Globális kómában nem hallani a felhívásokat, üzeneteket.

 

"Minden, amit a főmédiában hallanak, száz százalékban igaz. Kérem, menjenek vissza dolgozni. Ha nincs munkahelyük, akkor maguk értéktelen emberi lények. Fogyassz, fogyassz, fogyassz, míg végül nem marad a bolygóból, amiből fogyaszthatnánk. Csak annyit kell tenniük, hogy vegyenek dolgokat, amikre nincs szükségük, így támogathatják legjobban a gazdaságot. A mosolygás árt a gazdaságnak. Kérem, ne mosolyogjanak. Kérem, már koncentráljanak is a következő vásárlásukra. A gondolkodás nagy fáradság, nem éri meg az energiát. Ha meglát az utcán egy buddhistát, próbálja rávenni, hogy hagyja el a vallását. A buddhisták meditálásra intenek minket. A meditálás az értékes vásárlóidő vesztegetése. A szerencsétlen emberek többet vásárolnak, szóval kérem, maradjanak olyan szerencsétlenek, amilyenek csak tudnak."

4,5 év alatt 2500 megtekintése az alábbi alkotásnak! Ez sokat mond kómásékról!

 

Globális támadás a valódi értékek ellen:

"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek,
az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve,
kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan.-
1Péter 5,8-9

Most, hogy az emberiség belépett a terror, a félelem korába, igazán ideje lenne már észhez térnünk, és belátnunk, hogy a belső jóság nélkül hova jutottunk.
Tulajdonképpen a lelki immunrendszerünk nagyon lerobbant állapotba került.
Sokan kimenekülnek a mámorba.
Sokakat megszédít a siker a tudás.
Sokan eladják magukat a pénz szolgálatába
Úgy néz ki az emberiség, hogy lassan mindent átitat az:
IGÉNYTELENSÉG, GERINCTELENSÉG, EMBERTELENSÉG.
Mi ne nyugodjunk bele!

A Péter apostol levelében három helyen található ez a szó, hogy józan! LEGYETEK JÓZANOK!!!
A hívő embernek egyaránt SZABADNAK KELL LENNIE az értelmi és lelki részegség, vagy túlkapás MINDEN formájától!
A józanság igen fontos, bár kevesen szeretik.
Az ördög ezt egyenesen utálja.
A józanság ellentéte a részegség, vagyis olyan állapotban lévő ember, akit elkábítottak és a mámortól: BESZÁMÍTHATATLAN, KISZÁMÍTHATATLAN, KISZOLGÁLTATOTT, DÖNTÉSKÉPTELEN.

A felolvasott igében halljuk ezt a kétezer éves, mégis új tanácsot, hogy:
"Legyetek józanok, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el."
Az ördög néhány jól átlátható támadási területe:
1. Támadás a hit és az erkölcs ellen
2. Támadás a tiszta tudomány, az értelem ellen
3. Támadás a józan gondolkodás ellen

"KERESVE KIT NYELJEN EL!-
A tudományt, az oktatást már majdnem teljes egészében lenyelte.
Mint ordító oroszlán igyekszik teljesen elnyelni az erkölcsöt, a tisztaságot, a szüzességet, a becsületességet, az igazságosságot, a kegyességet.
A történelem során a legtöbbször a tiszta hitet próbálta meg teljesen elpusztítani.

Testvér, lehet, hogy az ördög már téged is megtámadott,
Lehet, hogy félig már elnyelte a nyugalmadat, az idegrendszeredet, megtámadva az egészségedet. a családi békességedet.
Lehet, hogy már az életed felét lenyelte, és most éppen életed romjain siránkozol.
Rég lenyelte a pénzedet, az idődet, a pihenésedet, a vasárnapodat, az ünnepeidet a templomba vezető utadat, a konfirmációs fogadalmadat. Stb.

"Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban." Titusz 2,12

 

Azonos gyökerek minden terrornál: Pszichopaták globális hálózata és médiumaik!

Gőzerővel beindult a tükör támadása:

Az ép Emberiség folyamatosan kapja az ébresztő üzeneteket ártatlan életek tömeges pusztulása formájában IS! Nem elég hatásos a szép szó, vagy a segélykérés. Donyeck, Dallas, Párizs, Nizza, Brüsszel... vagy a Te városod! Most egy kamionnal végrehajtott mészárlás, holnap más módszer! Végre meg kellene érteni, hogy tenni kell a hazugsághegyek építői ellen, a pszichopaták globális hatalombitorlása ellen, az ép Emberiség jogainak helyreállítása érdekében!

Ez addig fog fokozódni, amíg az ébredés szintje el nem éri a kritikus határt. Onnantól robbanásszerű lesz a normalizálódás a glóbuszon. Minden pillanatban újabb oktalan pusztítása az ártatlan életeknek, a népvagyonnak a tömeges kóma miatt. Évezredek alatt építették ezt ki a deformáltak és most van lehetőség végre ezt gyógyítani!


Borzalmas brutalitás, de ha nem komplexen, a háttérrel, körülménnyel együtt nézzük, egy lépést sem teszünk jó irányba. Amíg az nem tudatosul sok emberben, hogy mindezt a pszichopaták globális hálózata teszi és kényszeríti ki, addig ez fokozódik! Amíg makacsul kitartanak tévhitek mellet tudósnak hitt emberek is addig ez fokozódik. Nem új ez: korábban is ez ment, de nem jutott el ennyire részletesen a tömeghez. Az ép Emberiségnek csupán fel kell állni fegyvertelenül és visszavenni jogait a pszichopatáktól és médiumaiktól!


 

 

A tömeghipnózist és tömegkatarzist lehetne jóra is használni. Amennyiben nem hazugságra-, tévedésre építjük, hanem az ép Emberiség érdekét szolgáló igazságra és valódi szeretetre, akkor nagyot léphetünk az általunk létrehozott globális jólét-, rend irányába.
A választási gyakorlatozás ébredéssé is fajulhat.
 
 
 

Ez a 13 család uralja a világot, és a világ vagyonának 96%-át!

2017.06.28. 07:57ide tette: kiterdekel

Ők állnak az Új világrend létrehozására irányuló törekvések mögött is.

A titokzatos árnyak egyre inkább mozgolódnak a háttérhatalom útvesztőjében, hogy az Új világrend nevű totalitárius világállam létrejöhessen.

David Icke szerint ez a világ hamarosan valóssággá válhat, mivelhogy már a megvalósítás küszöbén van a tervezet, kezdte az agenda 21 protokollal, mely során több milliárd embert likvidálnak, egy globális genocídium keretében.

Mindösszesen 13 család éli túl, és egy nagyon szűk környezetük: ők lesznek majd az új világ hatalmi elitje.

A világ hatalmi kormánya egy igen extrémista elitből fog összetevődni, egy munka és megfigyelés alapú társadalomban, melynek fő eleme lesz az engedelmesség. A megmaradt túlélők ennek a csoportnak fognak dolgozni, rabszolgaként.

Anélkül, hogy egyáltalán tudatosulna bennük, hogy rabszolgák, és másokért, kevesekért dolgozna majd a sokaság.

Jelenleg is ez zajlik: a sokaság dolgozik a kevesekért. Az áltagemberek, szegények, a pórnép a világhatalmi elit luxusait élvező családjainak.

Megdöbbentő, de igaz adat, hogy a világ 99%-át befolyásolni tudja az az 1%, amit 13 család alkot. 13 kivételes vérvonallal rendelkező, szupergazdag család. Ezek a családok a világ vagyonának 96%-a felett rendelkeznek, míg a világ a maradék 4%-on osztozik.

Ezen családok listája a következő:

 • 1.Rothschild (Bauer or Bower)

 • 2.Bruce

 • 3.Cavendish (Kennedy)

 • 4.De Medici

 • 5.Hanover

 • 6.Hapsburg

 • 7.Krupp

 • 8.Plantagenet

 • 9.Rockefeller

 • 10.Romanov

 • 11.Sinclair (St. Clair)

 • 12.Warburg (del Banco)

 • 13.Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

Ezek a királyi vérvonalak közel 500 trillió, vagy még ennél is jóval több pénzt birtokolnak, és különféle gazdasági érdekcsoportokon, szálakon és csatornákon keresztül a világ összes pénze hozzájuk köthető szervezetekhez áramlik.

Ezen családok, és generációik úgy éltek mindig is, hogy soha nem kellett dolgozniuk, és legtöbbjének még csak a munka látszatát sem kellett megteremtenie.

A Rothschild-család például az összes Központi bankot birtokolja a VILÁGON. Minden nagyobb háborúban kiszolgálták különféle titkos csatornákon keresztül MINDKÉT FELET.

A világhatalmi elit családjai kezében van a média, és az összes jelentősebb hírforrás gyár, így a híreket és a közvéleményt is úgy tudják befolyásolni már most is, ahogyan akarják.

Néhány megdöbbentő adat pluszban:

London városa pénzügyileg teljesen független, és NEM RÉSZE az Egyesült Királyságnak ily módon.

Az Amerikában található privát bankok többsége ugyancsak nem része az USA-nak, mert a Rotschildok kezében van.

Vatikán városa is más, privát érdekeltségek kezében van titokban, így az sem része Olaszországnak.

Washington D.C. szintén nem része a különféle ipari mennyiségű pénzcsövek lévén az USA-nak, hanem ezen 13 szupergazdag család kezeiben vannak.

Csak idő kérdése, hogy ezen hatalmasságok mikor adnak véglegesen zöld utat az agenda 21 tervezetnek, és mikor kezdik el bevezetni az Új világrend elveit, és törvényeit, eltörölve a nemzeti jogokat és országhatárokat világszerte.

 

Hozzászólások

9

Magyarhonban is népi hatalomátvétel kellett volna, mikor először a Nép kincstárának közelébe ólálkodott ez a választási trükkös, illegitím rezsim.
Tanulnunk kell mindenből! Inkább későn mint soha. Vége már annak az időnek, mikor politikust, politikai huligánt engedtek kincstárba. Csak idő kérdése: helyre áll az értékrend és elkerülhetjük a nagyobb bajt.

A tudatos emberek a társadalom leprásai - Horányi Ágnes, Jakab István
Mit érdemel az a bűnös, aki nem engedelmeskedik tovább, aki nem hagyja tovább, hogy programozzák, aki nem nézi a megtévesztő híreket, aki nem veszi és eszi a mérgeket, aki nem szedi be a gyógyszereket, aki nem vásárol szupermarketekben, aki nem veszi igénybe a bank szolgáltatásait, aki nem fogadja el az állam által felkínált szolgáltatásokat? Miféle ember az a társadalom számára aki kívül marad a normákon, a mintákon, aki tudatosan azt választja, hogy fittyet hány a tömeghipnózisra és önfenntartóvá, öngyógyítóvá válik, aki felébreszti és használja kreatív képességeit és nem kérve többet a hatalom kiszipolyozó rendszeréből, biztosítani tudja önmaga, s családja számára a megélhetést?

Mit érdemel az a bűnös, aki nem engedelmeskedik tovább, aki nem hagyja…
youtube.com

Tételezzük fel, hogy én egy igen jó dolgozó vagyok, ezért a léggömbhámozó Bt. ahol dolgozom, azt mondja, ad nekem 300.000 Ft fizetést.
Jó sok pénz ez, örülök is neki!
Aztán jön az állam, és azt mondja a Bt. -nek:
Gratulálok a bevételedhez, és amiért ezt a pénzt a dolgozónak adod,
itt ez a pici lista arról,
hogy mit kérek tőled:
Nyugdíjjárulék (18%) 54 000 Ft
Egészségbiztosítási járulék 33 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás 1 950 Ft/fő Munkaadói járulék (3%) 9 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 4 500 Ft
Így aztán mire a munkáltató levegőt vesz, máris kifizetett az államnak
102 450 Ft-ot,
a fizetésünk tehát rögtön 402 450 Ft-jába került, úgy is vehetjük,
hogy 400.000 Ft a bruttó fizetésünk, hiszen ennyibe kerülünk a cégnek.

Na de mi sem lélegezhetünk fel, hiszen miután megkapjuk a pénzt, a
kedves Nagy Testvér ismét megjelenik, most nálunk, és azt mondja, itt
ez a pici lista arról, hogy mit kérek tőled:
SZJA 84 750 Ft
Nyugdíjjárulék 8,5 % 25 500 Ft
Egészségbiztosítási járulék 4% 12 000 Ft
Munkavállalói járulék 1% 3 000 Ft
És mire feleszmélünk, az állam lenyúlt tőlünk 125 250 Ft-ot, 174 750
Ft forintunk marad.

Persze ezzel még nincs vége a sornak, elmegyek a boltba, vásárolok ezt-azt.

A termékek árába további 20% ÁFA került bele, tehát ebből a pénzből
valójában csak
145 625 Ft értéket vásárolhatunk, állam ismét eltesz 29 125 forintocskát.

Ez a legegyszerűbb eset volt, lehetne még fokozni, ha a pénzünket
félretesszük, és lakást veszünk belőle, hiszen azután illetéket
fizetünk (a duplán adózott pénzünkből vettük), és ha pár év múlva
eladnánk, ismét illetéket fizetünk (a triplán adózott pénzünk után
negyedszer).
De autóvásárlással se járunk jobban, átírási illeték, gépjármű adó,
üzemanyagba épített ÁFÁ-n felüli terhek.

Ha pedig bankba rakjuk, a kamat után 20% adót fizetünk.
Hogy ne legyen szép az élet be fogják vezetni a vagyonadót, úgyhogy a
2-3x adózott pénzből vett dolgaink után még évente fizethetünk majd
megint adót.

Nézzük tehát a végeredményt:
Én dolgoztam, a munkáltatóm üzleti kockázatot vállalt, munkahelyet
teremtett, létrehozott valamit.

Ehhez képest ki keresett a legtöbbet?
Az állam keresett a 300.000 Ft-os fizetésemen 256 825Ft-ot.
Én pedig vehetek árut 145 625 Ft-ért.

Emlékszem, az átkosban tanultuk, hogy a sötét középkorban a gazdag
földesúr kizsákmányolta
a jobbágyokat, és 10%-át elvette a termelt javainak, aztán jöttek a papok,
és elvittek másik 10%-ot!

Hogy sajnáltuk szegényt, és kérdeztük, de hát milyen alapon?
20% - húsz százalék volt MINDEN teher, amit fizettek!
Ebből a 20%-ból fényűző paloták és templomok épültek, hadseregeket
tartottak fent, kövérre híztak a gazdagok.

Most kb. 65%-ot húz az állam a fizetésemen, még sincs pénz semmire.
Kihez folyik az a rengeteg pénz?

Új hozzászólás

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.