Ép Magyarok! Ismeritek Nagyjainkat? Igazi szövetséget!

Kárpát-medence
Böbe Babik: A hideg is kirázott, ahogy elhangzott ez a fájdalmas szavalat.

Nem kell jönnötök, mégis itthon lesztek! Elcsatolt területek soha el nem vesznek! Míg egy Magyar is marad e csonka hazában. Küzdeni fog ezért, bármi is az ára! Székelyföld küzdelme nem volt hiába! Kilencven év ostromát kőkeményen állta! Ne aggódj testvérem, lassan üt az óra. Kinek szíve Magyar, hallgat majd a szóra! Aki Magyar ember, megragadja íját! Nem tűrjük tovább Kárpátoknak kínját! Kötél lesz a nyakán sok hamis vezérnek. Tudja meg a világ, a Magyar fölébredt! Magyar földön végre Magyar ülhet trónra! Kinek szíve hallgat az ősi Magyar szóra! Kinek keze nem rest megfogni a kaszát, s visszafoglalni az ősi Magyar hazát!

Versmondó:Takács Gabriella:

Magyar Ébredés

A filmet nem engedik vetíteni a "magyar moziláncban", mert erősen magyarérzelmű és pozitív, de minden lehetséges alternatív vetítőterem tele van emberekkel, mert a filmből sugárzó pozitív képekre annyira ki van éhezve a magyarság, mint esőre a sivatag.

Gondolataim a "A Lovasíjász"-ról.

Hosszas keresgélés után sem találtam olyan tulajdonságot magamban, amit ne fedeztem volna föl másokban is, sőt számtalan esetben magasabb szinten, mint bennem. Sem szakmai tudásomban, sem elhivatottságomban nincs semmi, ami mások fölé emelhetne. Akkor miért tapsol minden néző állva egy zsúfolásig megtelt moziban a premieren?
Kaszás Géza filmjében sincsenek olyan elemek, melyeket más mozifilmek fölé lehetne helyezni. Megfelelő szakmai és technikai háttérrel három évig forgattak, majd Géza egy sajátos szemszögből összerakta a film jeleneteit. Akkor miért tapsol minden néző állva egy zsúfolásig megtelt moziban a premieren?
Ha a robbanás nagyságát nem a témában rejlő túlnyomás hozza létre, akkor annak hatását a közönségben lévő vákuumban kell keresni. Meggyőződésem, hogy esetünkben nem a terített asztal fényűző eleganciája és az ételek rafinált ízvilága éri el a hatást, hanem az asztalhoz ülők éhsége. Az összecsapódó tenyerek által keltett légmozgás a változás utáni vágy előszelét hordozza.
-Kassai Lajos-

Hozzászólások

17

"Hajléktalan embernek álcáztam magam New Yorkban, és senki nem vett észre. Érezhettem, milyen lehet egy hajléktalan férfinak lenni. Az emberek csak elhaladtak mellettem és undorodva néztek rám. Csak egyetlen hölgy volt kedves adni nekem valamennyi élelmet. Egy felejthetetlen tapasztalat volt. Oly sokszor felejtjük el, mennyire szerencsések vagyunk. Ám nem szabadna ezt természetesnek vennünk. És ha tudnánk segíteni valakin, akkor tegyük azt. Épp ezért, amikor végeztem, körbejártam a városban, és kaját, illetve 100 dollárosokat adtam minden hajléktalan embernek, akivel találkoztam. Sírtak, hálásak voltak. Légy te a változás, amelyet a világban szeretnél látni."

február 3., 16:08 ?Lovag Kassai Lajos beszédének leirata:

Nagy örömömre szolgál, hogy a lovas hagyományőrzés helyet kapott az új nemzeti lovas programban. Foglalkoznunk kell ezzel a területtel azért, mert kiszárad az a fa, amelynek elvágják gyökereit. Elsorvad az a nemzet, mely nem tiszteli őseit, nem ápolja történelmi hagyományait. Foglalkoznunk kell ezzel a területtel azért, mert egyre népszerűbb, és egyre nagyobb tömegeket vonz.
És foglalkoznunk kell vele azért, mert a jó és a rossz lovas hagyományőrző egymással ellentétes foglalkozást művel.
Amíg egy hiteles fegyelmezett történelmi kép, egy szakmailag hibátlan program öregbíti lovas nemzetünk hírnevét, addig ennek elfuserált változata nehezen jóvátehető károkat okoz országunk pozitív megítélésében. Számomra egy Árpád-sávos zászlót vadul lengető ember még nem meríti ki a hagyományőrzés fogalmát.
Sokszínű, hősiességben és önfeláldozásban bővelkedő történelmünk megjelenítése elhivatott és szakmailag magasan képzett embereket kíván. Vegyük csak például Árpád lovasíjászait, Mátyás fekete seregét, vagy 48-as huszárainkat. Ezért én a fő hangsúlyt a továbblépéshez a képzésben látom.
Történelmünkben számtalan pozitív példa van, egy ilyen az 1700-as évek végén báró Csekonics által létrehozott ménesbirtok-rendszer, mely jobbnál jobb katonai felhasználású lovakat produkál. A kitűnően felépített és működtetett rendszer egyre nagyobb nemzetközi sikereket ér el, melynek csúcspontja 1900-ban Párizsban a világkiállításon ?a világ legjobb lova? cím elérése. Nemcsak a tenyésztésben, a képzésben is élen járunk. Erre a feladatra Örkény-tábor volt hivatott. Rövid fennállása alatt ontja a világklasszis szakembereket. Munkásságuk jelentős mértékben befolyásolja a kialakult lovas sportokat.
Aztán 1945-ben a nemzetet elönti a vörös iszap. Nyilvánvalóan nem természeti katasztrófával állunk szemben, még annak ellenére sem, hogy mind a mai napig egyetlen ember sem lett felelősségre vonva a történtekért. A mérgező, ragacsos vörös iszap mindent beborít. Valamit azonnal megöl, valami halálos sebet kap, és vannak területek, melyek maradandó sérüléseket szenvednek.
Meghal a szakmaiság, és meghal az elegancia.
Senki ne gondolja, hogy ennek a folyamatnak a legszörnyűbb eleme az, amikor kiváló lovas tanárainkból kazánfűtők, utcaseprők és kocsikísérők lesznek. Mert az a kazán, amit ők fűtenek, az meleget ad. Az az utca, melyet ezek az emberek söpörnek, tiszta lesz. És az az áru, amit ők raknak a teherautókra, az eléri úti célját. A nehezen gyógyítható, szinte jóvátehetetlen hiba az, amikor utcaseprőkből lovas oktatók lesznek. Kazánfűtőkből lótenyésztők.
És kocsikísérőkből ménesbirtok igazgatók.
Egy új korszak csak egy régi korszak lezárásával kezdődhet. Ahhoz, hogy részletes és hatékony koncepciót dolgozzunk ki a jövőnket tekintve, fontos múltunk ismerete és jelenlegi helyzetünk pontos meghatározása. Sajnos mi nem vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy nulláról induljunk. Igazi értelemben vett lovas hagyományőrzésről csak a vörös iszap kiszáradása után beszélhetünk, és ez a 80-as évek vége és 90-es évek eleje. Akkor még nem tudtuk, hogy a levegőben terjengő vörös por legalább olyan veszélyes.
Az mégis csak enyhe szóhasználattal élve is bizarr helyzet, hogy hazájukat szerető, kultúrájukat tisztelő, hagyományaikat önálló erőből képviselő emberek állandóan szembekerüljenek saját kormányukkal.
Tűrhetetlen és a jövőben megengedhetetlen az az állapot, ami 2007-ben Árpád halálának 1100. évfordulóját jellemezte, hogy sem az állam, sem a nagyhatalmú média részéről egy szó sem hangzott el ezen a kivételes évfordulón. Halott az a nemzet, amely ennyire nem tiszteli őseit. Mint ahogy tűrhetetlen és megengedhetetlen az is, hogy egyes emberek, politikai pártok nemzeti szimbólumainkat díszletként használják aktuális politikai nézeteik hangsúlyozására. Egy hagyományőrzőnek két dologban kell nagyon körültekintőnek lennie. Mi az, amit a múltból áthoz a jelenbe, és hogy azt itt miként képviseli. ?Ki korát megelőzi, csak halála után él. Ki elmarad korától, élve is halott. Nagyot csak az képes alkotni, ki korának embere. !!?

A továbblépés lehetőségét én a komplexitásban látom, az egymástól nagyon differenciáltan működő ágak integrációja által. Fel kell számolnunk a szakágak közötti elszigeteltséget, és meg kell keresnünk a közös kapcsolódási pontokat. A magyar lovas hagyományőrzésnek a magyar lótenyésztésre kell támaszkodnia, az idegenforgalomnak ki kell használnia a szakmailag jól összerakott és látványos produkcióban rejlő lehetőségeket. Megengedhetetlen, hogy lovas oktatói bázisainkon a történelmi hagyományőrzés ne kapjon nagyobb teret és szerepet. De a legfontosabb dolog, hogy mindaz, ami a lóval kapcsolatos, egy intézménybe integrálódjon, és egy személy legyen ennek a felelőse. Döntések pedig szigorúan szakmai alapon szülessenek, a szakágak által kijelölt legelhivatottabb és legképzettebb vezetők által !!

Egy nemzet minőségét az érzelem és az értelem aránya határozza meg. Az a hév és elhivatottság, ami a mai lovas társadalmunkat jellemzi és a szakmai tudás, melyet felhalmozott, elegendő ahhoz, hogy kitűzött céljait elérje, ha a jövőt tekintve képesek leszünk tevékenységünket összehangolni. Méltók lehetünk régi jó hírünkhöz, újra lovas nemzet lehet a magyar! Ahogy Ausztria Európa síparadicsoma, úgy válhat hazánk Európa lovas paradicsomává !!

Forrás: http://www.szentgyorgylovagrend.eu/index.php?

László Juszt   Hetek óta azt hallgatom, hogy olyan súlyos anyagi problémákkal küzd a KLIK, - 10 milliárdnál is nagyobb az adóssága - hogy nem képes az iskoláknak krétát sem vásárolni. Egy export-import cég vezetője keresett meg azzal, hogy árajánlatokat kért és kapott külföldről krétára. /Hálás köszönet érte!/

A legolcsóbb és a legdrágább ajánlatot most közre adom:

Az adatok, amivel számoltam:
USD árfolyam: 290 Ft
Vám: 2,7 %
Szállítási költség: 3000 USD (nincs ennyi, de magasabb összeggel számoltam)

Papecero Stationeri Limited
100 db-os doboz ára: 0,195 USD
egy konténerben 34000 doboz fér el 3.400.000 db
34.000 doboz ára 6630 USD + 3000 USD szállítás = 9630 USD + VÁM= 9890 USD
34.000 doboz ára 2.868.100 Ft =0,84 Ft/db

ESOM Chemical
100 Db-os doboz ára: 0,4 USD
egy konténerben 34000 doboz fér el 3.400.000 db
34.000 doboz ára 13600 USD + 3000 USD szállítás = 16600 USD + VÁM= 17048 USD
34.000 doboz ára 4.944.000 Ft =1,45 Ft/db

Ez a legolcsóbb és a legdrágább árajánlat. Az ÁFÁT nem tüntettem fel, de azt az iskola is visszaigényelheti.

Egészen egyszerűen fogalmazva: ha egy iskola - piszok pazarlóan - 100 darab krétát használ el egy nap alatt, az 56 forint és 55 fillér. Egy hónap alatt így egy iskola súlyos 1.300 forintot költ a krétára.

Tudja valaki, hogy mennyibe kerül a felcsúti focipálya fűtése egy órára?

 

Olga Szűcs "A Nyár heves s a kasza egyenes.
Hé, nagyurak: sok rossz, fehér ököl,
Mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe
Rettenetes, nagy dühvel özönöl?

Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz?
Rablóváraitokból merre fut
Hitvány hadatok? Ha majd csörömpöléssel
Lecsukjuk a kaput?"

Magyar Ébredés

2016. február 19-én is teljes gőzzel szórja pénzünket a tévképzetben lévő rezsim: egy fegyvertelen gimnáziumra küld olyan haderőt, amit egy századnyi fegyveres bélgyilkos csapatra kell küldeni. Pontosan tudják, hogy vége a vetítésnek és felébrednek az emberek a kómából most. A legcinikusabb "állami" provokációk végképp kikényszerítik az aktív önvédelmet. Van aki végre jogosan irányítsa honunkat akár holnaptól: tiszta kezű, valódi kompetenciával rendelkező minisztereink vannak illegalitásba kényszerítve évtizedes államilag szervezett bántalmazással. Tettek beszélnek. A magyar jelen világosan dokumentálja a hatalombitorlók alkalmatlanságát, korruptságát, bűnrészességét a magyar Nép ellen elkövetett bűnökben. Európa ennyire veszélyes helyzetében nem halogatható tovább, hogy hazánkban helyreálljon az értékrend.

Új hozzászólás

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.