Titok már nem él sokáig. A kulcs a nyilvánosság: a parazita ebbe belehal, az igaz talentum ettől élni kezd!

Lehet, hogy a PlanetAudit még nincs a legértékesebb, Emberiséget és Magyar Népet szolgáló lapok között, de ott szeretne lenni hamarosan. Gyűjtsük össze itt is valódi értékeinket mindannyiunk hasznára! Építkezzünk szövetségben utódaink jobb jövőjéért! Tegye hozzá mindenki a magáét! Gyógyítsuk és fejlesszük együtt a megtévesztettet, a szeretet-rokkantat, az ego-sérültet! Szövetségünk adjon hátteret nemzetünk legszentebb és legfontosabb egységének, a Családnak!

Tudjuk, hogy az Emberiség ellenes bűnök elkövetőit keményen kell helyretenni. Nagyon keményen. Itt és most ezek egyáltalán nincsenek büntetve. Ez már sokáig nem tarthat. A magyar Nép által felhatalmazott, legitim erőszakszervezet nem a felszínen fogja kezdeni a rendrakást, hanem a lényegi dolgokat teszi helyre először. Ma Magyarhonban nincsen hivatalban senki, akinek jogosultsága lenne ítélkezni emberek felett. Jogerős ítélet évtizedek óta nem lehet ebben az "országban". A bűnözés azonnal visszaesik harmadára, amikor a jelenlegi ügyészeket, bírókat, rendőrtiszteket el fogjuk távolítani hivataljainkból. A globális hátterüket már elveszítették a korrupt hivatalnokok, a Nép ébredése folyamatban van. Drága Barátom neked óriási hatalmad van. Pusztítóid, parazitáid rettegnek attól a pillanattól, amikor erre ráébredsz.

szeretet-ero

Aki tud szeretni és tud összefogni, nem szít viszályt, csak az fog megmaradni ebben a vérzivatarban. Szeretettel, szakértelemmel felépített, nyíltan együttműködő, nemzetközi kulturális szféra tudja csak megállítani a globális terror csendes és nyílt változatait. A szeretetet ismerő, természetes családközpontú, hiedelem mentes, egészséges lelkű nyílt emberek határok nélküli szövetsége képes meggyógyítani ezt az évezredes préda gyártó, rabszolgásító járványt.

Természetes igényünk van az egészségesen működő közösségekre, de nem a tévtanok agresszoraira, semmilyen bizonyítékkal nem rendelkező "misszionáriusaira"! Világosan látnunk kell: kinek érdeke korlátozni a Nép tájékozódását, önképzését, szerveződését, szórakozását. Egyértelmű: a beteges, önhitt, maximálisan fedett viselkedésű, agresszív embereknek, akik abban a tévhitben élnek, hogy van joguk másokat likvidálni, terelgetni, uralkodni másokon, maguknak vallást, népet találnak ki, folyamatosan háborúkat gyártanak, világuralomra törnek. Egészséges ember ilyesmiben nem vállal bűnrészességet, még csendes támogatóként sem. A lassan ölő gyilkos és a gyorsan ölő gyilkos bűne azonos súlyú. Ennek ellenére a lassan ölés nem büntetett nálunk, sőt támogatott. Írnak/íratnak maguknak bármilyen törvényt. A lemészároltak száma milliós. "Nem bűncselekmény".

A nethasználat kezd terjedni a jó szándékú, építő, tiszta kezű emberek körében is. A rossz szándékú használat már régen elérte lehetséges legnagyobb szintet. Lényegében a digitális világ úgy 99%-át bitorolja. Analizálni és publikálni kell módszereit, stratégiáját! A neten terjedő mocsok, gazemberség, népirtás mára olyan szintet ért el, hogy a rengeteg halálos áldozat okozta sokk, kiváltotta a normális emberek aktivizálódását, szerveződését végre. Érzi vesztét a parazita 1%, azért ez az offenzíva. Munkára leleplezők, igazságkeresők, informátorok, vérbeli tanárok! Mindenki ott ahol van, azt amit tud! Csak keményen, egyenesen, természetesen, higgadtan. Ami elviseli a teljes nyilvánosságot, az már lehet igaz. Titok már nem él sokáig. A kulcs a nyilvánosság: a parazita ebbe belehal, az igaz talentum ettől élni kezd!

Tovább nem halasztható, hogy a 99% visszahelyezze magát természetes jogaiba és az 1% parazitát hatástalanítsa. A valódi értéket terjesszük: önvédelmi lehetőségeket, alternatív kommunikációs hálózatokat, IT szakinfót, kicsontozatlan IT eszközöket, kommunikációs technikákat, OP-rendszereket, webhelyeket, tudástárakat, letöltő helyeket, globális hatású emberjogi infókat... Valódi médiát készíthetünk az agresszív, Nép ellenes hamisítványok helyébe. A világ Népét dezinfóval tette rabbá az 1%. Fejlett info technika robbanásszerűen felszabadíthatja!!! Csupán az ébredésen múlik minden. Nincs ennél fontosabb. Még a mozgásunk korlátozása is kisebb kárt okoz, mint a tájékozódásunk korlátozása. Szövetkezzünk! Nép ellenes bűn a pénzünkre spekulálni, figyelmünket terelgetni. Emberek milliárdjai vannak emiatt elnyomorítva, irtva. Pedig van itt hely mindenkinek. A globális magánhatalom, misztifikált maffia, "felsőbbrendű", "láthatatlan" világkormány precíz beazonosításáért éles látás, tapasztalat kell! Sok oldalról kell ezt analizálni, megvilágítani, feltárni minden összetevőjét! A nyilvánosságot nem tudja elviselni. A transzparenciának már nem lehet gátat vetni. Tehát csak idő kérdése és globális ébredés kérdése, hogy helyükre kerüljenek ezek a dolgok, az értékrend helyre álljon. A globális gonoszság és globális böszmeség a legveszélyesebb támadásukat a Családfők, Otthonok ellen intézik. A gyermekek leplezetlenül erőszakos, perverz deformálását, csonkítását, testi-lelki kínzását, szülőtől megfosztását végzik szervezetten, nyájaskodva, segítségnek álcázva, egymás védelmében, egymás mellett tett hamistanúzással. Ez sem évül el: nép ellenes bűn. Korlátozott apa kapcsolattal felnőtt ember általában képtelen lesz a komoly védekezésre, az egészséges lényeglátásra, a stratégiai gondolkodásra, távlati tervezésre. A legfontosabb, extrém helyzetben valószínűleg hibázni fog. Tehát országa szabad préda, sorsuk megpecsételve. Jól működő-, valódi országokban figyelnek is erre. Anya igazi, csonkolatlan utódot nem tud felnevelni Édesapa nélkül.

Az őszinteség a szeretet bizonyossága. Az vállalja az őszinteség kockázatát, aki szeret. Újra ott vagyunk: igazság és szeretet. Legfőbb kulcsszavak. Kár kinevetni ezeket. A "szokásos" konfliktus kezelő eszközök eredményességére semmilyen bizonyíték nincsen: a jelen állapot dokumentálja hatástalanságukat. Bugyuta hiedelmeken és a legrafináltabb hazugságokon alapulnak. "Békefenntartó" terroristák, Családpusztító "családvédők"...

Konfliktus óceánban él az Emberiség. a végletekig elcsigázva, nagy baj közvetlen közelében. E tények cáfolják az eddigi "kincstári okoskodókat". Végre teret kell adni a bölcseknek és látóknak, illetve a fiatal talentumoknak! Az eddigi diktátorokat, parazitákat a helyükre kell tenni és gyógyítani őket. Egy percre se engedd közeledbe azt, aki hazudik neked, vagy manipulálni akar! Nem sokan maradnak. Ugye? Láss át a vetítésen! Tettek alapján ítélj! Szavakat csak annyira vedd figyelembe, amennyire a körülmények tényleg indokolják! Igazlátó szemet kell fejlesztenünk.

A 99% extrém nagy türelmet, önfeláldozást tanúsított eddig, a háborúgyárosokkal, hazaárulókkal, oligarchákkal, diverzánsokkal szemben. Nincsen jogunk tovább várni, tétlenkedni, parazitáinkat éltetni. Utódaink előtt tisztának kell maradnunk. Meg kell tennünk mindent az emberibb, élhetőbb, természetesebb, igazabb, szeretetteli világért. Ez nem csak jogunk. Kötelességünk. Mesefigurákkal, isteneskedéssel, erkölcsi züllesztéssel, médiának álcázott dezinfo hadtesttel, viszályszítással, vallásgyártással, nép kitalálással, velejéig korrupt erőszakszervezetekkel ide juttattátok az Emberiséget. Testi és lelki nyomorba, végveszélybe, atomháborúba, narkós önpusztításba. A globális közállapotok magukért beszélnek, cáfolhatatlanok e szavak.

Mondd: mi az akadálya annak, hogy terroristák és globalterroristák árasszák el Magyarhont? Szerintem régóta semmi. Idén már magam is kétszer láttam busznyi fiatal, idegen nyelven beszélő, kisportolt civilt, akik mintha csak nem rég öltöztek volna át civilbe. Ez látható. Mindegyik esetben egy vezető után haladva vonultak el katonásan aktívan és fegyelmezetten. Akit mi honvédelemért fizetünk, az nem tudja semmivel bizonyítani honvédő tevékenységét. Mi a szokásos neve az ilyen katonának?

A magyar felszabadulást késleltetheti a globálterrorista által ide telepített gigászi hadianyag és bérgyilkos hadtestek, de a folyamat globálisan már nem megállítható. Vigyázz Magyar! Ne a java hulljon! Tartsunk ki az igaz, természetes úton! Globális jelenségre csak globális válasz lehet eredményes. A 99%-nak szövetkeznie kell, nem a felszínt kapargatni megosztva. Itt EurAsia-ban japán Testvéreinktől rengeteg értéket kaphatnánk. Idegen paraziták nem engedik, hogy segítsen a Testvérünk. Legalább tanuljunk tőlük! Mi is lehetünk hasznukra, segíthetünk nekik mi is. Családban ez így természetes. A digitális távközlés terén 20 éves előnyt akartak nekünk lényegében ajándékozni kb. 28 éve. Miért is nem tehették meg? A globalterroristák nem kaszálhattak volna itt évi 40 trilliárd dollárt. Ezen felül az infoszivatyú nem dolgozott volna nekik.

Gyermetegnek és nevetségesnek nevezhetnénk az 1% mai reakcióit, ha nem lenne tragikus: az új helyzetben is ugyanúgy hazudnak, mint fénykorukban. Nem veszik észre, hogy rajtuk kívül már senki nem hiszi el hazugságaikat, hogy a Nép többsége már tisztában van gazemberségeikkel. A végletekig provokálják az egyetlen legitim hatalmat, a természetes úton járó, érték előállító, egyenes és nyílt Emberiséget. Ennek most következményei lesznek. Nem szabad hibázni. A mértéktartás, tárgyilagosság, szeretet, tolerancia és megbocsátás mindig legyen velünk! Én nem politizálok. Kötelező védelmi kötelezettségemnek teszek eleget. Maximálisan törekszem a valóság publikálására, mert nincs más út a mindent elborító, globális, évezredes hazugságterror ellen védekezni. Ez nem jog, hanem kötelesség minden ép embernek.

1. "MENYORSZÁG": Szeretetben, boldogságban, igazságban, Családban, békességben épülni, kivirulni, alkotni lehet.

2 POKOL: A várakozásban, feltételezésekben, hallgatásban, hazugságokban, fájdalomban, magányban tönkremenni, felőrlődni, tiszta erővel helyben járni lehet. E két külön világ arányát mindenki láthatja ma már maga körül és a nagyvilágban is. Az Emberiség nagyon kicsi része él az első közegben. Mostanra jött el a lehetősége, hogy ez az arány komolyan megjavuljon.

Indián sámán: Azt hiszem, a fehér ember úgy fél attól a világtól, amelyet alkotott magának, hogy se látni, se érezni, se szagolni nem akarja. Ha az arcodba csapódik az eső vagy a hó, ha a jeges szél megdermesztett és most a füstölgő tűz mellett felmelegszel, ha a forró gőzfürdőből kijövet a hideg folyóba veted magad, akkor érzed, hogy élsz. De ti ezt az érzést már nem igénylitek. Skatulyákban éltek, kizártátok belőlük a nyár melegét és a tél fagyát, testeteknek nincs többé illata. Hi-Fi-lármával tele a fületek, ahelyett, hogy a természet neszeire figyelnétek. Színészeket bámultok a tévében, akik nem létező élményekben részesítenek, mivel valódi, saját élményeitek már rég nincsenek. Eszitek az ízetlen ételeket? Hát, így éltek ti. És ez nem jó.

Az étellel, amit esztek, ugyanúgy bántok, mint a testetekkel. Megfosztjátok természetes részeitől, ízétől, illatától, nyersségétől, hogy aztán mesterséges színt, mesterséges ízeket kapjon.

Nagyon megnehezítettétek, hogy helyesen, belülről éljük át a természetet, hogy részei lehessünk? Nem csak a földet, a sziklákat, az ásványokat tettétek tönkre, vagyis azokat a dolgokat, amelyeket ti ?holt?-nak neveztek, pedig nagyon is elevenek; megváltoztattátok az állatokat is, melyek az ember hozzátartozói, a Nagy Szellem részei, olyan félelmetesen megváltoztattátok őket, hogy felismerhetetlenek lettek. Vannak farmok, ahol a csirkét a mellehúsáért tenyésztik. Azokat az állatokat alacsony ketrecekben tartják, folytonos tolongásban, mert ettől természetellenesen kifejlődnek a mellizmaik. Ha egy madárnak szüntelenül görnyedt gerinccel kell élnie, természetellenessé, őrültté, gonosszá válik. Így van ez az emberekkel is. Ez az, amiért öngólt rúgtatok.

Az ember nem arra született, hogy az ilyesmit elviselje. Börtönökben éltek, ti csináltátok magatoknak, és úgy hívjátok, ?otthon?, hivatal, gyár. A madárra semmi szükség. Nincs bátorságotok tisztességesen megölni. Így aztán csinos kis műanyag zacskóban kerül elétek, feldarabolva, konyhakészen, íze nincs, de bűntudat se jár vele? A ti felfogásotok szerint a háború is ? ültök a repülőgépben, magasan a felhők felett, megnyomtok egy gombot, ledobjátok a bombákat, és nem nézitek meg, mi történik a felhők alatt ? szagtalan, bűntelen és steril. Osztogatjátok, adjátok és veszitek a halált. Az összes dezodorotokkal együtt haláltól bűzlötök, de féltek a halál valóságától; nem mertek szembenézni vele. A halált is sterilizáltátok, suba alá került, megfosztottátok méltóságától.

Mi, indiánok azonban gondolunk a halálra. Én is. A mai nap például kitűnő lenne meghalni, nincsen sem nagy hőség, sem túl hideg. Jó nap arra, hogy egy szerencsés ember elérjen útja végére. Egy boldog ember, akinek sok a barátja. Másmilyen napok nem olyan jók. Azok önző, magányos embereknek valók, akiknek keserves dolog itt hagyni ezt a földet. De úgy gondolom, a fehérek ebből a szempontból alighanem minden napot rossznak tartanak.

Akik alkalmasak az ép Emberiséget jogaiba visszahelyezni: Érett kultúrákban a koros embereket nem azért tisztelték, mert "majd én is megöregszem". A tisztességben megőszült ember óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt!
A koros ember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték! Épen tudott megőszülni és tiszta tudott maradni, sok évtized küzdelmét élte át. Ez becsülhető. Ők együtt a fiatal talentumokkal képesek helyreállítani a glóbuszon a megfordult értékrendet.
 

A nyilvánosság nélkül nem így zajlik egy rendőri intézkedés:

Jogtalanság nem szül jogot akkor sem, ha talármaskarában követik el, vagy más erőszakszervezeti formaruhában, állami intézményben. Magyarhonban nincsen legitim hivatalos személy: mindegyik bűnrészes, a jelenlegi korrupcióban, mindegyik tud róla, egyik sem tesz eleget intézkedési kötelezettségének, amelyért tartjuk őt.

A leleplezés ilyen szintje már kicsalhatja a nyitott ketrecből az agresszíven kómásított Népet. Már nem szükségszerű az ép Emberiségnek ebben a fogságban élnie, melyet a közösségellenes sérültek globális szövetsége tart fenn. A jelenlegi jogellenes állapotban bűnrészességet vállalók a továbbiakban kockázatokkal kell, hogy szembenézzenek. A robbanásszerű felismerés bármikor bekövetkezhet: nem kell vallások és pártok fogságában élni az ép Emberiségnek.

 

Magyar Ébredés

 

 

Kommentare

10

Mesés vidék. Van itt hely és minden egyéb 20 milliárd embernek is, de 100 gazember is tönkre teheti, ha a többi hagyja. https://www.youtube.com/watch?v=hrsq1werkfs&index..

 

Aki abban a hiedelemben él, hogy nem lehet a jelenleginél jobb életet kialakítani az ép-, alkotó Emberiség számára, legalább ne zavarja azt, aki mindenki érdekében-, teljes erejével-, minden eszközével ezen dolgozik! Folyamatosan tapasztalom, hogy az erény létezik, halad az ébredés, fokozódik az antiszociális hálózatok beazonosítása, leleplezése, épül a kommunikáció, szaporodnak az angyali magatartású-, látó emberek, tesznek utódaik jövőjéért... Ők a valódi média: ingyen tanítanak, gyógyítanak, mediálnak, életmentő műveleteket végeznek.

Fél évszázados folyamatos hülyézés, gyalázás amit kap a valódi közösségi ember, de ő mindenki érdekében hosszú távú, stratégiai lépéseket tesz. Jobb életet teremt mindenki számára, támadói számára is.Jól ismerem: ebben van részem nekem is.

10 kilométernyi vízcsatornát épített, hogy ezáltal jobb élethez segítse a falu lakóit.
sokszinuvidek.24.hu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel kérem, hogy valaki árulja el nekem, hogy mi az oka Kalmár úr videóinak nagyon alacsony nézettségének!? Honunk legfontosabb ügyeiről beszél végtelen visszafogottsággal, kitűnő szakértelemmel, határtalan türelemmel, oroszlán bátorsággal. Ez a videója is felülmúl minden témát mely napjainkban közösségi postok tárgya. Ennyire nem mernének közel menni az emberek a valósághoz?
Két évtizede ugyanezeket tapasztalom ugyanezen helyeken. Publikálom én is, hiszen kisfiamat tartják túszul az elkövető bírók és tettestársaik Kőszegen, Szombathelyen, Győrben , pszichopata fogságába kényszerítve, hogy ne merjek beszélni a taláros bűntettekről. Kalmár úr abszolút szavahihető, hiteles, személyiség. A legsúlyosabb nép ellenes bűntetteket leplezi le 100%-os bizonyítottsággal. Csupán amit ő publikált eddig, az már bőven elég ahhoz, hogy az egész bíróságot, ügyészséget, rendőri vezetőket egyszerre rabosítsák. Ugyanennyit én is hozzá tudok tenni, de sokan vannak rajtunk kívül még ilyen bizonyítékokkal. A lényeg miért nem érdekli az embereket?
 

"Dunaszerdahely foci akadémiája egymilliárdos – ezer milliós – támogatást kap a magyar emberektől, hogy ezért a Fideszt és Orbánt éltessék és szavazáskor tudják, hová kell tenni azt a bizonyos ikszet."

"Isten éltessen Magyarország" címmel adott ki közleményt az MTVA, amelyben arra biztatnak mindenkit, hogy ünnepelje az államalapítást a magyar közmédiával!
zarojel.hu
 

A rendőrségnél egyeseknek fogalmuk sincs róla, mit jelent a nyilvánosság.

György Zsombor 2017. augusztus 18., péntek 16:58, frissítve: péntek 21:43

Amikor a Nép információt kér, akkor bármely állami szerv illetékese nem szívességet tesz azzal, ha korrektül válaszol, hanem törvényi kötelezettségének tesz eleget.

Középen Orbán Viktor miniszterelnök a határvadászképzés második és harmadik ütemében kinevezett tiszthelyettesek ünnepélyes eskütételén a budapesti Hungexpón 2017. március 7-én. Mellette balra Papp Károly országos rendőrfőkapitány, Pintér Sándor belügyminiszter, jobbra Simicskó István honvédelmi miniszter, Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (b-j)

Középen Orbán a határvadászképzés második és harmadik ütemében kinevezett tiszthelyettesek ünnepélyes eskütételén a budapesti Hungexpón 2017. március 7-én. Mellette balra Papp Károly országos rendőrfőkapitány, Pintér Sándor belügyminiszter, jobbra Simicskó István honvédelmi miniszter, Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

Ez is a jéghegy csúcsa: már boldog-boldogtalan gyárt hamis "bírósági Ítéleteket". A legutolsó bírósági prosti is felhatalmazást érez életek és családok likvidálására, gyermekkínzásra, rabosításra, kifosztásra. Itt kivillant az egyik eset az illegitim állam illegitim bíróságának bűnszervezeti tevékenységéből. A társszervek falazásával és bűnrészességével folytatólagosan és bűnszervezetben elkövetett bántalmazások tömegét végzik ezek naponta.
Évtizedek óta vagyok tanúja és elsősorban bántalmazottja ennek a talármaskarás salaknak, mert meg merem látni az igazat a tényeket, az általuk elkövetett bűntetteket.

Miért is kuriózum, hogy egy taláros eleget tesz intézkedési kötelezettségének!? Az ellenkezőjének kellene kuriózumnak lenni, de itt és most hivataljaink megszállói gyakorlattá tették az intézkedési kötelezettség megszegését, a bűnpártolást, egymás kimosdatását, tényállástól független ítéleteket...
Szakelemzők szerint a féktelen és cinikus talárterror miatt: " Itt egyszer elszakad a cérna akkora vérfürdő lesz és annyi jogász megfog dögleni, hogy olyat még nem látott a világ. Sokat szilánkosra rugdosott arccal fognak összeszedni. Itt olyan pénzek vándorolnak lefelé fölfelé a pszichopata kis rendőröktől az ügyvédeken át az ügyészig, bírókig bezárólag ,hogy azt mi "egyszerű" halandók el sem tudjuk képzelni."

Zalaegerszegi Törvényszék hivatalos Facebook lapja részére: Kívánok ennek a Törvényszéknek is teljes nyilvánosságot! Kívánom, hogy állja a nyilvánosságot, valamint tudja igazolni, hogy megtett minden tőle elvárhatót-, eleget tett intézkedési kötelezettségének a korrupt bírókkal- és minden más taláros bűntárssal szemben! Ez ügyben ezennel meghívom élő videó interjúra lapom nevében: http://planetaudit.org/ Egyeztessünk ez ügyben kérem!

Msodszor is törölték interjú meghívásomat.

201711151930: Küldtem üzenetet: Üdvözlöm! Az interjú meghívásomat törölte a lapról. Vállalja a nyilvános interjút?

Látta: 19 óra 37-kor.

19 óra 50: Tisztelt Toma Imre Úr! A bejegyzést megkaptuk, nem töröltük, pusztán nem posztként, hanem üzenetként kezeljük. Kis türelmét kérjük, kérése megválaszolása egyeztetést igényel. Köszönjük.

 

Várom válaszát. Kivel chat-elek most?
Zalaegerszegi Törvényszék
 
Köszönjük a türelmét, igyekszünk mihamarabb jelezni Önnek. Az oldal kezelőjével beszélt.
 
Imre
Név szerint?
 
 
A törvényszék oldalát nem magánemberként kezelik a kezelők.
 
Kérem egyeztessen az élő interjú kérelmemről!
Természetesen, már folyamatban van.
 
Toma: Jó éjt!
Törvényszék: Önnek is.
 
Tisztelt Toma Imre Úr! A Zalaegerszegi Törvényszék Facebook oldalára küldött megkeresésére értesítjük, hogy a törvényszék - elsősorban az általa tárgyalt ügyekről - a sajtót tájékoztatja, nem kíván blogokon és egyéni weboldalakon szerepelni. Amennyiben bármiféle a bírósági szervezethez kapcsolódó bűncselekményről tudomása van, tegyen feljelentést. Mindaddig kérjük, mellőzze a Zalaegerszegi Törvényszékkel összefüggésben a prekoncepciós kijelentéseket. Tisztelettel: dr. Beznicza Árpád, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivője
 
 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/Zalaegerszegi-T%C3%B6rv%C3%A9nysz%C3%A9k-143534...

 
 
 
 
 
A Facebookon a Zalaegerszegi Törvényszék oldal több tartalmát láthatod.

Bejelentkezés

vagy

Új fiók létrehozása

 
KözösségAz összes

 
Highlights info row image
732 ember kedveli.
Highlights info row image
712 ember követi.
 
 
Emberek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

732 kedvelés

155 látogatás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HelyekZalaegerszegBíróságZalaegerszegi Törvényszék
 
Fényképek

 
Vélemények

 
 

4 vélemény

Közölheted a véleményedet az emberekkel.
 
Attila Kocsis

 
 

· 2017. január 18.

Pontosság, precízitás, segítőkészség maximális....
Bejegyzések

 
 
 

Első fok? Járásbíróság? Másodfok? Ítélőtábla? Törvényszék? Legfelsőbb bíróság? Kúria? A magyar bírósági rendszerről bővebben itt:
http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/…/tudta-e-hogy-e…

Zalaegerszegi Törvényszék fényképe.
 
 
 
 
 

A 2017/2018-as tanévben is várjuk a diákokat a Nyitott Bíróság Programra!
http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/…/tajekoztato-ny…

Zalaegerszegi Törvényszék fényképe.
Zalaegerszegi Törvényszék fényképe.
Zalaegerszegi Törvényszék fényképe.
Zalaegerszegi Törvényszék fényképe.
 
 
 
Bejegyzések
 
 

Az Országos Bírósági Hivatal immár negyedik alkalommal hirdette meg „Fókuszban a bíróság” című fotópályázatát amatőr fotósoknak abból a célból, hogy a magyarországi bírósági épületeket újszerű látásmóddal, kreatívan mutassák be.

Idén október 5-éig, négy kategóriában - Portré, emberábrázolás; Műemlékek, műkincsek; Használati tárgyak, eszközök; Digitális bíróság - várták a pályaműveket A beérkezett fotókból az Országos Bírósági Hivatal Bíráló Bizottsága november végén választja ki a legjobbnak ítélt képeket, de emellett közönségszavazásra is lehetőség van november 10-éig. A beküldött alkotásokra a http://fotopalyazat.birosag.hu/ oldalon lehet szavazni, a "tetszik" feliratra kattintva.
(A fotó Gulyás Tímea felvétele 2014-ből)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017. okt. 27. - 09:24, OBH-Sajto9 Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2017-ben ismét meghirdette a „Fókuszban a bíróság” elnevezésű fotópályázatát, melynek keretében amatőr fotográfusok négy kategóriában nyújthatták be a hazai bírósági épületekben készített képeiket. A pályaművek megtekinthetőek a…
birosag.hu
 
 
 
 
 
 
 

A bírósági "ügyfél-tájékoztatás” 1872-ből

Az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának 2003-as döntése alapján október 25. napját a Igazságszolgáltatás Európai Napjának nyilvánították. Bár maga a Igazságszolgáltatás Európai Napja nem régóta létezik, ám az igazságszolgáltatás történetileg messzire vezethető vissza. Felettébb érdekes a történelmi előzményekből egy zalai vonatkozású dokumentum. A Zala megyei bíróságtörténet kivételesen ritka dokumentuma került ugyanis elő a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárában. A Zalavári Apátság házi levéltárának iratait feldolgozva bukkantak rá a levéltári dolgozók egy 1872-ből származó információs plakátra, amely az önálló bírósági szervezetrendszer működésének kezdetével, sőt a legelső napjaival hozható kapcsolatba.

Részletek: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/…/birosagi-ugyfe…

Zalaegerszegi Törvényszék fényképe.
 
 
 
 
 

Ön tudta, hogy Deák Ferenc dolgozott a Zalaegerszegi Törvényszéken is?

 
A napjainkban a Göcseji Múzeum tulajdonát képező és Zalaegerszeg város önkormányzatának Széchenyi téri dísztermében látható egész alakos Deák-festmény elkészítését 1861-ben Koppány Ferenc, Zala megye akkori első alispánja kezdeményezte.
zaol.hu
 
 
 
 
 
 
 

A „Jogérző nép még el nem veszett…” című konferenciáról itt olvashat bővebben:
http://www.zalamedia.hu/…/konferencia-es-koszoruzas-deak-em…

Zalaegerszegi Törvényszék fényképe.
 
 
 
 
 

A kiegyezés létrejöttének 150. évfordulója és Deák Ferenc születésének 214. évfordulója alkalmából szervezett tudományos emlékülést 2017. október 17-én a Deákról elnevezett zalaegerszegi megyei és városi könyvtár, a Zalaegerszegi Törvényszék és a Magyar Jogászegylet Zala Megyei Szervezete. A „Jogérző nép még el nem veszett…” címet viselő konferenciát dr. Darák Péter, a Kúria elnöke nyitotta meg.

Részletek itt: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/…/jogerzo-nep-me…

Zalaegerszegi Törvényszék fényképe.
Zalaegerszegi Törvényszék fényképe.
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Zalaegerszegi Törvényszék megváltoztatta a borítóképét.
 
 
 
 
 
 
 

Még lehet jelentkezni!

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2017. évben is meghirdette fotópályázatát „Fókuszban a bíróság” címmel amatőr fotográfusoknak. A pályaműveket 2017. október 5-ig várja az OBH.

(A fotó Varga Márk felvétele 2014-ből)

 
Erre a bírósági szintre két módon kerülhet az ügyünk. Az egyik az, ha az első szinten hozott ítélettel szemben fellebbezésre kerül sor, míg bizonyos ügyekben eleve ezen a szinten indul a bírósági eljárás.
zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu
 
 
 
 
 
 
 

Megszépült épületek....

 
Nagykanizsa, nagykanizsa hírek, nagykanizsa hír, nagykanizsa képek
kanizsaujsag.hu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zalaegerszegi Törvényszék 27 új fényképet töltött fel.

Az épület felújítása előtt, alatt és után...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egykor végvár állt a helyén, megyeházának készült, de végül a törvénykezés színhelye lett a zalaegerszegi Deák téren található, jelenleg műemléki oltalom alatt álló bírósági épületegyüttes...
Az épület egy része nyitott a bíróságra érkezők előtt, ám a bírósági tárlat, a törvényszéki díszterem, – ahol egykor maga Deák Ferenc is gyakran megfordult – csak időszakosan látogatható. A Zalaegerszegi Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal 2012-ben meghirdetett Nyitott Bíróság programja keretében, előzetes bejelentkezés alapján fogad csoportokat tárlatvezetésre, amely során a látogatók megismerkedhetnek az épület történetével, megtekinthetik a Degré-családot is bemutató tárlatot, illetőleg Deák nyomdokaiba léphetnek a barokk díszteremben.

 
Erre a bírósági szintre két módon kerülhet az ügyünk. Az egyik az, ha az első szinten hozott ítélettel szemben fellebbezésre kerül sor, míg bizonyos ügyekben eleve ezen a szinten indul a bírósági eljárás.
zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu

Dr. Sorok Norbert törvényszéki elnök a Nyitott Bíróságról, a Nyitott Igazságügyről, a társadalmi szerepvállalásról, a bíróságtörténet és a hagyományápolás fontosságáról az elmúlt 3 év távlatában...

Nagykanizsa, nagykanizsa hírek, nagykanizsa hír, nagykanizsa képek
kanizsaujsag.hu
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuen Kommentar schreiben

Plain text

  • Keine HTML-Tags erlaubt.
  • Internet- und E-Mail-Adressen werden automatisch umgewandelt.
  • HTML - Zeilenumbrüche und Absätze werden automatisch erzeugt.
4 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.