíkokon ha teszel valamit és az beindít egy bizonyos válaszreakciót, ez csak a fizika törvénye. A karma egy olyan ideológia, ami a kauzalitás valóságát valami más dologgá akarja fordítani és kifogásokat talál azt állítva, hogy ami most történik, az a múltbéli cselekedeteink eredménye, pedig a valóságban ezen cselekedetek többségét a cabal és az arkhónok tervelték ki.”

Mindez a Galaktikus Központi Napból érkező energetikai beavatkozás eredményeképpen kerül megoldásra. Pleroma fényimpulzusa kiemel bennünket ebből az értelmetlenségből. 
 

Újabb idézet egy Cobrával készült beszélgetésből:

„Stephen: Nyilván tudatában  vagy, hogy többen kritizálták az arkhónokkal foglalkozó cikked tartalmát, különösképpen a Karma Urai-ra tett megjegyzéseidet, miszerint az asztrális síkon élnek, amely a többség felfogása szerint a 4. dimenziót jelöli( nem magasabb dimenziókra céloztál?) Emellett, azt állítottad, hogy a Felemelkedett Mesterek tanainak nem volt eleme a karmáról szóló tanítás( sokan úgy vélik, hogy része volt). Szóval, mit tudnál mondani azoknak, akik vitába szálltak veled, kétségbe vonták a verziódat ezekkel a bizonyos állításokkal kapcsolatban?

Cobra: A Földön jelenleg nem található torzításmentes, tiszta tanítása egy Felemelkedett Mesternek sem(ez a fogalom az általánosan elterjed nézet szerint többek között Jézust, Buddhát, Krishnát, Saint Germaint, Sanat Kumarát, Konfuciuszt, Pió atyát, Hermész Triszmegisztoszt, stb. takarja. szerzői megj.). Tanításaik egy része, amely elméletben tőlük származik( beleértve a csatornázott üzeneteket), valójában a tanítványaiké. A tanítványok NEM voltak teljesen megvilágosodottak, ergo bizonyos mértékben alkalmassá váltak a háttérhatalom elmeprogramozására. Egy tiszta Felemelkedett Mester tanítás az volna, ha valamelyikük materializálódna egy csoport előtt és spirituális igazságokról kezdené őket tanítani. Ez mint tudjuk jelenleg nem történik meg. Erre az Első Kapcsolatfelvételt követően fog sor kerülni.”

A földi, eltorzított tanítások tartalmaznak olyan részeket is, miszerint a szenvedés, az egyedüllét, elvonulás vagy a szegénység megtapasztalása teljesen természetes folyamat ahhoz, hogy fejlődhessünk, magasabb szintre léphessünk. 
Ez teljes hazugság.
 Minden léleknek joga van Szeretetben, Jólétben és Egységben élnie. 
Egy léleknek nincs szüksége negatív megtapasztalásokra, hogy fejlődni tudjon, csakis pozitívakra, és akkor korlátlan lehetőségek állnak a rendelkezésére.
 
Részlet a 2016. júniusi Cobra interjúból: 
„Richard: Sokan azt mondják, hogy a fejlődéshez szükség van a negativitás megtapasztalására. Egyetértesz?
Cobra: Egyáltalán nem értek egyet. Ezt a tanítást az arkhónok terjesztették, hogy rabszolgasorban tartsák az embereket. Egyáltalán nem szükséges és káros a fejlődésre.”

1999 óta a Felemelkedett Mesterek, a Galaktikus Szövetség és az Ellenállási Mozgalom aktívan távolítják el az egzotikus éteri technológiákat rétegről rétegre a Földi karanténból.
Minden alkalommal, amikor egy réteg eltávolításra kerül, a Felemelkedett Mester kap egy információt a következő réteggel kapcsolatban a Forrástól.
Ez követően a Konföderáció és az Ellenállás személyzete eltávolítja a következő éteri réteget. 2014 év vége felé drasztikus áttörés történt.

A Felemelkedett Mesterek 2014 novembere óta megkapták az információt a Forrástól az összes megmaradt éteri sötét erőről és technológiájukról.

Ez gyakorlatilag feloldotta a dualitás valóságrendszerének az alapjait és eltávolította a felső arkhónok hatalmának alapjait is ezen a Bolygón. 
 

A Földi Karantén végjátékáról itt olvashatsz magyarul, köszönet az Újvilágtudatnak a fordításért:

http://cobrarozsa.blogspot.de/2017/08/a-foldi-karanten-vegjateka.html
 

Megkérdezték Cobrát, hogy a dualitás megszűnése után is létezni fog Fény és Sötétség?

Ez volt a válasza:

„ A Bolygó forgásából eredően váltakozni fognak a nappalok és az éjszakák. A Holdfény is megmarad. Viszont megszűnik a sötétség alapelve: nem lesz több szenvedés, betegség vagy spirituális sötétség. Amint belépünk a Tachion övbe az energia egyre könnyebb és könnyebb lesz.”

Ebben a pillanatban egyetlenegy Felemelkedett Mester sincs a Föld felszínén. A fátyol túloldaláról segítenek nekünk.
A reptiliánok 1996-ban masszív kampányba kezdtek ellenük, azt akarták elhitetni, hogy „hamis fényt” közvetítenek.
Valójában ők csodálatos Fénylények az Arkangyalokkal és az Egyiptomi Istenekkel és Istennőkkel együtt, akik a mi barátaink, nővéreink és fivéreink.
Ahogy Cobra fogalmaz: az ő folyamatos segítségük és támogatásuk nélkül az emberiség már nem élte volna túl az utóbbi pár száz évet, mára már kihalt volna.

A Felemelkedett szó jelentése: teljes szabadság és megvilágosodás.
 Elhagyni minden olyan köteléket, mely a fizikai síkhoz, az elméhez kötődne. Nincs rögzülés az entrópiához (rendszer rendezetlenség), a tudat minden ellentéten és konfliktuson túllépett.
A Felemelkedett Mesterek élvezik a megvilágosult tudatállapotot, a finom, tiszta és mindent átható boldogságot. Ezt szeretnék megmutatni az emberiségnek is, ha itt lesz az ideje. 
 
Rendkívül kiegyensúlyozott perspektívával (távlati képpel) rendelkeznek a felszabadítási folyamatot illetően, mióta 2014 novemberében teljes rálátást kaptak a különböző tényezőkről, mint pl. a síkok rendezetlensége, toplet-strangelet bombák, Yaldabaoth elhelyezkedése, kiterjedése.

A Mestereket összefoglalóan nevezhetjük a „Nagy Fehér Testvériség” néven is.
Az Antarktiszon léteztek elvonulóhelyek bizonyos Felemelkedett Mesterek számára, akiket mi, a felszíni lakosság nem ismerünk név szerint, de Gaia globális helyzetével, az energiaráccsal összefüggő küldetésük van.

A Felemelkedett Mesterek az Isteni tervvel való teljes azonosulással és egyetértéssel segítenek nekünk.
 Nem állnak felettünk és nem tekintenek ránk úgy, mintha minket kontrollálni kellene.
 Teljes odaadással, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk a mátrixon túlról és megtesznek mindent, hogy végérvényesen szabadok lehessünk.

Cobra beszélt nekünk az interjúkban több Felemelkedett Mesterről is, mikor kérdezték ezzel kapcsolatban. Sokszor a küldetésüket, feladataikat is elárulta, most tehát következzenek ők:

1. El Morya Mester
Vezető pozícióban lévő emberekkel, politikusokkal foglalkozik itt a Bolygón. Rendkívül nehéz feladata van, jól látható, hiszen sokan a hatalmukat saját céljaikra használják. De pl. Putin elnöknél sikeres a küldetése. 

 

2. Mohamed
A jelenlegi küldetése korrigálni a muszlimokat érintő egyensúlyhiányt, a vallásukat: az iszlámot, itt a karanténban, amennyire csak lehetséges. Gaian később semmilyen vallási közösség nem lesz. Erre a korrigálásra csak a mostani helyzetben van szükség, hogy mint bölcs tanító jelen legyen náluk.

Egy kis segítség mindazoknak, akik tudni szeretnék, hogy mi lesz a vallással az Esemény után, idézet Cobrától a Glarusban megtartott Felemelkedés Konferenciából:

„Mi lesz a vallásokkal az Esemény után? 
- Nagy fellélegzés lesz. (Cobra szünetet tart és nevetés van a teremben.) Az emberek elkezdik megérteni a kontroll és manipuláció mélységeit. A mai kereszténységet 325-ben alapította a niceai zsinaton Nagy Konstantin érseke, kaiszareiai Euszebiosz és Jézus összes tanítását eltorzították és meghamisították. Az üzeneteiben szereplő szeretet és megbocsátás nincs összefüggésben a keresztesháborúkkal és a katolikus egyház boszorkányégetéseivel. Teljesen más az üzenete. Ugyanez történt minden vallásban. Egy lénnyel kezdődik mindegyik, aki mély üzenetet hordoz, majd ezt az üzenetet eltorzítják, amint a lény nincs már többé jelen. Majd később egy szektát hoztak létre a vallásból és évszázadokkal később propaganda és hatalmas programozógépezet követte. A Vatikánban létezik egy "Propaganda Múzeum", ahol a látogatókat az agytípusuk alapján választják ki és így mutatnak nekik különböző dolgokat. Az Esemény után ennek azonnal meg kell szűnnie. Az Igazság Magjai virágként fognak nőni és nyilvánvaló lesz, hogy ugyanaz az Isteni Igazság mindennek az alapja.”

Találtam még egy fontos magyarázatot Cobrától, ami pedig a Bibliával kapcsolatos, talán sokakat érdekelhet:

„Richard - Forrásaid szerint ki felelős a "Biblia" könyv megírásáért? Teljes mértékben emberek találták ki vagy a spirituális erőnk irányította a megírását vagy van abban némi igazság, hogy Isten inspirálására íródott?

COBRA - Ez a könyv ősi szövegek gyűjteménye, amit bizonyos módon állítottak össze és mutattak be, hogy bizonyos pszichológiai hatást érjenek el. Az összeállítást egy arkhónnak, Constantinus-nak az írnoka végezte. Az volt a célja, hogy irányítsa az emberiséget. A könyv egészét tekintve önmagában nincs pozitív hatással az emberiségre, de vannak bizonyos nagyon pozitív részei, melyek a Fényerők inspirálására íródtak. Szóval egy "keverék".

Richard - Azért is hagytak benne kis igazságtartalmat a Cabal tagjai, hogy ezzel azt az érzést keltsék, hogy igaz és lehet, hogy mégsem az, hogy ezzel is irányítsák az emberiséget? Hogy összezavarják őket?

COBRA - Épp az ellenkezője. Amikor ez az összeállítás készült a 4. században, túl nagy volt ahhoz a tudatosság, hogy teljesen kihagyják a jó dolgokat. Túl furcsának tűnne úgy.”

Ez pedig egy másik megjegyzés, ami a Védikus Tanításokhoz kapcsolódik:

„Aaron - Ki írta a védikus írásokat?
COBRA - Tulajdonképpen nagyon magas spirituális fejlettségi szinten lévő emberek írták Indiában Atlantisz bukása után, de az évezredek során az arkhónok eltorzították.”

Talán sokkoló ezt olvasni néhány embernek, akik még nem hallottak ezekről a dolgokról, tisztában vagyunk vele.

Ezért egy nagyon fontos megjegyzés idekívánkozik, idézet szintén Cobrától:

„COBRA - Nem tudod megváltoztatni mások hitrendszerét, ha ők nem nyitottak. Csak azoknak tudsz segíteni, akik már nyitottak és kérdeznek vagy kutatják a mélyebb igazságot.”

3. Buddha
Buddha története kicsit más, mint a többieké. Ő volt az első, aki elérte a felemelkedést Atlantisz bukása után.
A 70 földi Felemelkedett Mester egyike. ( 35 női és 35 férfi Mester, mely egyensúlyt ad ezen a téren, viszont nem mindannyian egymás ikerlelkei. Néhányuk ikerlelke nem itt Gaiara inkarnálódott, és nem ugyanazon a folyamatokon ment keresztül) Buddha egyik lelki társa Tara Istennő, aki szintén Felemelkedett Mester.

A feladata, hogy valódi spirituális bölcsességet adjon át számunkra.
Buddha volt az, aki megnyitotta a kaput, hogy elérhető legyen a felemelkedés az emberiség számára is.
Rendkívül fejlett fénylélek, Cobra úgy fogalmaz, hogy a 8. és a 9. dimenzió között van. Megfogadta, hogy addig itt marad és segíti az emberiséget, amíg a Föld fel nem szabadul.
Ikerlángja ismeretlen itt a Földön, de jelenleg is mellette van és segíti őt spirituális útmutatással: az emberiség szívében ébreszti fel a „Végtelen Isteni Szeretet” óceánját. 

 

4. Krishna
Ő ugyanaz az entitás, akit mi nyugaton Jézus Krisztusként ismerünk. Az Első Kapcsolatfelvétel után a többi Mesterrel ő is visszatér hozzánk, mikor az emberiség tudatossági szintje elég magas lesz. A Szíriusz Csillagrendszerből származik és azzal a küldetéssel érkezett, hogy megvilágosodást hozzon az emberiségnek. 

 

5. St. Germaint
Mielőtt felemelkedett Francis Bacon-nak hívták. Ő írta a Shakespeare műveket ezen az írói álnéven.
St. Germain aktívan dolgozott a francia királyokkal és királynőkkel a forradalom előtt. Pozitív irányba próbálta befolyásolni őket, de sajnos az arkhónok beleavatkoztak. Változást akart előidézni, de nem volt sikeres, az emberek nem hallgattak rá.
Ikerlángja Lady Nada.
St. Germain megjelent egy csodálatos embernek a Sastha hegynél, számtalan tudásanyagot átadva nekünk az ÉN VAGYOK jelenlétről. Ez a személy, Godfrey Ray King írói álnéven írt könyveket, majd később megvilágosodott.(Az ÉN VAGYOK jelenlét hangja a "SO HAM". A SO HAM mantra szanszkrit eredetű és a jelentése: ÉN VAGYOK, érdemes 3-szor, 9-szer, 27-szer, vagy még többször megismételni.) 

 

Egy idézet:

„COBRA - Fokozatosan, ahogy fejlődik az ÉN VAGYOK jelenlétünkkel a kapcsolatunk, nem lesz többé magányosság érzése és növekszik a védelem is, ahogy fokozódik ez a kapcsolódás. Ezért nagyon jó kapcsolódni az ÉN VAGYOK jelenlétünkhöz egy Fényoszlopon keresztül, ahogy arról nem rég már a blogomon is közzétettem egy bejegyzést. Volt egy nagyon szép cikk a Fényoszlopról, az ÉN VAGYOK jelenlétünkhöz való kapcsolódásról. Ez a kapcsolódás az egyik legerősebb védelmi forma bármilyen negativitás ellen, amit az emberek megtehetnek ezen a bolygón.”

St. Germain hozta vissza a régi Egyiptomi Misztériumokat.
 Nem volt tisztában teljes egészében a Bolygó helyzetével, de mégis óriási hatással volt a nyugati civilizációra, mely még ma is érezhető.
Ő jelentette az eredeti Amerikai Egyesült Államok létrehozásának fő erejét, melyet Új Atlantisz első horgonypontjaként álmodott meg.
Nagyon szoros kapcsolatban állt az USA eredeti alapítóival, akik Washingtonban tevékenykedtek. Sajnálatos mód ezek után az USA-ba keményen beszivárogtak a sötétek.

St. Germain a versailles-i Szerelem Templománál is fent tartotta a horgonypontot az Istennő beavatások energiájához, amikor a francia udvarban tevékenykedett.
 A másik erős horgonypontja Oak Island (Új Skócia, Kanada).
Rendkívül járatos volt a teremtés alapelveiben és mivel értette ezeket az alapelveket, követte őket.
 A másik, hogy nagyon járatos volt az alkímiában és megértette azt és a teremtés alapelveit, amivel megteremtette a vagyonát.
Ő az egyik legfőbb szereplője az Új Atlantisz megteremtéséért folyó munkálatoknak.

Megkérdezték Cobrát, hogy ha egy Felemelkedett Mester meg akar jelenni nálunk, akkor azt hogyan teszi, íme a válasz:

„Cobra: Amikor egy ember felemelkedett és vissza akar térni a fizikai síkra Felemelkedett Lényként, akkor létrehoz egy hologramot, ami úgy néz ki, mint egy fizikai test. Ez a hologram láthatóvá válik minden ember számára. Ez tulajdonképpen kondenzált ( sűrített, tömörített) fény, és nem egy rendes, megszokott fizikai test.”

6. Ashtar

Ikerlángja Astara, aki a Földön ismert még más neveken is: Ast, Ízisz, Ashera, Vénusz vagy Aphrodité. Ő terjesztette az Istennő Misztériumokat a Földön Atlantisz bukása után. Misztérium Iskolákat alapított szerte Atlantiszon, a fő központ Egyiptomban volt. ( Eredetileg Iona Istennő, a Központi Civilizáció képviselője hozta ide a Bolygóra több százezer évvel ezelőtt. Az ő tanítványa Ízisz.) 
 
Ashtar 25 000 évvel ezelőtt emelkedett fel és földi években számítva nincs életkora. Cobra Ozírisszel azonosítja, aki ugye Egyiptomból ismeretes. 1999-ben segített 70 milliárd nem-inkarnálódott embert evakuálni az éteri és asztrális síkokról a Plejádi Csillaghalmazba, ahol gyógyításban részesültek ezen lelkek. (Akik maradtak azok vagy arkhón túszok voltak, vagy erősen kötődtek a fizikai síkhoz, vagy mert így döntöttek, hogy segítik az emberiséget.)
 
Ashtar Anyahajókat irányít a Naprendszerben, „parancsnok” is egyben.
A Földön először a Fényterületeken (Tudatos közösségek, ahol harmóniát alakítunk majd ki és gyönyörű Fénymandalát alkotunk. Az Új Atlantisz hálózat részei.
 Ezek a Fényterületek képesek lesznek a Belső Földbéli csoportokkal való együttműködésre) fog segíteni: az Anyahajókkal fényoszlopokat hoz létre ezen területek felett, hogy felgyorsítsa a felemelkedési folyamatot.

Az ő feladata, hogy támogassa és segítse azokat az Önkénteseket, akik vállalták itt a Földön, hogy véghezviszik küldetésüket(Fénymunkások, Fényharcosok) és segítse az emberiség felemelkedését. 
 
1996-ban az arkhón invázió idején egy masszív, trauma alapú elmeprogramozást (főleg Monarch elmeprogram) kaptak kulcspozícióban lévő emberek az Ashtar Parancsnokság ellen titkos, katonai földalatti bázisokon. Azóta a helyzet megoldódott és mindenki tisztában van a segítő szándékával. 
 
Új stratégiája van, amin az emberiség 99,9 százaléka meg fog hökkenni, mert hatalmas meglepetés lesz. A parancsnokság Anyahajói a Föld-Hold pálya fölött és körülötte találhatók, 500 km-es és annál nagyobb űrhajókkal. 
 
Cobra és Ízisz (Cobra párja, álnév) találkozott Ashtarral a Shasta-hegynél, amíg kb. 5 km-re volt tőlük és a jelenléte még nagyon erős és nehezen elviselhető volt így is.

7. Sanat Kumara

Gaia evolúcióját vezeti és irányítja.
 Együttműködik a titkos Csillag Testvérisége nevű csoporttal, akiknek szíriuszi kapcsolataik vannak a Jupiter Parancsnokságon keresztül. 8 millió éve felügyeli az itteni feladatokat (megj.: 8 millió éve történt, hogy a chiméra a Forrástól való elkülönülést választotta) Az ő lélekcsoportjához tartozik Lady Meta is.

Soha sem jelent meg fizikai testben a Bolygó felszínén, mert a tudatszintje rendkívül magas, csak mint „csendes szemlélő” és egy bizonyos energiasugár közvetítője, amivel harmonizál és egyensúlyt tart. ( 7 sugár létezik, mely 7 különböző energia, ami a Forrástól árad, a Kozmikus Anomália megoldásához „használják”)

8. Jézus
Fentebb említésre került Krishna, ő ugyanaz a személy, de ismert még Sanandaként és Maitrejaként is. Az elmúlt 2000 évet Felemelkedett Mesterként „tölti”.
Jézus egyik feladata, hogy annyi Fényt vigyen a templomokba, amennyit csak lehetséges. A Feltétel Nélküli Szeretet tudatosságát hozza el az emberiség számára.
 Egyiptomi Misztérium Iskolákban kapott képzést. 
 
Lélektársa Mária Magdolna.
Mindketten beavatást kaptak a misztériumokba és fejlett tanításokat osztottak meg együtt és egy bizonyos vérvonal született a házasságukból. Sokszor halljuk Jézussal kapcsolatosan a „Krisztus tudat” kifejezést. 
Ez valójában a Kozmikus Szeretet visszatükröződésére utal saját belső lényünkben, ha már eljutottunk erre a szinte.
 
Valóban keresztre feszítették, majd felemelkedett és néhány nappal később megjelent a fizikai síkon a fénytestében. Sokat utazott és járt India legészakibb részén Ladakhban és Kasmírban.
Az Esszénus csoport segítette itt a Földön mind Jézust és mind Mária Magdolnát. Ő is meditált és a tanítványai egy kiválasztott csoportjának is tanított egy bizonyos meditációs gyakorlatot.
A technikái hasonlóak voltak az akkoriban élt jógik technikájához.

 Nagyon jól tudott gyógyítani, rendkívül fejlett, földönkívüli technológiák segítették, tehát nem egyedül gyógyított, hanem az űrbéli testvéreinkkel közös projektről beszélünk.
 Nem rendelkezett ezzel a képességgel, mikor idejött a földi karanténba, hanem élete során tanulta meg és segítséget kapott Csillagtestvéreinktől.

9.Konfuciusz és Lao Tzu
Kifejezetten a kínai populációval dolgoznak, annak is a legfelébredettebb tagjaival. Közvetlenül a Felszabadítási folyamatban vesznek részt.

10. Babaji
Róla csak annyit mondott Cobra, hogy a fénytestében fog megjelenni az Első Kapcsolatfelvételt követően, mikor itt lesz az ideje.

A Felemelkedett Mesterek nem fognak megmutatkozni az Esemény pillanatában, csak majd az Első Kapcsolatfelvételt követően egy bizonyos időpontban, amikor az emberiség tudatossági szintje elég magas lesz ahhoz, hogy elfogadják ezeket a felemelkedett lényeket olyannak, amilyenek valójában és nem olyannak, amilyennek képzelik őket.

Szóval mielőtt ez megtörténik, meg kell szűnnie az emberek programozásának és akkor az emberiség képes lesz megérteni és közvetlenül megtapasztalni ezeknek a lényeknek az energiáját a megfelelő időben. Ez jóval az Esemény után lesz, nem sokkal az Első Kapcsolatfelvételt követően. 
 
Először fizikailag a Plejádiak, a Szíriusziak, az Andromédaiak, az Arktúrusziak és még néhány számunkra kevésbé ismert faj fog megjelenni a Bolygón, hogy a kezdetekben vezessék, oktassák és segítség az emberiséget. 

Íme egy részlet a 2016. decemberi interjúból, hogy ez hogyan is fog történni:

„Aaron - A földönkívüliek vonatkozásában, tudsz nekünk mondani példát azzal kapcsolatban, hogy hogy működik egy felemelkedett civilizáció oktatási rendszere?
COBRA - Nem igazán olyan oktatási rendszerről beszélünk, mint amilyen itt a bolygón van. Inkább spirituális átadásról van szó, ami a lelken keresztül megy végbe, mert a lélek elég hatékonyan és gyorsan képes a magasabb megértésre. A többi fejlettebb civilizáció lényeinek nincs szükségük arra, hogy iskolába járjanak, hogy a szokásos módon tanuljanak, ahogy azt itt a bolygón tesszük. Belső spirituális tapasztalataik vannak, amely feltárja számukra a valóság természetét és a magasabb, hogy úgy mondjam, spirituális vezetők segítik őket, akiktől támogatást kapnak saját tanulási folyamatukban.”

Újból Misztérium Iskolák fognak megjelenni és kinyitni a Földön. Bár iskola a nevük, természetesen nem olyan felépítése lesz, mint a ma általunk ismerteknek, amit a Rockefellerek hoztak létre számunkra az elnyomáshoz. 
 
A tudatosságunk végtelenül meg fog emelkedni. Sok évet töltöttünk azzal, hogy megpróbáltuk meggyógyítani a gyerekkori mintákat vagy betegségeket alternatív gyógyászattal, terápiákkal, rebirthing-gel, reikivel - és a minták mégis, még mindig ott vannak.

Az Esemény után ezek hirtelen, egy szempillantás alatt el fognak tűnni. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, először végezni kell a Fényhálózattal. 
Nem maradhat fenn semmilyen veszélyes negatív beavatkozás.
Csak a pozitív tudatosság morfogenetikus mezője fog létezni és újra könnyen érthetővé válik majd számunkra a spirituális energia.

A kompressziós áttörés pillanatát követően megkezdődik az átalakítás. Minden, amit jelenleg tapasztalunk, felkészítés. 
Néhány csoportban ez az egész felemelkedéssel kapcsolatos folyamat már 20-40 éve folyik, azonban ez semmi ahhoz képest, ami majd az Esemény után vár ránk.
 Gyors ütemben fogunk átalakulni a fénytestünkbe. Mély spirituális és fizikai átalakulás fog végbemenni. A későbbi fázisokban, már elfogadott Csillagnemzetként fogjuk megkapni a fejlett technológiákkal való támogatást. 

 

Az Első Kapcsolatfelvétel után a Felemelkedett Mesterek/Lények elkezdenek érzékelhetővé válni a fénytestükben.
Az elmúlt 25000 évben csak nagyon kevés valódi találkozás volt az ilyen testet öltött mesterekkel, azonban az Esemény után ezeknek a találkozásoknak a száma egyre növekedni fog. És akkor valóban elkezdődik a hazautazásunk, a felemelkedés.

A Szabad Akarat szoros kapcsolatban áll a felemelkedési folyamattal. Ha megerősítjük szabad akaratunkat, közelebb kerülünk a felemelkedéshez. 
A szabad akarat központja a napfonat csakránkban van. Mivel mindannyian a Fény kelyhe vagyunk és kapcsolatban állunk a belső vezetőnkkel és mivel a szabad akaratunkkal választunk, így társ-teremtők vagyunk. 
 
Ezt a döntést úgy tudjuk meghozni, ha abszolút őszinték vagyunk magunkhoz. A szabadsághoz szükség van engedelmességre, de nem a dogmákhoz, hanem belső vezetőnkhöz kapcsolódóan.
Akkor leszünk szabadok, ha hallgatunk a szívünkkel összekapcsolódó belső vezetőnkre, soha többé nem kell félnünk a döntéseinktől. Békét fogunk teremteni. Ezekért a döntésekért belemerülünk a tudatosságba amikor életutakat, fókuszt és tetteket választunk.

A Mesterek tanítani fognak minket, segítenek bennünket, hogy mi is a Forrással újból Egyet, Egészet alkothassunk. Utat mutatnak majd számunkra és megszűnik a „Spirituális Sötétség”.
 Nincs közöttük megosztás abban a tekintetben, hogy valaki alacsonyabb, vagy magasabb szinten van, sem energetikailag, sem tudásban, hiszen mindannyian az Egy kifejeződései, ezért bármit is fognak nekünk tanítani, biztosak lehetünk benne, hogy az Abszolút Igazságot és a Határtalan Szeretet megnyilvánulásait kapjuk majd tőlük.

Néhány Fénymunkás és Fényharcos társunk aggódik amiatt, hogy mi lesz a családtagjaikkal, ha ők nem követik azt az utat, amit mi.

Cobra megnyugtatott minket, hogy mi csak a saját fejlődésünkért vagyunk felelősek, az övékéért nem. 
Az ő spirituális növekedésük feladata nem a mi vállunkat nyomja, ekkora terhet senki sem ró ránk. De nagyon fontos, hogy a dualitás megszűnése után minden egyszerűbb lesz és ők is könnyebben fogják kezelni és felfogni, hogy mi is a megfelelő, választható út. 

 

A végére zárásként egy pár gondolat….Amikor belekezdtem ebbe a cikkbe és keresgettem a hozzá kapcsolódó adatokat és információkat, akkor az én fejemben is volt sok olyan korábbi „tanítás”, amin túl kellett lépnem. 
Mindannyian más tudással rendelkezünk és senki sem mondja, hogy ezt most kötelező itt és most elfogadni, ami itt le van írva. 
Időre van szükségünk, hogy mindezt feldolgozzuk és megértsük….ezzel a Forrás, az Angyalok, a Felemelkedett Mesterek, az Ellenállás, a Fényerők is tisztában vannak.
 Ezért lesznek hozzánk nagyon türelmesek és szeretetteljesek. 
Viszont az átalakulásunkhoz elengedhetetlen lesz, hogy elfelejtsük azt, amit eddig megtanultunk.
 Egy teljesen másik világba csöppenünk hamarosan, ahol szabadon tehetünk, gondolkodhatunk, tervezhetünk és érezhetünk végre és nem fogják állandóan keretek közé szorítani az embert, a lelkünket….

Az ÉN VAGYOK mantrához kapcsolódóan találtam egy nagyon szép, kórus által előadott videót, amit érdemes hallgatni, hogy erősítsük ezt a jelenlétet. Az elején az OM mantrát is hozzáteszik, ez külön öröm! :)

Ez az a videó: https://www.youtube.com/watch?v=qA4XX15xatk

Kellemes mantrázást mindenkinek! :)

Bejegyezte: Viktória Czékus

Nem mondom, hogy ezek szuper tanácsok, de tapasztalatom is hasonló: Ezek a jegyek igazság alapúak, nem szoktak hazudozni. Ezek csak része a teljes jellemnek, de valami van benne szerintem is.

Szülőnek alkalmas emberek igaz alapú utódokat nevelnek, ha tehetik és nem barmolja szét munkájukat pszichopata támadás.

Hazugság alapú közegben igaz úton járni életveszélyes és drága nagyon. Társadalom csak igaz alapú lehet. Ami hazugságon alapszik az közösség ellenes bűnszervezet.

1. RÁK

A Rák horoszkópban születettek nagyon  jó lelkűek, mindig figyelnek másokra, és igyekeznek mindenkinek boldogságot nyújtani. Az életüket erkölcsi normák szerint élik, ezek közül az egyik legfontosabb az őszinteség, ami azért van, mert sokszor megégették magukat azzal, hogy megbíztak egy hazug emberben.

2. OROSZLÁN

Egy Oroszlán lojalitásáért cserébe csak hűséget vár el. Az Oroszlánok utálják a hazugságot, a hamisságot, és bárkivel, akit ezen tetten érnek, megszakítják a kapcsolatot. Könnyen megállapítják valakiről, hogy hamis a szándéka, nehezen lehet egy Oroszlánt átverni.

3. SKORPIÓ

A Skorpiók olyanok, mintha rendelkeznének egy beépített hazugság-érzékelővel. Könnyedén rájönnek, ha valaki be akarja csapni őket, és az illetővel utána nem kegyelmeznek, azonnal rácsapják az ajtót a csalóra. A hamisságot egyszerűen nem tűrik.

4. VÍZÖNTŐ

Legtöbb esetben a Vízöntők könyörületesek és képesek megbocsátani, mert tudják, hogy minden ember hibázhat. Azonban egyszer belefér minden ember részéről egy hazugság, de már kétszer nem bocsátja meg a Vízöntő sem, ha átverik. Az életüket elvek alapján élik, amelyekhez hűen ragaszkodnak.

5. HALAK

Nem minden ember örül annak, ha a legjobb barátja Halak csillagjegyű. Miért? Mert ez az ember kíméletlen őszinteséggel megmondja a frankót. Ami a szívén, az a száján, nem finomkodik, és nem nézi el a hamisságot.

A modern kultúrákban már eltűntek a sámánok, legalábbis ma már kevesebben tudnak róluk. Hiszen régen egyértelmű volt egy közösségben, hogy ki a sámán és a gyógyító, ez abszolút nem volt kérdés tárgya. De ha te is erősen vonzódsz a spiritualitáshoz és fontosnak tartod a minden összefügg mindennel elvét - amit több dimenzióban is szeretnél megérteni - akkor talán te is sámán vagy. Főleg, ha magadra ismersz az alábbi felsorolásban. 

1. Ha érzed a világban zajló változásokat és aktívan részt is veszel benne

Legutóbb a 2012-es maja prófécia kapcsán értettük meg, hogy egy új világ veszi kezdetét. Szó nem volt világvégéről, sokan mégis azt hitték, eljön az apokalipszis. Pusztán egy felemelkedésnek a megkezdését jelentette, egy új korszakot, amit már jócskán taposunk. Ha úgy érzed, hogy mágnesként vonz téged ez a változás, felhívod az emberek figyelmét az ébredés, a tudatosság fontosságára és mindezt egy újonnan kialakult vezető pozíció betöltőjeként teszed, akkor nagy eséllyel te is a sámánok közé tartozol. Több van benned, mint gondolnád.
 

2. Ha nehéz időszakon mentél keresztül, ami felkészített téged erre a szerepre
Régen, ha belecsapott valakibe a villám és túlélte, akkor onnantól kezdve nem volt kérdéses a szerepe, ő lett a sámán. Ha belegondolsz ma sincs ez másképpen, csak villámok nélkül az élet már másképpen jelöli meg kiválasztottját. Azok az emberek, akik tartós gyermekkori bántalmazásokon mentek keresztül, nemi erőszak áldozatai voltak, komoly lelki traumát és halálközeli élményeket tapasztaltak meg, azok egy teljesen más szemszögből látják a világot. Tapasztalataik átbillentették őket egy teljesen más gondolati síkba, ami által megkapták a lehetőséget arra, hogy gyógyítóvá és sámánná váljanak.
 

3. Ha vonz a szellemvilág
A sámán az, akinek lehetősége van megpillantani a másik világot. Képes a két világ közötti fátylat annyira elvékonyítani, hogy bepillantást nyerhessen az amúgy fizikálisan nem látható dimenzióba és információkat kapjon az ott élő lényektől. Ha valami oknál fogva többször gondolsz te is más dimenziókra, esetleg már megtapasztaltad ennek sokszínűségét és visszavágysz olykor, akkor kétséged ne legyen: sámán vagy te is!

4. Ha a természetben érzed magad a legjobban

A sámán tulajdonképpen a híd szerepét tölti be a természet és az ember között. Ezért ha vonzódsz az erdőhöz vagy a tengerhez és feltöltődést okoz a szabadban eltöltött idő, úgy érzed, hogy beszél hozzád maga a természet és ilyenkor jön a legtöbb intuíció is, akkor minden bizonnyal te is közéjük tartozol.
 
5. Nagyon kifinomult az érzékelésed
Ha olyan dolgokat látsz, hallasz és érzel, amit más nem, az még nem jelenti azt, hogy megőrültél. Ez a kifinomult érzékelés egy ajándék, amit bármikor előnyödre tudsz fordítani. Ne ijedj meg tőle, hiszen ez áldás!
 

6. Ha egy komoly betegségből épültél fel
A legtöbb modern kori sámán csak akkor tudatosítja magában azt, hogy ki is ő valójában, ha kigyógyult egy gyógyíthatatlannak mondott betegségből. Miután elfogadta azt, hogy neki a gyógyítás lesz a feladata és igent mondott a sorsára, minden megváltozott az életében. Tedd fel magadnak a kérdést: „Gyógyító sámán vagyok?” A válasz egyértelmű lesz. A legtöbb esetben miután elfogadod a küldetésedet, a betegségek is elmúlnak, mintha azok soha nem is léteztek volna.
 
7. Ha igazán élénk álmaid vannak

Egy felsőbb erő az álmaidon keresztül kommunikál veled. Ha a visszatérő szimbólumokat feljegyzed egy naplóba, egy idő után azt veszed észre, hogy folyamatosan üzennek neked. Megfigyelhetsz egy állatot is, aki különböző helyzetekben jelenik meg. Ő a te totemállatod, aki folyamatosan súg neked és nyújtja az ő segítségét.

harmonet.hu

Belső késztetést érzel arra, hogy a világot egy szebb és jobb hellyé tedd? Érzed, hogy fontos szereped van abban, hogy segíts másokon? Nos, akkor lehetséges, hogy te is fénymunkás vagy.

A fénymunkások (vagy fényküldöttek) azok, akik még születésük előtt vállalták, hogy önerőből segíteni fogják a világot, megszabadítják az embereket félelmeiktől. Ők valódi szakrális feladattal születnek a világraVan, hogy nem emlékeznek a vállalt feladatra, ezért szoronganak, elveszettnek érzik magukat, vagy éppen félnek.

A fénymunkásoknak van egy olyan erős érzésük, hogy pozitív energiát kell adniuk a világnak. Spirituális tehetségüket és képességeiket használják ahhoz, hogy terjesszék a szeretet érzéséhez kötött isteni bölcsességet, a szabadságot, az önmegismerést, az önuralmat, hogy egyre közelebb legyünk a tiszta szeretettel teli pozitív energiákhoz.

Ha környezetedtől gyakran kapsz olyan jelzőket, hogy „tiszta lelkű” vagy aki inspirálja őket, aki felmelegíti szívüket, energiát adsz, ha padlón vannak, akkor elképzelhető, hogy fénymunkás vagy ezen a Földön, és lehet, hogy épp ez a te feladatod itt lent.

Egy fényküldött másnak érzi magát a többieknél és olyan embereket vonz életébe, akiknek segíteni fog felismerni és túllépni problémáikon, olyan élethelyzeteket vagy történéseket vonz magához, ahol puszta jelenlétével békét és harmóniát sugároz.

Alább olvashatsz néhány támpontot, vagy jelet, ami alapján következtethetsz arra, fénymunkás vagy-e vagy sem:

1. Érzékeny lelkű vagy

A fénymunkás lelke nagyon tiszta, ezért a másoktól jövő negatív gondolatokat nehezére esik értelmezni, megérteni. Ugyanígy nagyon nehezére esik olyan emberek társaságában lenni, akikből olyan erős érzelmek sugárzanak, mint a harag, a félelem vagy a düh. Életében mély nyomot hagynak a negatív események, fáradtabb és levertebb lesz ezek miatt, érzi az öngyógyítás szükségességét, hogy újra helyreállítsa energiaszintjét.

2. Természetesnek gondolod az egyedüllétet

A fénymunkás gyermekkorától fogva különcnek, magányosnak tűnhet, vagy egyszerűen csak érthetetlen mások számára. Az élet kihívásait és bizonyos változásokat átélve ebben a magányban látja a megoldást.

Nagyon érzékeny lévén, és mivel könnyen magába szívja környezete negatív, mérgező energiáit, fontos neki a rendszeres egyedüllét. Ez a befele fordulás vagy introvertált állapot nem egy személyiségtípus része, hanem a fénymunkások egyik fontos és alapvető útja.

A fénymunkás a magányban tud megválni a felszívott energiáktól és újra feltöltődni erővel.

3. Együttérző vagy

A fénymunkásnak mindig nagy szüksége van a világ megértéséhez való érzékre, ezért sokszor azért találja szemben magát nehéz élethelyzetekkel, hogy ezt a képességét erősíthesse. Minden egyes helyzetben növekszik együttérzésük, ami a másik felet is pozitívan befolyásolja.

4. Erős vágyat érzel arra, hogy segíts másokon

Empatikus jellemükből adódóan a fénymunkások gyakran olyan szakmát választanak, amelyeken keresztül hozzájárulhatnak a világ jobbá tételéhez: asszisztensek, szülésznők, orvosok, tanítók vagy tanárok, terapeuták, tűzoltók.

5. Tiszteled és becsülöd az élet spirituális értelmét

A fénymunkásoknak széles látóköre és világnézete van. Rájöttek, hogy ők egy nagy gépezet kis csavarjai, akik a Teremtő isteni tervének részesei, és tudják, hogy létezésükkel pozitívan befolyásolják a világot. Spirituális kapcsolatban vannak minden történéssel és élethelyzettel, tudják, hogy azok helyesek és előző gondolatok vagy tettek eredményei.

A világi pusztításokat látva (erdők kivágása, fegyveres konfliktusok vagy támadások, vagy az állatok éheztetése) a fénymunkás magáénak érzi a problémát, még fájdalmat is érezhet. Ez a mély kapcsolat közelebb viszi az állatok és a természet világához.

6. Kicsit lázadó vagy

A fénymunkás kicsit kitűnik a többiek közül, és gyakran nem illik a „társadalom standardjába”. Nem igazán érdeklik a hierarchikus struktúrák és sokszor fellázad a hatóságok előtt, ha beletipornak elveibe és meggyőződéseibe. Ez az antiautoriter viselkedés a fénymunkások alapvető tulajdonsága.

7. Az emberiség hangjaként lépsz fel

A fénymunkás gyakran lép fel az emberiség érdekeinek képviselőjeként. A történelem során számos fénymunkás hozzájárult a világ jobbá tételéhez, megmutatva látásmódjukat művészi alkotások által, amelyekben más fénymunkások később magukra találnak.

Kreativitásuk, ismereteik és intuitív természetük nagy hatással van azokra, akik találkoznak velük.

8. Csodálod a Világegyetemet

Érezted már valaha az égboltot fürkészve, hogy létezik egy „másik otthon”?

A fénymunkást lenyűgözik a csillagok, a földi tapasztalatokon túl megérti létünket, és mindig az az érzése, hogy valami földön túlival van kapcsolatban. Kapcsolatban van azzal, ami a Forrást jelenti, az isteniséggel. Minden, ami az Univerzumban, az ő lelkükben is ott van és mindig fényt visznek oda, ahova irányítják őket.

9. Mindig vonz a személyes fejlődés, és másokat is próbálsz inspirálni

A fénymunkások mindig a legjobb tudásuk szerint élnek és másokat is hozzásegítenek ehhez. Mindennapi cselekvéseink egyszerű szokásoknak tűnhetnek, de ha elkezdünk a Fényre figyelni, akkor motivációval, pozitivitással és olyan cselekedetekkel akarjuk majd körülvenni magunkat, amelyek által többek lehetünk és fejlődhetünk. Ekkor fog vonzani a meditáció, az imádkozás, a jóga, a személyiségfejlesztő könyvek, hogy spiritualitásról szóló előadásokon és kurzusokon vegyünk részt, vagy, hogy templomba járjunk.

Ha ezek alapján úgy érzed, hogy te is fénymunkás vagy, akkor próbáld megkeresni a módját, hogy segíteni tudj az emberiségnek. Az Isten hozzád fogja küldeni azokat, akiknek a segítségedre, a benned levő Fényre van szüksége.

Végy valakit az életedből, akivel nézeteltérésed vagy konfliktusod van. Hunyd be a szemed, és képzeld magad elé ezt a személyt, képzeld el, amint egy csillogó, fehér ezüstös Fény árad ki belőled és elárasztja, majd teljesen betölti az elképzelt személyt. Légy hálás ezért a gyógyulásért, és kis időn belül tapasztalni fogod a konfliktus feloldódását, vagy, hogy az illető bocsánatot kér, vagy igazat ad neked, vagy egyszerűen magától kilép az életedből.

Kontraszt a magyar parlagföldeknek és a csak alibiből "művelt" , népvagyon szivattyú földeknek. Országban nincsen ilyen pocsékolása a termőföldnek, őseink hagyatékának, az ép Emberiség legfőbb vagyonának, mint a volt Kárpáthonban. Persze, hogy ideözönlenek erre a hiedelmeskedő megszállók, hisz látják e temérdek bozótot kitűnő talajon, az összeharácsolt hektárok ezreit dotáció szivattyúnak használva, a gazdátlanságot. Nem lesz így, ha véget vetünk valódi minisztereink blokkolásának, hivataljaink megszállásának, politikai terroristák ámokfutásának. Ki kell zárni pártok, vallásoskodók és egyéb betegségben szenvedők befolyását minden közfeladatból! Nem az a természetes, hogy a legfogyatékosabbak-, pszichopaták, prostituáltak írányítanak, manipulálnak egy országot, régiót, a glóbusz értékteremtőit. A néphatalom cinikus megcsúfolása az, amit itt most is trükköznek "választás" fedőnév alatt végrehajtott-, el nem évülő Nép ellenes bűnökkel. Ma van lehetőség már a helyreállításra: ébredtek, látók szövetségére. ARKADAS! Kinti magyarokkal közös érdek, hogy újra legyen hová hazajönni. PlanetAudit

 

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány kis­ba­bák­ról? Egyre több szü­le­tik be­lő­lük.

Az el­múlt év­ti­zed­ben szá­mot­te­vően meg­nőtt a kü­lön­le­ges gye­re­kek száma. Ér­zé­ke­nyeb­bek, in­tel­li­gen­seb­bek kor­osz­tály­beli tár­sa­ik­nál. Sokan kö­zü­lük spi­ri­tu­á­lis ké­pes­sé­gek­kel is ren­del­kez­nek, ám sokan van­nak kö­zöt­tük, akik ne­he­zen ke­zel­he­tők.!

Ezoterikus szakértők szerint a szivárvány gyerekek azért születnek, hogy szivárványként viselkedjenek a földön, vagyis összekössék az eget a földdel. A szeretet követeiként éljenek. Állítólag, ha elegen lesznek, és a szeretet tiszta energiájával megemelik a bolygónk rezgésszintjét, akkor jobbra fordul az egész Föld sorsa.

 

 

A szivárványgyerekeknek magától értetődő a számítógép, a mobiltelefon és minden manapság népszerű kütyü használata. Meg sem kell nekik mutatni, egészen kicsi koruktól kezdve tudatosan bánnak az eszközökkel.egenek inváziója

 

 

A spirituális felfogás szerint a szivárványgyerek valahol mélyen emlékszik rá, hogy a lelke halhatatlan, így aztán a félelem lényegében ismeretlen fogalom számára.Emiatt megeshet, hogy a veszélyérzete nem alakul ki teljesen és hajlamos saját fizikai korlátait feszegetni.

Olykor még a nagyon szófogadó és alkalmazkodó szivárványgyerek is kifejezetten makacsul viselkednek.

Ilyenkor nem, vagy csak hosszas győzködés árán tudod eltántorítani szándékától. Természetesen nem a környezetét akarja bosszantani, egyszerűen csak arról van szó, hogy az égiek különösen erős akarattal vértezték fel, hogy teljesíteni tudja küldetését.

 

 

Tény, hogy a szivárványgyerek nevelése nagyobb odafigyelést igényel, mint hasonló társaié, a lényeg azonban, hogy neki is játékra, mesehallgatásra, de legfőképpen sok-sok szülői szeretetre van szüksége. A szivárvány a reményt hozza a vihar után. Maga a kifejezés olyan lélegzetelállítóan gyönyörű, mint a természeti jelenség, amely ihlette.

コメントを追加

Plain text

  • HTMLタグは利用できません。
  • ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
  • 行と段落は自動的に折り返されます。
1 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.