Pszichopata globál-szövetség tagjai, helytartói, felismerésük, beazonosításuk

Arcelemzésre a gyújtogató asszony.

Ez folyamatosan fejlesztett szakanyag gyűjtemény és közérdekű bejelentés! TEHÁT A JOGOS- ÉS KÖTELEZŐ VÉDELEM EGYIK FORMÁJA.

Alaptananyag az emberiség legfőbb gondjának, a pszichopátiának a jellemzői. Még rendkívül kevesen képesek felismerni ezt az állapotot. Kb. 36 éves kor alatt nem valószínű, hogy valaki alkalmas ennek felismerésére. Akik már tapasztaltabbak és alkalmasak ennek felismerésére, azokat szisztematikusan eltávolítják a fontos állami állásokból. Rendőr sem lehetne, de semmilyen erőszakszervezetben és társintézményében sem szabadna alkalmazni pszichopatát. A valóságban a tendencia az ellenkező irányba halad.

Ez a jelenség sokkal fontosabb, mint látszik elsőre: elegendő lenne ezt rendbe tenni és békés, normális világban élhetnénk. Erről a tőről fakad az ép Emberiség minden gondja, háborúja, rabszolgasága, mobbingja, családpusztítása, gyermekkínzása, vallási deformációja. A deformált, szeretethiányos, közeg teszi ilyenné a közénk érkező fiatal embereket, akik ezt továbbadják.

Ismerd fel a pszichopátiát és kezeld szeretettel, pontos beazonosítással, nagy adag igazsággal, nyilvánossággal, nagyszerű természetességgel, következetesen!

 

Pszichopaták kedvenc állásai:

1. pszichológus

2. gyermek-intézményekben

3. Olyan szerveknél, ahol kiszolgáltatott emberek felett rendelkezhet, ítélhet

4. tömegmanipuláló objektumok, intézetek

5. erőszakszervezetek

6. vallásoskodó szervezetek

Jelen világunkban lényegében szabadon garázdálkodnak a pszichopaták, a természetes lelki egészséggel bíró emberek tájékozatlansága miatt. Ennek gyógyítása megoldaná az Emberiség minden fő gondját. Vegyük észre magunk körül őket és szövetségben segítsünk rajtuk, ezáltal magunkon is! Egyedül ez esélytelen. Ne bántsuk őt, nem ő tehet bajáról! Normálisan adjuk és kapjuk a szeretetet. Ő nem tud adni, nincs miből. Pótolná a hiányt, de nem sikerül betelnie. Tetteiben felesleges keresni a józan, értelmes és természetes okokat. Nagyon leegyszerűsítve: megzavarodott a szeretethiánytól. Macska-, de némely kutya, vagy ló is kijelzi magatartásával. A külvilág felé képes tartósan teljesen normális képet vetíteni a páciens.

 1.   Súlyos károsodás érte lelkét, nincs elég ereje kiheverni baját. Klinikai eset. Huzamos (akár 2 hónapos) megfigyeléssel lehet csak diagnosztizálni.
 2.   Valódi szeretet jeleit nem képes produkálni. Komoly szeretet hiányt szenvedett el, nem tud adni szeretetet, csak kapni akar, de ezt be nem vallaná.
 3.   Sértődött lett, rosszakaratúvá vált, ami neki nem adatik meg, az másnak sem legyen!
 4.   Antiszociális, mert egy jól működő közösség a számára elérhetetlennek tűnik. Ezért, hogy hátrányát csökkentse, másokat is igyekszik megfosztani ettől.
 5.   Általában is ellenzi azokat a természetesen szép és jó dolgokat, melyekről tudja, hogy ő maga, a jelen állapotában alkalmatlan: boldog család, széplelkű gyermek, mélybarátság, gyengédség, igaz szeretet és szerelem, nyugalom, harmónia, meghittség.
 6.   Felsőbbrendűnek hiszi magát, kórosan énes, felelőtlen, következtetései okszerűtlenek, nemigen hozható zavarba.
 7.   Nagyon fejleszti tudását, képességeit, gyors, éles elméjű, jól tájékozott.
 8.   Általában segítőkésznek mutatkozik, kicsiben becsületes, jót vetít, fedi ármánykodásait. Szinte mindenki csak jó oldalát ismeri meg. Célszemélyeit támadja csak, másokat (kik számára érdektelenek) általában segít.
 9.   Élvezettel, szenvedélyesen árt bárkinek, akár saját gyermekének is, ám ezt általában nagyon fedetten, jóságoskodva teszi.
 10. Hiányzik belőle a szemérmesség, szexualitása személytelen, unalmas, sivár, deformált, sőt természetellenes lehet.
 11. Általában sem ragaszkodik az igazmondáshoz, sőt! Neki fontos esetben rendkívül profi módon tud hazudni.
 12. Nagyon irritálja, ha olyan embert lát, amilyen ő csupán szeretne lenni a lelke mélyén, de nem tud: nyílt, egyenes, szeretetteli, boldog, egészséges lelkű. Ilyenkor torz mosoly, lenéző tekintet jelenik meg rajta.
 13. Szolgákat, tettestársakat gyűjt maga alá. Maga háttérben akar maradni gazemberkedéseinél. Irányít, ural, de a következmények elől bujkál.
 14. Rafináltan viszálykodik, misztifikál, nagy stratéga.
 15. Kiszemelt prédáiban kisebbségi érzést és félelmeket igyekszik kelteni. Életüket sem tiszteli.
 16. Elsőként észreveszi és támadni kezdi azokat a személyeket, aki képesek őt leleplezni, beazonosítani, precízen diagnosztizálni. Pedig így lenne esélye kilábalni súlyos bajából, csökkenteni ?panaszait?, melyeket önmagának sem ismer el.
 17. Jól felismeri az önmagához hasonlót és vele szövetkezik.
 18. Játszi könnyedséggel aláz meg másokat.
 19. Képes ürüléket etetni áldozatával. Lelkiismeret-furdalás idegen tőle.
 20. Hálózatában megoldotta, hogy minden számára fontos informácó gyorsan áramlik felé.
 21. A legmagasabb szintű értelmi és érzelmi jelenségek produkálására szinte képtelen.
 22.  

Gyermekintézményben, erőszakszervezeteknél, egészségügyben nem lenne szabad ilyen személyt alkalmazni, közelébe sem engedni. Világosan látható, hogy ennek ellenkezője történik! Vannak súlyosabban, illetve kevésbé fertőzött régiók. Indukálja önmagát természetesen: automatikusan termeli a sérülést.

A pszichopata kétféle hálózatot tart fenn:

1. Társak: ez adja meg erejét, a vele azonos állapotban lévők globális bűnszövetkezete. Egymást felismerik, támogatják. Ez nem függ kampós orrtól, indiai származástól, nemzetekből kiutált salaktól, vallási hiedelmektől, jellegzetes ruházattól, külsőségektől, jelképektől?

A kivetülő belső állapota hasonló rájuk, nem a külső megjelenés.

Maguk között más az etikett, itt nem rejtőzködnek, itt nem a hazugság, az agresszió a jellemző rájuk.

 

2. Prédák: Valójában mindenki áldozatuk, beleértve a társakat is! Kiszolgálói, helytartói, beépített emberei, fegyveres bérgyilkosai, spanok, csicskák, bűntársak, hamistanúk, hírszerzők ?

 

Közös jellemző mindegyikre:

 1. Azt vetítik, hogy ők a normálisok. Az ép lélekkel rendelkezők pedig buta kis naiv emberek, akik csak rabszolgának valók.
 2. Agresszíven természetesnek és jogszerűnek vetítik magatartásukat.
 3. Szükségszerűnek hazudják a természetestől elrugaszkodott, deformált életvitelüket.

Legfőbb bűntetteik:

Fedetten szervezett, társas bántalmazások: A szervezett zaklatás/bandazaklatás a terrorizmus egy olyan formája, amit individuális személyek ellen alkalmaznak, azzal a rosszhiszemű céllal, hogy megrongálják az életminőségüket és öngyilkosságba kényszerítsék őket. A cél, hogy az áldozatot állandó érzelmi, pszichés és fizikai fájdalomban tartsák, lerombolják az identitását, idegösszeroppanást idézzenek elő, bebörtönztessék és/vagy elmegyógyintézetbe zárattassák, és végül öngyilkosságba kényszerítsék (vagy más módon gyilkolják meg). Mindezt jól szerkesztett rágalmak terjesztésével, vádaskodással, hamis nyomozásokkal, állandó megfigyeléssel, pszichoszomatikus kínzástaktikázásokkal, szabotázsokkal, hamis vádakkal, leplezett és nyílt életveszélyes fenyegetésekkel, vandalizmussal, megtolvajlással, szellemi tulajdonból és vagyonból való kifosztással, tudatos anyagi károkozással, megalázásokkal, érzelmi terrorral, megőrjítő taktikázásokkal, álházasságokkal és álkapcsolatokkal, és állandó zaklatással viszik véghez. A célszemélyeket körülvevő közösségek tagjai -titkoszolgálati és rendőrségi irányítás alatt- bandákba verődve szervezetten és szisztematikusan terrorizálják a célszemélyeket - akár éveken át. A rendőrség minden érintett országban leplezi a tevékenységet. Az elkövetőkkel az van elhitetve, hogy a teljesen ártatlan célszemélyek pedofilok, szexuális bűnözők és aberránsok, alkoholisták/drogosok, kémek, terroristák, ön és közveszélyes elmebetegek.

Háborúk gyártása kicsiben és nagyban:

 

Testi-, lelki- és szexuális deformálások:

 

Psychopath

Kozma Szilárd? JOGFOSZTOTT EDESAPAK HANGJA/FATHER'S VOICE

http://www.kozmaszilard.hu/
www.asztrologosz.hu
www.kozmaszilard.com

 

Kedves Imre!
Hálásan köszönöm az ismerősnek jelölést, a meghívást az igazságért és a világosságért - szeretetért való harcnak elkötelezett oldalaira. Sőt örömmel tölt el, hogy ön vette a bátorságot és létrehozta az Igazságtól fosztott (A számunkra éppen annyira fontos szülői minőségünktől és funkciónktól fosztott...) édesapák oldalát, mert noha, magam nem (Azért sem!) hagytam megfosztatni a gondoskodó édesapai felelősségemtől valamint a hányattatástól és gondatlanságtól a gyermekeimet, jól tudom, hogy mennyi jobbra érdemesült édesapa és férfi válik áldozatává az apákkal, és ezen keresztül, menthetetlenül azok gyermekeivel szemben is(Igen is: lány-gyermekekkel szemben is!) hozott igazságtalan gyámügyi és bírói ítéleteknek.Tudnunk kell azt is, hogy nem csak ezek a kétségbeejtő ítéletek születnek meg, hanem, elképesztően ostoba és racionálisan átgondolatlan, közvélemény szintű, primitív babonás tévképzetek állnak, egészen konkrétan is, az ide vonatkozó hibás bírósági ítéleteknek.
Személy szerint, elképesztő és elszomorító számomra az a tény pl., hogy ezen nyílt ostobasággal gyakorolt, társadalmi diszkrimináció miatt, nekem mint férfinek és apának, tízszer, ha nem többször annyi gyámügyi és bírósági beadványt kellett készítenem (A nehézségeimet szaporította, hogy román nyelven!), ugyanannyival több tárgyi bizonyítékot kellett össze szednem és bemutatnom, és ugyanannyiszor többet kellett járkálnom ilyen kihallgatásokra, bírósági perekre, a gyermekeimnek a hányattatástól és az ignoráns (Voltaképpen, a mi esetünkben nem is létező!) anyai gondozástól (gondatlanságtól) és félre neveléstől (hazugságtól, internetes szex- pornó- és horror oldalak látogatásától), mintha nő lettem volna.

Normálisan gondolkozó és érző ember számára egyszerűen elképzelhetetlen, hogy több gyermekes édesanyák is lehetnek pszichopaták. A többség még mindíg azt képzeli és úgy gondolja, hogyb "esetleg csak egyes apák" lehetnek ilyenek. Az ember hajlamos önmagát is ámítani és nagyon későre elhinni és elfogadni azt, hogy nők és un. édesanyák is lehetnek elképesztő módon, vagyis elemien erkölcstelenek és tudatosan akarhatnak rosszat a saját gyermekeiknek. Én is így jártam a volt feleségemmel és csak néhány hónapja, amikor már ezer jel, és vaskos tény szolgált erre bizonyítékul, jöttem rá, hogy a volt feleségem pszichopata. El tudják önök azt egyáltalán képzelni, hogy az általa 10 éves korában a többi testvérével együtt elhagyó, tehát kizárólag általam, majd a jelenlegi feleségem által is, gondozott és felnevelt 18 éves lányunkat liberális - feminista dumákkal és hízelgéssel meghülyítette és egyenesen egy 27 éves fiatalember lakásába és ágyába szöktette, az azt mindaddig óvó és nagy gonddal gondozó - nevelő családja mellől, az otthona biztonságából? Tehát azt, hogy tudatosan meg akarta "szexeltetni" és fel akarta csináltatni a fiatalemberrel, vagy ha azt nem, akkor am kurválkodás útjára bocsátani, csak azért, hogy ily módon meg- szabaduljon a gyermektartási kötelezettségétől? Úgy-e hihetetlen. Pedig igaz, abszolút igaz. Nem sokára megadom a linkeket, ahol erről a sátáni történetről nem csak olvasni leget, de a megfelelő digitális tárgyi bizonyítékokat is el lehet olvasni.
Szerencsénkre a fiatalember, akikbe a lányunk szerelmes lett, elképesztően (Manapság ritka módon!) jól nevelt, jó érzésű és főként magas moralitással - felelősségtudattal rendelkező személy, aki nem volt hajlandó vissza élni a "mama" által neki felkínált (A nem általa nevelt és gondozott lányt tálcán szolgáltató) helyzettel! Sőt, rájött az aljasságra és ahelyett leleplezte a sátáni "anyósát"!

Kozma Szilárd Ezt a Fész-oldalt nem én hoztam létre, hanem az a fiatalember, akivel a volt feleségem el akarta "intéztetni" a lányom szexuális erkölcsi renoméját, és aki erre viszont nem volt hajlandó, mert igaz-szívéből szerette és hálistennek ma is szereti a lányunkat, aki viszont neki, tehát Szente Tamásnak köszönhetően - Aki hosszú hónapokig kínlódott az anya által megszédített leány felébresztésével, annak a nevelés szerinti, régi öntudaténak és a felelősségérzetének a felébresztésével - azt, hogy ma ismét normális és újból "felfedezte" az érte végig aggódó és a normálisak világába való vissza hozása érdekében Tamással együtt harcoló édesapját.

https://www.facebook.com/Ments%C3%BCk-meg-Kozma-Med.../...

Kozma Szilárd És ugyanazzal a témával kapcsolatos második link. Előre bocsánatot kérek mindenkitől, amiért ezzel egy szakmai oldalra irányítom az "óvatlanokat", de szívből mondom, hogy nem a magam, illetve az asztrológusi mivoltom reklámozása céljából adom meg a linket, hanem azért mert a történet nagyon sokak számára lehet tanulságos. Hiszen a dolog még csak nem is azzal kezdődött, hogy a volt feleségem tudatosan akarta tönkre tenni a lányunk életét, amiből a volt anyósom is, tehát az ő anyja is kivette az oroszlán-részét, hanem azzal, hogy a volt feleségem életét is, az ő édesanyja, tehát a gyermekeim anyai nagymamája tette tönkre teljesen, és végeredményben pusztán csak azért, mert nem tudta lenyelni, hogy az férjhez ment és emiatt nem szórakozhat vele folyamatosan. Hát rafinált módszerekkel réá vette hogy megcsaljon és legyen szerelmes mellettem másokba, majd vissza csalta magához.
http://www.asztrologosz.hu/hazugsag-es-alkohollabirintus...

 
Annak érdekében, hogy a havi gyermek-tartási díjak kifizetésének a nyűgétől megszabaduljon. és, hogy a nagyanyjának olcsó, de megbízható gondozó-és ápolónőt szereljen, a volt - feleségem, ...
asztrologosz.hu
 
Tiszteletem Kozma Szilárd ! Különösen nagyra becsülendő mindenki, aki kiáll az igazságért, természetes jogokért ebben a degenerált talármaskarásokkal telitűzdelt governterrorban. Állami intézményeinket olyan nemzetidegen- többnyire pszichopata humánsalak tartja megszállva, akik globálisan szervezett népirtásban vállalnak bűnrészességet, élvezettel pusztítják a látó-, közösségi embereket ugyanúgy, mint az ártatlan kicsi talentumainkat. E bűnszervezet háttértámogatása már elenyészett, ők már tudják sorsukat. Itt kérdezek mindenkit, hogy miféle erő az, mely ilyen primitív, szenilis, prostituáltakat bírói székben tart és sötét céljaira használ fel??? Két évtizednyi cáfolhatatlan priuszhamisítási és ellehetetlenítési hadjárat ad nekem felhatalmazást ilyen kijelentésekre: 50 taláros közül egyetlen kivétel sem akadt a sérelmemre elkövetett több száz erőszakszervezeti bűntett során. Egységes szervezet ez. Nem szétzavarni kell őket, hanem együtt kezelni. Tovább már nem késleltethető az ép lelkű, tiszta kezű, zsákutcákban nem tévelygő emberek ébredése és kiállása természetes jogaikért: lesz felelősségre vonás itt hamarosan.

Psychopaths Rule Our Entire World ? Politicians and Bankers are all Psychopaths

 

Look at their eyes and you can see something is unnatural in there!

 

 

I was thinking that it has always struck me, that when studying politicians and businessman in media they always seems to be totally out of empathy. They care about money and money alone. If they give an answer concerning people?s or animals health or daily life, it`s always based on some stupid economic calculation that can`t be changed due to the risk of money shortage. Politicians and Bankers are all psychopaths. Just take stock traders for ex, which are proven more psychotic than actual psychopaths in mental institutions. That doesn?t surprise me! Does it surprise you? You have to know why the psychopaths that rule the World don?t care about the working people or coming future generations, or morality, right and wrong, or anything but money. What is the description of a Psychopath ? Psychopathy is a mental disorder primarily characterized primarily by a lack of empathy. Politician does not have empathy. So they ARE the root to all evil. Both the financial elite and their servants who maintain this system, appear to exhibit behavior that is consistent with symptoms associated with a medical disorder known as psychopathy.(*) Psychopaths, also called sociopath`s, are categorized as those who exhibit superficial charm and intelligence, and are absent of delusions or nervousness.
Their traits include:
 Unreliability
 Frequent lying
 Deceitful and manipulative behavior (either goal-oriented or for the delight of the act itself)
 Lack of remorse or shame
 Antisocial behavior
 Poor judgment and failure to learn by experience
 Incapacity for love
 Poverty of general emotions
 Loss of insight
 Unresponsiveness in personal relations
 A frequent need for excitement
 An inflated self-worth
 An ability to rationalize their behavior
 A need for complete power
 A need to dominate others

Now all this above fits well on any Politician or Banker. Psychopathy is basically an emotional disorder. The book, The Psychopath, by James Blair, Karina Blair, and Derek Mitchell, states, ?The crucial aspect of psychopathy is ? the emotional impairment.? According to Dr. J. Reid Meloy?s book, The Psychopathic Mind, although psychopaths don?t feel emotion in a normal sense, they do experience boredom, envy, exhilaration, contempt, sadistic pleasure, anger, and hints of depression. Generally, those who believe it?s caused by environmental factors use the term sociopath, and believers of the biological theory use the term psychopath. Psychopathy closely resembles Antisocial Personality Disorder (ASPD or APD) or Conduct Disorder (CD) as outlined in the DSM-IV. These disorders are detected using the Psychopathy Checklist-Revisited (PCL-R), the DSM-IV, and other diagnostics. These character types, comprise about 4% of the population and span every level of society. Psychopaths can be found in every race, culture, profession and class. Because the term psychopath has been used to describe APD types and sociopath`s, in this chapter I?ll use it as a universal label for these three character types.

Later I will explain how psychopaths always mask themselves when seeking positions of power, it will help to remember the following: If a rational person tries to apply their logic while trying to understand the reason for an objective or act of a psychopath, they will fail. This will be explained in more detail later. Likewise, when a rational person hears of the possibility that a massive lie has been told to a population by a trusted leader, and they attempt to use their logic to determine whether or not such a lie is possible, they will usually not believe the truth (that they have fallen for a huge lie). The reason for this is that although most of us can identify with small lies, we find it difficult to conclude that such a massive lie is possible. When I use the term massive lie, I don?t just mean a complete falsehood regarding a major event, but also the scope of its influence (global) and the amount of people who have fallen for it. In his book, The Mask of Sanity, Dr. Hervey Cleckley, says that even during the most ?solemn perjuries? they show ?no difficulty at all in looking anyone tranquilly in the eyes.? He adds that they will ?lie about any matter, under any circumstances.? He explains that it is difficult to express how completely straightforward they appear when telling a blatant lie.

The great masses of people will more easily fall victims to a big lie than to a small one. Adolph Hitler

 

Lying, deceiving, and manipulation are natural talents for psychopaths, agreed Dr. Robert Hare, in his book, Without Conscience. When caught in a lie or challenged with the truth, they are seldom perplexed or embarrassed they simply change their stories or attempt to rework the facts so that they appear to be consistent with the lie.

Psychopaths are always able to justify their actions, no matter how brutal. They have, ?an ability to rationalize their behavior so that it appears warranted, reasonable, and justified,? says Dr. Cleckley. Dr. Hare added, ?Psychopaths show a stunning lack of concern for the devastating effects their actions have on others. Often they are completely forthright about the matter, calmly stating that they have no sense of guilt, [and] are not sorry for the pain and destruction they have caused, which, says Dr. Hare, is associated with a remarkable ability to rationalize their behavior.

Psychopathy is usually untreatable. Most therapists won?t work with them because they often end up damaged in the process.

Dr. Hare explained, Such counseling would be wasted on psychopaths.? Some of them will even reflect the wishes of the therapist and pretend to be getting better. In his book, People of The Lie, psychiatrist Dr. Scott Peck had this to say: Among themselves therapists will not infrequently refer to a patients psychopathology as being overwhelming. We mean this literally. We literally feel overwhelmed by the labyrinthine mass of lies and twisted motives into which we will be drawn if we attempt to work with such people
Wikipedia describes that, traditional therapeutic approaches actually make them, if not worse, then far more adept at manipulating others and concealing their behavior. They are generally considered to be not only incurable but also untreatable. Basically psychopaths are the way they are for life. In most legal jurisdictions they are considered sane. So technically, they?re not mentally ill, just different. Dr. Scott Peck concludes, ?I have learned nothing in twenty years that would suggest that evil people can be rapidly influenced by any means other than raw power. They do not respond,? he says, ?to either gentle kindness or any form of spiritual persuasion with which I am familiar with.
Where Are They?
When people hear the word psychopath, most think of the famous serial killers locked away in prison. However, most don?t end up in prison or mental hospitals. Dr. Cleckley wrote, ?The true difference between them and the psychopaths who continually go to jails or to psychiatric hospitals is that they keep up a far better and more consistent outward appearance of being normal. This outward appearance, says Dr. Cleckley, is essentially a mask, which, may include business or professional careers that continue in a sense successful, and which are truly successful when measured by financial reward or by the casual observer?s opinion of real accomplishment. Many psychopaths never go to prison or any other facility,? agreed Dr. Hare. They appear to function reasonably well as lawyers, doctors, psychiatrists, academics, mercenaries, police officers, cult leaders, military personnel, business people, writers, artists, entertainers, and so forth without breaking the law. He continued, Their intelligence, family background, social skills, and circumstances permit them to construct a facade of normalcy.
Corrupt and callous politicians, social or career fast climbers, authoritarian leaders, abusing and aggressive persons, etc., are among them wrote Dr. Renato Sabbatini in his article, The Psychopath?s Brain. A common characteristic, says Dr. Sabbatini, is that they engage systematically in deception and manipulation of others for personal gain. In fact, many successful and adapted non-violent sociopath can be found in our society.?

Most of these people are not just right in your churches, schools, charitable organizations, and workplaces, but by their very nature, they are likely running them.

It is a core trait of the psychopath to place themselves in positions of influence, not for public service, but for power. The experience of pleasure is not reciprocal for the psychopath, stated Dr. Meloy, it is available only through sadistic channels of power and control. Achieving power for the sake of having power is the nature of the psychopath. They love to have power and control over others, agreed Dr. Hare.
The need for absolute power over others and the wish to inflict pain for the enjoyment of watching others suffer, are almost never apparent to the casual observer. The reason for this is that another core trait of the psychopath is disguise. So unfortunately, these individuals usually mask themselves as good-natured people. If they have tremendous wealth, you can bet that they?ll create charitable organizations as part of their mask. They are well aware that their mental makeup is drastically different from the majority. They have a sixth sense for detecting and exploiting any weakness you may have. At a very early age they learn that they can inflict mental and emotional harm on others with ease. They also learn how to detect others like themselves out of a crowd of normal people.
Beginning in their childhood, most of them learn to mimic normal emotional reactions in order to blend in with society. An article on Dr. Hares website called, Psychopaths Among Us, by Robert Hercz, describes how Dr. Hare was contacted by Nicole Kidman, who wanted his advice on how to play the part of a psychopath for her film, Malice. Dr. Hare uses the anecdote of a psychopath who had just witnessed an accident where a mother watched her child get killed by a car. There?s blood all over the place, and the psychopath experiences no emotion, but instead, is trying to avoid getting blood on her shoes. The psychopath notices the mother?s emotional reaction to the accident and is fascinated. She goes home, looks in the mirror, and begins to mimic the facial expressions of the mother. Thats the psychopath, revealed Dr. Hare.
Wikipedia, the online encyclopedia, states that, any emotions which the primary psychopath exhibits are the fruits of watching and mimicking other people?s emotions. They are adept at, ?using their charm and chameleonlike abilities to cut a wide swath through society and leaving a wake of ruined lives behind them, Dr. Hare warns. More often than not, says Dr. Cleckley, the typical psychopath will seem particularly agreeable and make a distinctly positive impression when he is first encountered. Alert and friendly in his attitude, he is easy to talk with and seems to have a good many genuine interests. There is nothing at all odd or queer about him, and in every respect he tends to embody the concept of a well-adjusted, happy person.
Psychopaths are often witty and articulate, concurred Dr. Hare. They can be amusing and entertaining conversationalist, ready with quick and clever comeback, and can tell unlikely but convincing stories that cast themselves in a good light. They can be very effective in presenting themselves well and are often very likable and charming. Remember, most of them don?t psychically hurt people, so this is about mental and emotional domination. To accomplish these objectives, they will use their mask of sanity to place themselves in positions within your community. These positions may include school boards, charitable organizations, churches, politics, law enforcement, or any position which they believe will offer them power over others. These are the places where most psychopaths end up, not jail.
A Different Species
Some researchers agree that the traits exhibited by these people produce a division stronger than age, race, and religion, which places them in a new category of people. In other words, these people are almost not human as we know it. The word antisocial does not describe someone who prefers to sit at home rather than attend gatherings. More accurately it means antihuman.
Most people can?t bring themselves to understand the mind-set of a psychopath. Dr. Hare explained, Imagining the world as the psychopath experiences it is close to impossible. In his book, Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes, Dr. Andrew M. Lobaczewski wrote, The pathocratic world, the world of pathological egotism and terror, is so difficult to understand for people raised outside the scope of this phenomenon that they often manifest childlike naivety?, even if they have studied psychopathology and are psychologists by profession. But, if you can, try to imagine someone who seeks power for no reason other than to have power, or someone who deceives just to experience the delight of having done so. Or someone who tortures another person physically or emotionally for the enjoyment of watching them suffer. Imagine someone doing these things, and not losing a moment of sleep at night (zero remorse). And add to all this, the ability to conceal themselves from an extremely naive public. Psychopaths are essentially aliens that look human. Probably one of the best skills to learn is how to detect and avoid a psychopath.
The typical person, of whatever nationality, wants only to enjoy success in his job, to be able to afford a reasonably high standard of living complete with leisure and travel,? describes Gary Allen. ?He wants to provide for his family in sickness and in health and to give his children a sound education. His ambition stops there, says Allen. ?He has no desire to exercise power over others, to conquer other lands or peoples, to be king. He continues, ?Since he has no lust for power, it is difficult for him to imagine that there are others who have [and] who march to a far different drum.? He asks, ?Why should we assume there are no such men today with perverted lusts for power?? In my opinion, we shouldn?t because we know that they do exist, and consist of about 4% of the population during any period. ?And if these men happen to be billionaires,? ponders Allen, ?is it not possible that they would use men like Hitler and Lenin as pawns to size power for themselves?? As Ive demonstrated, true history supports this claim exactly. Dr. Hare refers to them as ?interspecies predators. There is a class of individuals who have been around forever and who are found in every race, culture, society and walk of life,? he says. ?If you think about it,? he adds, ?you will realize that what is missing in this picture are the very qualities that allow human beings to live in social harmony.? ?It is not a pretty picture,? he warns, ?and some express doubt that such people exist.?
A 2005, report entitled, Antisocial Personality, Sociopathy, and Psychopathy, by North Carolina Wesleyan College, describes them as, ?morally depraved individuals who represent the ?monsters? in our society. They are unstoppable and untreatable predators whose violence is planned, purposeful and emotionless.? In addition to carrying out goal-oriented acts, the psychopath will also deceive and create chaos for no reason other than the enjoyment of doing so. ?He will,? says Dr. Cleckley, ?in fact, commit such deeds in the absence of any apparent goal at all.?
This critical factor is often the one which baffles most rational people. When seeking an explanation for the behavior of a psychopath, they will attempt to apply reason. But, when dealing with a psychopath, we must understand that psychopathy is the reason.
(snip)
Psychopaths in Politics
If this 4% of the population exists at all levels of society at any given period, is it possible that some would seek top positions of influence? Of course. Remember, a need for absolute power over others is a core trait of the psychopath. Goal-oriented deceitfulness, superficial charm, an outward friendly appearance, and having no remorse, are other traits which will allow them to achieve their goals.
If they are also people of tremendous wealth, they will definitely use this to further their objectives. And because deceitfulness is a core psychopathic trait, this will probably be done by creating a humanitarian front organization. Evil people are often busy building for themselves various fronts for disguise and to further their ambitions. Dr. Peck described, ?They are likely to exert themselves more than most in their continuing effort to obtain and maintain an image of high respectability.?
So, unlike in the movies, evil does not reveal itself as the bad guy dressed in black, or the monster in plain sight. Evil will very rarely expose itself to public light. It must hide. And it almost always hides under the guise of something righteous. In fact, rather than hiding in the shadows dressed in black, it disguises itself in suits, uniforms, and charitable organizations, which allow it to deceive us into thinking it?s our savior. This enables it to cause far greater damage. ?While evil may manifest itself obviously ? it rarely does so,? Dr. Peck proclaimed, and added, ?those who are evil are masters of disguise.? Now let?s examine the track record of the people who control the planet. They have created wars for profit and control, which have resulted in the deaths of millions of people, for which they exhibit no remorse. They?ve allowed attacks to occur, created depressions, and overthrown governments to further their ambitions.
They have repeatedly lied about these events using the media, which they control, and academia, which they also control by their Tax-exempt Foundations. These wealthy people masquerade as the saviors of society. They disguise themselves using public front organizations, which appear to be humanitarian in nature. They?ve repeatedly not only lied about major historical events, but have deliberately created these catastrophes for their own benefit. Their own publications indicate that they plan to install a global dictatorship with them in complete control. These people are textbook psychopaths.(**) They are anti-human!
Compared to regular law-breaking criminals, these people appear to be OK, on the surface. But as we?ve learned, lies, deception, and disguise are standard traits of those who are evil. ?[They] come from the very highest social strata,? wrote Allen. ?They are immensely wealthy, highly educated and extremely cultured. Many of them have lifelong reputations for philanthropy. Nobody enjoys being put in the position of accusing prominent people of conspiring to enslave their fellow Americans, but the facts are inescapable.?
If you were to research the people throughout history that have committed atrocities against populations, you would probably find that most were psychopaths. Although mainstream history books do describe some of these events, they don?t emphasize the pattern which they were part of. This pattern consists of a steady stream of psychopaths lying, deceiving and murdering their way to the top, which then resulted in the atrocities. This re-occurring theme seems to be the norm.
Regarding this, Dr. Lobaczewski said, We then usually reach the conclusion that the deed would not have taken place since the pathological factor sealed its occurrence or became an indispensable component it its origin. The hypothesis thus suggests itself that such factors are commonly active in the genesis of evil.? He explained, Within this interlocking structure, one kind of evil feeds and opens doors for others regardless of any individual or doctrinal motivations. Finally, he suggests, Since pathological factors are present within the syntheses of most instances of evil, they are also present in its continuum.? ?Because their wilfulness is so extraordinary and always accompanied by a lust for power I suspect that the evil are more likely than most to politically aggrandize themselves, described Dr. Peck. Dr. Sabbatini wrote, ?Under stressing social situations such as in wars, general poverty and breakdown of the economy, sweeping epidemics or political fighting, etc., sociopath?s may acquire the status of regional or national leaders and saviors? When they are in positions of power, they can inflict far more damage than as individuals.
Summary
A small portion of the population have a psychological makeup which is much different from most. They are completely aware of their difference. They also know that most people are not aware of this profound separation.
The difference includes an emotional deficiency, accompanied by a lack of remorse, which allows them to operate outside of standard moral boundaries. They are able to conceal this difference to some degree and usually appear to be generous and friendly. They consistently engage in antisocial behavior which includes destroying people?s lives, in order to feed their inflated egos.
During this process they frequently enjoy mocking their targets, which they see as weak, or are envious of. They will inflict pain upon others for no reason other than the enjoyment of doing so. They span all levels of society. Some authors consider them to be a different species of humans.
 Psychopaths naturally gravitate toward positions of power. Many historical atrocities were caused by psychopaths. An organization or nation under a psychopathic influence will become saturated with its sickness. It will exhibit these destructive traits, from the upper levels, down to the smallest village.
The Hidden Evil is a psychopathic program which exists in a society controlled by psychopaths.

http://reinep.wordpress.com/2011/10/15/psychopaths-rule-our-entire-world-politicians-and-bankers-are-all-psychopaths/

 

Linkpark:

http://www.thesecret.hu/blogok/kal-cska/kik-azok-pszichopat-k

http://www.globaltimes.cn/content/937738.shtml

http://www.icsahome.com/articles/supporting-human-rights

http://www.globalresearch.ca/the-us-corporation-as-psychopath/5345811

http://www.dealsjourney.com/traveltimes/hostels/videos/the-nature-psycho...

https://www.facebook.com/Pszichopata-any%C3%A1k-gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1s...

http://personality-testing.info/tests/LSRP.php

http://psychcentral.com/quizzes/psychopathy.htm

https://www.counseling-office.com/surveys/test_psychopathy.phtml

http://edition.cnn.com/2014/05/29/business/psychopath-test-infographic/

https://www.google.hu/search?q=%22psychopath+killers%22&num=100&newwindo...

 

 

टिप्पणियाँ

9

Ép lelkületű, szerető Családban felnőtt, látó emberre nem kell törvény. Nem tud gonosz lenni. Egészséges mosoly, tiszta tekintet, természetes szeretet sugárzik belőle... A szeretetrokkant (avult nevén: pszichopata) meg úgyis kijátszik minden törvényt. A kettő között vannak a pszichopaták médiumai, kiszolgálói. Nagy hadsereg. Maskarát használnak, bennfentesek, ismernek mindenkit, bármit el tudnak intézni, életművészek, nagy túlélők, "felsőbbrendűek", megbízható bérgyilkosok, lelkiismeret furdalás idegen tőlük.

Azért mert: a globális pszichopata szövetség és magyar helytartóinak ez az érdeke. Pusztítani bármi áron. Ha neki nem lehetett normális élete, akkor másnak sem lehessen. Szeretetrokkantak. Ez vonatkozik a pszichopata által elkövetett családi terrorra is. Azonos stratégia része mindkét terület. A szervezett zaklatási technológia része ez. A legfőbb bűntetteket szabadon lehet elkövetni itt és most büntetés nélkül, az ép lelkületű emberiség sérelmére. Korrekt adatbázist építeni az elkövetőkről, precízen beazonosítani bűntetteiket, jellemzőiket, felismerhetőségüket publikálni.

Nem csak magyarhont fertőzte meg az államilag szervezett családpusztítás: http://bezzeganya.reblog.hu/elvettek-az-anyatol-a-kisfiat-mert-masfel-ev...
A pszichopata gyerekkereskedők irányításával folyik ez a bűntett hazánkban is, minden hatóság bűnrészességével.

Azt írja az internet:

A Táltos oktatja fiát
15 órája ·
Fiam, te azt mondod nekem, hogy a zsidók vitték előre az országunkat, mert azok mind tanult emberek voltak, így ők lettek a tudósok és művészek? Mint mondod, a zsidók azt tartották, hogy: „Taníttasd a fiad, mert másképpen gazember lesz belőle”, addig a paraszt buta volt, mert nem járt iskolába.
Akkor beszélgessünk, fiam.
Tudod, az a buta paraszt állatot nevelt, tenyésztett és nemesített. Minden hazai tájegységnek megvolt az rá jellemző állatállománya, ami követte a helyi adottságokat, úgy mind növényzet, csapadék, talajviszonyok és hőmérséklet. Ez így, kimerít vagy kettő egyetemi diplomát! Érdekességként: a magyar tarka szarvasmarhának ötven éve még 12 tájfajtáját tartották nyilván, mára már csak magyar tarkát ismer a szakirodalom. Tehát amit ez a buta paraszt kétszáz év szorgalmas nemesítő tevékenységével létrehozott, azt a te tanult fajtád az 1972-től kezdődő felelőtlen összevissza keresztező tevékenységével mára teljesen tönkretette!
Az a buta paraszt ez mellett gabona és zöldségnövényt, továbbá gyümölcsöt termesztett, nemesített. Érdekességként elmondanám neked, hogy ezeket a buta paraszt által nemesített gyümölcsöket például nem kellett permetezni és jól tárolhatók voltak, míg a mai okos professzorok által újított növények, úgynevezett növényvédelem nélkül nem hoznak termést, mert elviszik a betegségek, továbbá hűtőház nélkül szinte azonnal tönkremennek. Szóval a buta parasztnak itt is kioszthatsz néhány egyetemi diplomát: növénytermesztő, növényorvos, nemesítő, kertész, stb.. A hiba csak ott van, hogy nem ismeri a latin nevét.
Ez a buta paraszt ezen kívül még gazdálkodni is tudott a terméssel, egyik évről a másikra meg kellett terveznie, hogy a leendő termésből megéljenek. Továbbá tartalékot kellett képeznie. Az állatállomány ellátására is kellett gondolnia és ami a legfontosabb, megfelelő minőségű és mennyiségű vetőmagról kellett gondoskodnia, hogy a jövő évben mindezt újra megtehesse. Nos ezért jár egy közgazdász diploma és egy raktározási, raktárkezelési, logisztikai végzettség is.
De itt még korán sincs vége, az állatok levágása, feldolgozása, tartósítása és a hús modern eszközök nélküli tárolása, a növények tárolása, feldolgozása, még egy hentes szakmunkás bizonyítványt, további konzervipari ismereteket is feltételez és legalább egy élelmiszeripari technikusi bizonyítvány kiosztását is megköveteli.
Az állatokkal folyamatosan fellépő betegségeket is gyógyítani kellett valakinek. Egy személyes élmény: kisgyermekként az egyik tehén benyelt egy almát, ami megakadt a torkán és fuldoklott. Az állatorvos azt tanácsolta, hogy metsszék el a torkát és mérjék ki az állatot, mert menthetetlen. Nos, az egyik öreg tanulatlan buta paraszt, amikor ezt meghallotta megfogta a Dr. úr gallérját és kivágta az istállóból, kért egy kicsi kést, benyúlt az állat szájába és szétvágta az almát. Ez a tehén utána még számtalan borjúval ajándékozta meg a gazdáját.
Tehát a buta parasztnak jár egy állatorvosi diploma is!
De ez a buta paraszt régen csak nagyon indokolt esetben fordult orvoshoz, ma ilyenkor megyünk kórházba. Mert a kisebb betegségeket odahaza kezelte, otthon szült, a kertben megtermelte a gyógynövényeket. Szinte minden faluban volt egy bába, vagy egy javasember, javasasszony, aki gyógyított embert és állatot egyaránt. Tehát jár egy orvosi és egy gyógyszerészi diploma is ennek a buta parasztnak.
Saját maguk készítették a mosó, mosdó, mosogatószerüket, ruha, fa, falfestékeiket. Talán ez megér egy vegyészmérnöki diplomát?
Fiatal házasoknak, ha nem örököltek, pénzük sem volt a mesteremberekre, akkor a rokonság felépített egy házat. Hopp: építészmérnök, kőműves, téglakészítő, (vályogvető) ács, tetőfedő szakmák kerestetnek.
Ma, ha valaki megtanulja a vályogvetést és a nádazás mesterségét, akkor művész úrnak szólíttatja magát és mutogatják a TV-ben, mint valami nagy tudású csodabogarat.
Gyermekkoromban, nagyanyám felnézett az égre (Nem az órájára!) és mondta, mennyi az idő. Rég az öreg paraszt ránézett az égre és mondta: most kell vetni, most aratni, most kaszálni, most haza kell hajtani az állatot, most sietni kell, mert jön az eső, a jég, vagy a hó. Napszaktól függetlenül, arra van észak, arra dél és hogy mennyi az idő. Tehát, ennek a buta parasztnak jár egy csillagász és egy meteorológus diploma is!
Míg napjainkban magukat művészeknek, celebeknek szólíttató emberek tucatjaival van teli a média, addig ezeket az embereket száz évvel korábban a legutolsó csárdából is elhajtották volna a zenészek, mint csepűrágó, tehetségtelen kontárokat! Ugyanis zeneművészeti főiskola nélkül is csodálatos zenészei voltak a vidéknek, akik nem gőgösen pöffeszkedtek, hanem szolgálták a művészetükkel a népet. Népünk zeneiségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a kétszázezer népdal, ami kinyomtatva is megtalálható, az olyan valóban tehetséges és elkötelezett művészeknek köszönhető, mint Kodály Zoltán. De soha ne felejtsük, ezek a remekművek a nép ajkán keletkeztek!
De tudod fiam, ha a fajtád valamelyike elvégzi a képzőművészeti főiskolát és az ott elsajátított tudásával a kétszáz évvel korábban élt, férjhez menni szándékozó tizenhét éves „buta”parasztlány kelengyéjének csupán tizedrészét képes megcsinálni, akkor már művésznek nevezi magát, saját stílusirányzatot indít, a saját kreálmányait a divatbemutatók kifutóira viszi. Mondd fiam, hol itt az igazság?
Mondd fiam, összeszámoltad, hogy hány diplomát és különböző végzettséget kellene szétosztanod minden egyes buta paraszt között, akiket te leszólsz, míg a te tanult, művelt zsidód csupán egyetlen tudományágban jeleskedik? Feltéve, ha tényleg jeleskedik és nem valami kókler, aki csak azért kapott valami tudományos címet, mert a családba tartozik és összehoztak neki is egyet, mert ugye „ő is megérdemli”.
Tudod fiam, az a buta paraszt, aki nem járt iskolába, kisgyermekkorától járta az élet iskoláját a nap huszonnégy órájában és mindent eltanult az öregektől. Így amikor Ő maga is öregember lett, többet tudott, mint száz egyetemi professzor, akik egymásnak jól hangzó titulusokat osztogatnak a felületes tudásukra és lenéznek mindenkit, akiknek nem jutott az ő szedett-vedett címeikből, mert nem tartoznak az ő köreikbe!
Ezek után, ugye elhiszed nekem, hogy a te tanult zsidód, aki a tudását az én buta magyar parasztomtól lopta, sok ezerszer többel tartozik az én népemnek, mint amivel bármelyik magyar tartozna neki, vagy neked?

Ép ember nem szövetkezik az ép Emberiség ellen, csak pszichopata, illetve ezek médiumai. A tervszerű pusztítás okozta a mai globális állapotokat. Elkövetői a kiválasztottsági hiedelemben "szenvedők", a szeretet-rokkantak. Nem szenvednek. Élvezettel ártanak, pusztítanak, lassan- és gyorsan ölnek tömegeket...
A globális ébredtségi szintnek el kell jutnia oda, hogy közismert legyen az, aminek most még a létét is tagadják: a pszichopátia. Ez a feltétele annak hogy a jelenlegi apokalipszist mennyországgá változtassuk. Minden egyéb probléma ennek a globális hálózatnak, stratégiának része.

Pszichopata pedofil bűntetteket is el szokott követni:

Psychopath

नई टिप्पणी जोड़ें

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • वेब पेज के पते और ई - मेल पते स्वत: ही लिंक में बदल जाते हैं.
 • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन
6 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.