Miczán József: NÉPHATÁROZAT javaslat

Miczán József

Tisztességben megőszült, hiteles, sok éve miniszter-Emberek állami zaklatás alatt:

Ráduly Róbert Kálmán CSÍKSZEREDA AUTONÓMIAPÁRTI POLGÁRMESTERÉT RAVASZUL FÉLREÁLLÍTOTTA A ROMÁN HATALOM, MERT... (nézd meg, és rájössz) forras: szekelyhon

Miczán József 20170708:

Az őrültekhez szólok, a különcökhöz, a lázadókhoz, a bajkeverőkhöz, akik nem követtik a többieket, akik másképpen látják a dolgokat, akik másként gondolkodnak, akik nem szeretik a dogmákat, és nem törődtek bele a változatlanságba. Tesznek a saját maguk, családjuk, hazájuk és a világ fejlődéséért. Idézheted őket, vitatkozhatsz velük, dicsőítheted, vagy gyalázhatod őket, esetleg lenézheted, kinevetheted őket, de egy dolog nem fog sikerülni: mellőzni őket, mert ők az úttörők, ők viszik előre az emberiséget. Nem a kifogást keresik, és a kudarctól való félelmük miatt tétlenkednek, hanem a megoldást keresik, hisznek abban, hogy megtalálják, és tesznek is érte. Egyesek bolondoknak tartják őket, mi viszont tudjuk, hogy zsenik, mert akik őrülten hiszik magukról, hogy megválthatják a világot, azok akkora teremtő erővel rendelkeznek, amivel meg is teszik. Tanulj tőlük, kövesd őket, és segíts nekik!

Tisztára mossuk a hazát megint!

 

Annak hosszú sora van, hogy valakit ilyen arcok vesznek körül. Ép lelkek. Csak ép ember legyen vezetője nemzetünknek!

 

Gyermekeink is, jelenleg is ebbe vannak kényszerítve: ártatlan tömegek gyors és lassú mészárlását kell nézniük, ami rosszabb mintha bűnelkövetők kivégzését néznék. Nem kívánok vérontást, hanem a jelenlegi vérontásnak szeretnék véget vetni munkámmal. Nem a tükör a hibás sajnos. Miczán József szavai súlyosak és normálisan helytelenítendők. Sajnos nincsen az a helyzet, mely normálisnak lenne nevezhető. Felkiáltó jelnek tudom értékelni ezeket jelen helyzetben. Aki itt és most mer felkiáltani, arra már érdemes odafigyelni. Aki pedig ezt a pusztítást úgy tűri, hogy nem teszi meg a tőle elvárhatót, az tettestárs. Lesz ennek következménye.

  • Születésnap: 1953. február 7.

Ehhez kell jognyilatkozatot tenni, és gyűjteni a Néphatározatra, ami a http://jogrendreform.5mp.eu/ oldalon nyomtatható. "4. § Demokrácia biztosításáért: /1/ Politikai pártok működése tilos, vagyonuk az államot illeti.... /5/ Hatalom kisajátítás, hazaárulás, népirtás miatt, a képviselő tisztségben töltött összes nappal azonos időtartamú szabadságvesztésre, és teljes vagyonának elkobzására ítéli a Nemzetgyűlés azt, aki 2011. január. 01-től országgyűlési képviselő volt." Tudni kell, hogy a tüntetés csak az elégedetlenség reklámja, a Néphatározatnak (érvényessége esetén) van joghatása.

 

Államizmus, avagy a legveszélyesebb vallás

https://www.youtube.com/watch?v=px1ImS9C3IM

Egészen egyszerűen, államista az, aki hisz az állam szükségességében. Gyakorlatilag bárki, aki kormányt akar.

A kormány, az emberek, vagy a hely feletti hatalomgyakorlást jelent. Ez pedig lényegében az „uralkodás” joga. Nem csupán arról van szó, hogy képes uralni másokat, mert a legtöbb ember ilyen vagy olyan módon képes erre. A „jogról” van szó, arról az elképzelésről, hogy egyes emberek – törvény alapján irányíthatnak – kényszerrel másokat.

 

A kormányba vetett bizalom nem más, mint az emberekbe belénevelt, hit alapú vallás. Vallójában semmi értelme gyakorlatilag, nyilvánvalóságát, vagy logikáját tekintve. Éveken keresztül azt gondoltam, hogy valóban sok hasonlóság van a kormány és a vallás között, de csak néhány éve jöttem rá, hogy nem hasonlóságról van szó.

Ez önmagában vallás, minden szempontból. És tudni kell minden vallás káros az emberiségnek anyagilag, erkölcsileg, tudás miatt különösen. Emberfölötti Istenség, kormány, aminek olyan jogai vannak, ami halandóknak nem jár. Nem korlátozzák a halandókra vonatkozó szabályok. Parancsokat adni, és ha nem engedelmeskedsz, „bűnös” vagy, és büntetést érdemelsz. Az odaadó igazhívők mélyen hisznek a bizarr rituálékban, a választásokban, törvényhozásban, és a kinevezésekben, egyenruhát vesznek fel, és ezt mondják: Nézd csak! A kormányt képviselem.

Tudom, hogy úgy nézek ki, mint egy átlagember, de nekem több jogom van, mert én a „kormány” nevű csodás Istenséget képviselem, és ezért jogom van pénzedet követelni, parancsolgatni neked, és bánthatlak, ha nem engedelmeskedsz. A kormány nevében járok el, akinek parancsolatai, úgynevezett törvényei vannak, és ezek a törvények nem csupán fenyegetések az emberek számára, hanem egy emberfölötti hatalom rendeletei. Ezért hát minden más jó embernek meg kell hajolnia az Istenség előtt, és ha azt akarod, hogy a világ rendben legyen, Ő hozzá imádkozol, mi pedig rituálékat adunk neked, hogy tudjátok, hogyan és mikor kell imádkoznotok hozzá.

Tisztelned, és félnek kell a kormányt, a törvényhozó országgyűlési képviselőket, a bírókat, ügyészeket, közjegyzőket, végrehajtókat, rendőröket, mert ezek, mind érted vannak. Valóságban egy kifosztó, népirtó, jogfosztó állam szolgái, akik téged, rabszolgaként, családodat, és a nemzetet gyarmatként kiszolgáltatnak politikusokból, bankárokból, és főpapokból álló új világrend urainak, az úgynevezett háttérhatalomnak. Imádkozz Istenhez, hogy olyan legyen a világ, amilyennek szeretnéd, és menekülj a valóság minden bizonytalanságától.

Az Isten, pedig Te magad vagy, mert teremtő erővel rendelkezel. Nem a küllemed alapján, hanem a teremtő képességed alapján vagy isten képmására alkotva. A doktrína, amire az embereket tanítják, nyilvánvalóan nevetséges, és egy csomó példa van erre: „az alattvalók beleegyezése”. Ilyen nincs. Ha beleegyezésről van szó, az önkéntes. Az alattvalóké nem az. Ez az ürügy: „Jogunk van irányítani téged, mert Te döntöttél úgy, hogy ezt tegyük, akkor is, ha nem szavaztál ránk, sőt, akkor is, ha mindent ellenzel, amit teszünk veled.” És hát, „Igen, ők képviselnek bennünket.” Azzal képviselnek bennünket, hogy olyan dolgokat csinálnak, amihez nekünk, nincs jogunk? És azzal „képviselnek bennünket”, hogy parancsolgatnak és elveszik a pénzünket?

Azt állítják, hogy ezeket a jogokat mi a nép adtuk nekik, de ha mi nem rendelkezünk ezekkel a jogokkal, akkor hogyan adhattuk át ezeket a jogokat?! Tudni kell, hogy senki nem adhat át több jogot, mint amivel mega is rendelkezik. Azt is tudni kell, hogy senki sem semmizheti ki magát, vagyis az átruházott jogokat bármikor visszavonhatja, mert azzal csak ő rendelkezik, csak a joggyakorlására hatalmazhat fel bárkit, mert a jogról való lemondás semmis.

Fogadjunk, hogy ha átmegyek a szomszédba, parancsolgatok neki, elveszem a pénzét, és azt mondom: „Én, képvisellek”, azt válaszolná: „Mi van?! Miket hordasz itt össze?” Számomra ez a legnagyobb ostobaság: „Mi vagyunk a kormány, amit mindenhol hallunk, én pedig megkérdeztem valaki: „Tényleg nem veszed észre, hogy van ott egy embercsoport, fenyegetéseket adnak ki, amit törvénynek hívnak, pénzt követelnek, amit adónak hívnak, ha pedig nem engedelmeskedsz, fegyveres embereket küldenek rád, akik bántanak? Tényleg képtelen vagy megkülönböztetni magadat TŐLÜK?

Az egyik legkomolyabb árulkodó jele annak, hogy a kormányba vetett hit, bigott vallásos vakhit, az a mód, ahogyan a vallásos emberek reagálnak.” Egy nagyon egyszerű kérdés: „Adhatsz valaki másnak olyan jogot, amivel te nem rendelkezel?”, és mindenki azt válaszolja: „Hát persze, hogy NEM.” És mi van a haveroddal? Adhattok-e, Ti ketten olyan jogot másnak, amivel egyikötöknek sincs? Hát nem, Csak néhány kérdés, hogy eljussunk ide: „Hogyan kapott a képviselőház olyan jogokat Tőled, amik neked nincsenek?!” Ha az állampolgárok nem rendelkeznek törvényalkotó joggal, akkor a képviselőknek hogyan adhatott át ilyen jogot, vagy ilyen jog gyakorlását? De a legfontosabb kérdés, hogy hogyan, kitől kapta olyan jogot, felhatalmazást, hogy bárkit jogaiban korlátozzanak, hogy a Nép nem szavazhat, nem dönthet bármiben?!

Ha Te nem rendelkezel, mások szabadsága felett, akkor hogyan ruházhattál fel bírókat arra, hogy ítélkezzenek mások felett, és mások szabadságát korlátozzák. Ha Te nem rendelkezel mások élete felett, mert nincs jogod megölni, életétől megfosztani, akkor hogyan adhattál, jogot a kormánynak, hogy milliárdokat költsön fegyverekre, és hogyan adhattál jogot a hadseregnek, hogy ezekekkel a fegyverekkel bárki megölhessen?! Ilyenkor begurulnak és dühösek lesznek, vagy védekezni kezdenek, vagy elmenekülnek. Nem érveléssel, bizonyítással és logikával jutottak erre a hitre.

Azzal a vakhittel jutottak ide, amit már akkor kezdtek beléjük verni, amikor még beszélni sem tudtak. Egyszerűen csak ezt a hitet nevelték beléjük; hogy van egy olyan dolog, amit hatóságnak neveznek, és annak olyan dolgot szabad tenni, amit az embereknek nem szabad, az emberek pedig kötelesek engedelmeskedni neki. Egészen addig a pontig, akkor valaki – nem Isten, vagy ilyesmi – tehát valaki leírt valamit egy papírra, aztán ezt hívták „törvényhozásnak”, majd bizonyos rituálékat rendeztek, és az emberek elkezdték azt hajtogatni, hogy „hát igen, ez a törvény”.

A legtöbb ember szó szerint fizikailag kényelmetlenül érzi magát, és retteg a gondolattól, hogy a hatóság emberének ne engedelmeskedjen. A legtöbben nem mondhatják ezt: „nem fogom megtenni”, mert az szembe megy a sok éves beprogramozással, és agymosással, ami elhiteti velük: „Ha azt teszed, amit mondanak, akkor jó vagy. Ha nem teszed azt, akkor rossz vagy.” Ez az iskola üzenete, és ezt az üzenetet verik az emberek fejébe. A diákoknak ezt tanítják újra, és újra minden rohadt napon az állami, de különösen az egyházi iskolákban. Azt, hogy erkölcsi tisztaságod mércéje az, mennyire jól engedelmeskedsz a hatóságoknak. Ez az egész „elfogadás-elutasítás dolog” … Ezt tanulod meg az iskolában: ha ezt teszed, amit mondanak, elismerést, jutalmat kapsz, ha pedig nem teszed azt, amit mondanak, megvetnek és elítélnek. Gondoskodnak róla, hogy mindenki megtudja, rossz ember vagy, mert nem tetted azt, amit mondtak.

A hatóságba vetett, hit mindenkit arra vesz rá, legyen az jó, vagy rossz, vagy a kettő között, hogy olyan dolgokat helyeseljenek, amit különben nem tennének meg, rossz dolgokat másként nem tennének meg. Ilyenek a rendőrök, mert ők valóban, és tényleg elhiszik, hogy joguk van olyan dolgokat tenni, amikre sem nekem nincs jogom, sem neked nincs jogod. Az egyetlen ok annak, hogy a többségük azt teszi, amit tesz, az, hogy hisz a hatóságban, és valóban elhiszi, hogy a törvény mentesíti őt az erkölcs alól. Pedig a rendőrség feladata, a bűnmegelőzés mellett, a bűncselekmények megakadályozása, de sok agymosott, szolgalelkű rendőr nem tudja, hogy gyakran ő maga követi el a bűncselekményt a parancs, vagy a törvény végrehajtásával. Fogalma sincs arról, hogy neki joga van a parancsot megtagadni, ha az népellenes, és nem tudja, hogy az engedelmesség sokszor, nagyobb bűn, mint a parancs végrehajtásának megtagadása..

Ezért amikor csinálnak valamit, és valaki azt mondja: „Hé, amit csinálsz, az rossz.” A válasz: „Nem én hozom a törvényt, én csak végrehajtom. Nem vagyok felelős a cselekedeteimért. Én csak eszköz vagyok annak a furcsa dolognak, amit „kormánynak” hívnak. Nem okolhatsz azért, amit személyesen teszek, mert igazából nem én teszem, csak törvényt, utasítást, parancsot hajtok végre.” Bármennyire is őrültség, de többségük ezt feleli, ha valaki ezt mondja: „Hé, amit csinálsz, az rossz. Nem igazságos, ha valakit egy marihuána elszívásáért lecsuksz, Nincs rendben.” Nincs rendben, amikor a „rendfenntartás” erőszakot alkalmaz békés emberekkel szemben. Nincs rendben, hogy embereket, családokat fosztanak meg lakhatásuktól, Nincs rendben, hogy emberek éheznek a világ bármely pontján, ugyanakkor spekulánsok milliárdos vagyonra tesznek szert a kormányok segítségével. Nincs rendben, hogy a kormányok az iskolákat, a tudományházát, népbutító egyházak kezelésébe adja.

Ha pedig ezt szóba hozod nekik, szó szerint úgy beszélnek, mintha nem tették volna meg. Nincs szégyen érzete, bűntudata, sőt büszke rá, különösen, akkor, ha ezért még dicséret, jutalmat is kap. Így nem közli a családjával, amikor leülnek az asztalhoz étkezésre, hogy az az étel, mások nyomorban tartásának, jogfosztásának a díjából került az asztalra, mert +harminc ezüst pénzen” lett megvásárolva. Csak azért teszik ezt, mert mindenki mással együtt bevették a hatóság, a kormány, és a törvény hazugságát. Ezt beszélték be nekik: „Csak eszköze vagy egy dolognak, amit „törvénynek” hívnak, és ez olyan jogot add meg neked, amit másoknak nem add meg. Ezért nem kell rosszul érezned magad, ha fizikailag bántasz békés embereket, mert a törvény szerint ez rendben van, a cél érdekében felruháztunk téged ezekkel a jogokkal.”

Igazából engedélyt ad arra, hogy elnyomd a lelkiismereted, mert ezt mondja: „olyan jogaid vannak, amikkel mások nem rendelkeznek. De valóságban: Nincs jogod saját nevedben megmondani másoknak, hogy milyen szokásaik legyenek, még az államra, a törvényre hivatkozással sem. Nincs jogod arra, hogy másokat kényszeríts saját akaratod szerint. de amint „rendfenntartó” vagy, akkor úgy gondolod: „nem csak, hogy rendben van, de nemes és nagyszerű dolog embereket meglopni, és parancsolgatni nekik, és másokkal szemben előjogokkal rendelkezni.” Ez a legnagyobb veszélye a hatóságba vetet hitnek. Jó embereket vesz rá arra, hogy valóban gonosz, borzalmas, erőszakos dolgokat nézzenek el, vagy cselekedjenek, mert ezt gondolják: „Rendben van, ha a kormány, és a hatóság csinálja, a hatóság, a kormány, a törvény nevében járnak el, és ezek mind az én és a családom érdekét védik.”

Mekkora agymosottságra vall ez a gondolkodás, ez hitvallás, aminek az ostobaság, a félelem, vagyis a szolgalelkűség az alapja. A szüleik, az iskola, a kormány, a kultúra, a mindenbe beépülő tekintélyelvű üzenet beléjük nevelte, hogy elhiggyék, az engedelmesség erényt jelent. Ha pedig egy így gondolkodó kultúra alakul ki, és az élére egy gonosz pszichopata kerül, aki azt mondja: „Hé tegyetek rossz dolgokat”, az emberek azt felelik: „Követnem kell a parancsokat, követnek kell a törvényt. Azt kell tennem, amit mondnak, mert az az erkölcsös.” Aztán a jó emberek kivonulnak, és gonosz dolgokat követnek el.

Nem a Mao-, Sztálin-, és Hitler-félék miatt félek, hanem a több ezer vagy több millió olyan ember miatt, akik azt hallucinálják, hogy ők a „hatóság” ezért teljesítik a parancsokat, fizetnek a birodalomnak és végrehajtják az utasításokat. Nem érdekel, ha csak egy elmebajos ember van hülye bajusszal. Nem jelent veszélyt, ha az emberek nem hisznek a hatóságokban. Egyesek ezt feltételezik. „Mindenkiben bíznod kell, ha nem akarsz kormányt.” De ez nem teljesen igaz. Egyáltalán nem bízom meg mindenkiben, de ha nem bízom abban, hogy az emberek saját életüket élhetik, akkor hogy a fenébe bízhatok meg abban, hogy olyan pozícióba kerülhetnek, ahol erőszakkal irányíthatják mások életét?

Lényegében erről van szó, „Nem bízom az emberekben. Az emberek megbízhatatlanok, és kiszámíthatatlanok… erre az a megoldás, hogy néhány embert közülük, a legmegbízhatatlanabbakat, megszavazok, megválasztok képviselőnek engedélyt adok nekik arra, hogy erőszakkal irányítsanak bennünket, és ez fog megvédeni bennünket az emberiség megbízhatatlansága ellen.” Annyira félsz az átlagembertől, és ezért vagy hálás a kormánynak … Hadd kérdezzek valamit, ki vett el tőled több pénzt erőszakkal fenyegetve? Magánszemélyek fenyegettek? Vagy a hatóság képviselői fenyegettek?

Hány gyilkosságot követnek el magánszemélyek azokhoz képest, amiket a hatóságok követtek el? Meg sem közelítik az utóbbit. A rendfenntartás, a kormány, a hatóság nevében, elkövetett gyilkosságok száma mellett eltörpül a magánszemélyek által elkövetett gyilkosságok száma. Még a más országok népét gyilkoló kormányok is kevesen vannak azokhoz képest, akik saját népüket gyilkolják, azaz a kormányok által végrehajtott gyilkosságok száma a saját népen többszöröse annak, amit idegen kormányok hajtanak végre más népeken.

Az elmúlt 100 év alatt több mint 270 millió embert öltek meg saját kormányaik, a háborúkat nem beszámítva. Szálin egyetlen 1932-1933 telén 7 millió ukrán honfitársát küldte a halálba. Mindig az első lépés a legnehezebb: legyen valaki, aki elég hosszú ideig meri félre tenni vak hitét, hogy elgondolkodjon a dolgokon. Elég annyit mondani: „Talán a kormány még csak nem is törvényes?” Sokáig tart, mire az agymosott emberek el mernek gondolkodni a szó szerint istenkáromló dolgokon, azon, hogy azoknak az embereknek, ott Washingtonban, ott Tel-Aviv-ban, ott Brüsszelben, és itt Budapesten nincs joguk irányítani.

Fenyegetéseik nem „törvények”, egyszerűen, csak fenyegetések. A követeléseik, nem „adók”, csupán kizsarolások. Ez tényleg olyan, mintha eretnekség lenne, mert egyébként az is! Eretnekség a „kormánynak” nevezett isten ellen. Óriási hitet ad most nekem, hogy egyre többen mernek ezeken a dolgokon elgondolkodni. Azoknak a száma pedig, akik képesek erről beszélgetni robbanásszerűen megnőtt, és folyamatosan nő. Még így is kisebbségbe vannak, de nem hiszem, hogy az exponenciális görbe meg áll. Tényleg azt gondolom, hogy az államizmus kultusza halott ügy már.

Végül hiszem, hogy a kormányokba vetett hit ugyanolyan okok miatt van halálra ítélve, mint a lapos földbe vetett hit. Túl sokan látják, hogy mennyire ostoba ez a hiedelem. Aki ráébred az önrendelkezés jogára, és megérti, hogy miért olyan hamis a hatóság önmagában, nem fog másnap úgy felébredni, hogy ezt mondja: „Azt hiszem, azt kell tennem, amit a politikusok mondanak.”

Abban is hiszek, az emberiség tényleg most kezd felébredni, és olyanná válni, amilyennek lennie kell. Egyre több emberben tudatosul, hogy „bölcs és becsületes ember nem uralkodik a másikon, de nem is hagyja, hogy uralkodjanak rajta”, mert csak a gazemberek uralkodnak másokon, és az csak ostobák tűrik, hogy uralkodjanak rajtuk.

Az emberiség nem arra született, hogy „háziasítsák”, hogy egy uralkodó osztály (pártok, bankárok, és egyházak) tulajdona legyen. Minden ember saját maga ura, saját életéért felelős. Szeretnék egy igazán ésszerű, erkölcsös civilizációt megérni, de még el kell odáig jutnunk. Előbb, vagy utóbb teljesen elfogunk odáig jutni. A hazugság soha nem győzheti le az igazságot.

Az igazság maga a tudomány, az igaz természeti törvények, a hamisság a dogmák, amit az emberek másokon való uralkodás céljából fogalmaztak meg bibliában, torában, talmudban, jogszabályokban.

Az igazság, csak akkor győzhet, ha nyitott vagy rá, és „megosztó”, mert a tudás, és a hatalom megosztva jó. Miczán

 
Hun TV