Přidat komentář

Titok már nem él sokáig. A kulcs a nyilvánosság: a parazita ebbe belehal, az igaz talentum ettől élni kezd!

A magyar Nép által felhatalmazott, legitim erőszakszervezet nem a felszínen fogja kezdeni a rendrakást, hanem a lényegi dolgokat teszi helyre először. Ma Magyarhonban nincsen hivatalban senki, akinek jogosultsága lenne ítélkezni emberek felett. Jogerős ítélet évtizedek óta nem lehet ebben az "országban". A bűnözés azonnal visszaesik harmadára, amikor a jelenlegi ügyészeket, bírókat, rendőrtiszteket el fogjuk távolítani hivataljainkból. A globális hátterüket már elveszítették a korrupt hivatalnokok, a Nép ébredése folyamatban van. Drága Barátom neked óriási hatalmad van. Pusztítóid, parazitáid rettegnek attól a pillanattól, amikor erre ráébredsz.

szeretet-ero

Aki tud szeretni és tud összefogni, nem szít viszályt, csak az fog megmaradni ebben a vérzivatarban. Szeretettel, szakértelemmel felépített, nyíltan együttműködő, nemzetközi kulturális szféra tudja csak megállítani a globális terror csendes és nyílt változatait. A szeretetet ismerő, természetes családközpontú, hiedelem mentes, egészséges lelkű nyílt emberek határok nélküli szövetsége képes meggyógyítani ezt az évezredes préda gyártó, rabszolgásító járványt.

Természetes igényünk van az egészségesen működő közösségekre, de nem a tévtanok agresszoraira, semmilyen bizonyítékkal nem rendelkező "misszionáriusaira"! Világosan látnunk kell: kinek érdeke korlátozni a Nép tájékozódását, önképzését, szerveződését, szórakozását. Egyértelmű: a beteges, önhitt, maximálisan fedett viselkedésű, agresszív embereknek, akik abban a tévhitben élnek, hogy van joguk másokat likvidálni, terelgetni, uralkodni másokon, maguknak vallást, népet találnak ki, folyamatosan háborúkat gyártanak, világuralomra törnek. Egészséges ember ilyesmiben nem vállal bűnrészességet, még csendes támogatóként sem. A lassan ölő gyilkos és a gyorsan ölő gyilkos bűne azonos súlyú. Ennek ellenére a lassan ölés nem büntetett nálunk, sőt támogatott. Írnak/íratnak maguknak bármilyen törvényt. A lemészároltak száma milliós. "Nem bűncselekmény".

A nethasználat kezd terjedni a jó szándékú, építő, tiszta kezű emberek körében is. A rossz szándékú használat már régen elérte lehetséges legnagyobb szintet. Lényegében a digitális világ úgy 99%-át bitorolja. Analizálni és publikálni kell módszereit, stratégiáját! A neten terjedő mocsok, gazemberség, népirtás mára olyan szintet ért el, hogy a rengeteg halálos áldozat okozta sokk, kiváltotta a normális emberek aktivizálódását, szerveződését végre. Érzi vesztét a parazita 1%, azért ez az offenzíva. Munkára leleplezők, igazságkeresők, informátorok, vérbeli tanárok! Mindenki ott ahol van, azt amit tud! Csak keményen, egyenesen, természetesen, higgadtan. Ami elviseli a teljes nyilvánosságot, az már lehet igaz. Titok már nem él sokáig. A kulcs a nyilvánosság: a parazita ebbe belehal, az igaz talentum ettől élni kezd!

Tovább nem halasztható, hogy a 99% visszahelyezze magát természetes jogaiba és az 1% parazitát hatástalanítsa. A valódi értéket terjesszük: önvédelmi lehetőségeket, alternatív kommunikációs hálózatokat, IT szakinfót, kicsontozatlan IT eszközöket, kommunikációs technikákat, OP-rendszereket, webhelyeket, tudástárakat, letöltő helyeket, globális hatású emberjogi infókat... Valódi médiát készíthetünk az agresszív, Nép ellenes hamisítványok helyébe. A világ Népét dezinfóval tette rabbá az 1%. Fejlett info technika robbanásszerűen felszabadíthatja!!! Csupán az ébredésen múlik minden. Nincs ennél fontosabb. Még a mozgásunk korlátozása is kisebb kárt okoz, mint a tájékozódásunk korlátozása. Szövetkezzünk! Nép ellenes bűn a pénzünkre spekulálni, figyelmünket terelgetni. Emberek milliárdjai vannak emiatt elnyomorítva, irtva. Pedig van itt hely mindenkinek. A globális magánhatalom, misztifikált maffia, "felsőbbrendű", "láthatatlan" világkormány precíz beazonosításáért éles látás, tapasztalat kell! Sok oldalról kell ezt analizálni, megvilágítani, feltárni minden összetevőjét! A nyilvánosságot nem tudja elviselni. A transzparenciának már nem lehet gátat vetni. Tehát csak idő kérdése és globális ébredés kérdése, hogy helyükre kerüljenek ezek a dolgok, az értékrend helyre álljon. A globális gonoszság és globális böszmeség a legveszélyesebb támadásukat a Családfők, Otthonok ellen intézik. A gyermekek leplezetlenül erőszakos, perverz deformálását, csonkítását, testi-lelki kínzását, szülőtől megfosztását végzik szervezetten, nyájaskodva, segítségnek álcázva, egymás védelmében, egymás mellett tett hamistanúzással. Ez sem évül el: nép ellenes bűn. Korlátozott apa kapcsolattal felnőtt ember általában képtelen lesz a komoly védekezésre, az egészséges lényeglátásra, a stratégiai gondolkodásra, távlati tervezésre. A legfontosabb, extrém helyzetben valószínűleg hibázni fog. Tehát országa szabad préda, sorsuk megpecsételve. Jól működő-, valódi országokban figyelnek is erre. Anya igazi, csonkolatlan utódot nem tud felnevelni Édesapa nélkül.

Az őszinteség a szeretet bizonyossága. Az vállalja az őszinteség kockázatát, aki szeret. Újra ott vagyunk: igazság és szeretet. Legfőbb kulcsszavak. Kár kinevetni ezeket. A "szokásos" konfliktus kezelő eszközök eredményességére semmilyen bizonyíték nincsen: a jelen állapot dokumentálja hatástalanságukat. Bugyuta hiedelmeken és a legrafináltabb hazugságokon alapulnak. "Békefenntartó" terroristák, Családpusztító "családvédők"...

Konfliktus óceánban él az Emberiség. a végletekig elcsigázva, nagy baj közvetlen közelében. E tények cáfolják az eddigi "kincstári okoskodókat". Végre teret kell adni a bölcseknek és látóknak, illetve a fiatal talentumoknak! Az eddigi diktátorokat, parazitákat a helyükre kell tenni és gyógyítani őket. Egy percre se engedd közeledbe azt, aki hazudik neked, vagy manipulálni akar! Nem sokan maradnak. Ugye? Láss át a vetítésen! Tettek alapján ítélj! Szavakat csak annyira vedd figyelembe, amennyire a körülmények tényleg indokolják! Igazlátó szemet kell fejlesztenünk.

A 99% extrém nagy türelmet, önfeláldozást tanúsított eddig, a háborúgyárosokkal, hazaárulókkal, oligarchákkal, diverzánsokkal szemben. Nincsen jogunk tovább várni, tétlenkedni, parazitáinkat éltetni. Utódaink előtt tisztának kell maradnunk. Meg kell tennünk mindent az emberibb, élhetőbb, természetesebb, igazabb, szeretetteli világért. Ez nem csak jogunk. Kötelességünk. Mesefigurákkal, isteneskedéssel, erkölcsi züllesztéssel, médiának álcázott dezinfo hadtesttel, viszályszítással, vallásgyártással, nép kitalálással, velejéig korrupt erőszakszervezetekkel ide juttattátok az Emberiséget. Testi és lelki nyomorba, végveszélybe, atomháborúba, narkós önpusztításba. A globális közállapotok magukért beszélnek, cáfolhatatlanok e szavak.

Mondd: mi az akadálya annak, hogy terroristák és globalterroristák árasszák el Magyarhont? Szerintem régóta semmi. Idén már magam is kétszer láttam busznyi fiatal, idegen nyelven beszélő, kisportolt civilt, akik mintha csak nem rég öltöztek volna át civilbe. Ez látható. Mindegyik esetben egy vezető után haladva vonultak el katonásan aktívan és fegyelmezetten. Akit mi honvédelemért fizetünk, az nem tudja semmivel bizonyítani honvédő tevékenységét. Mi a szokásos neve az ilyen katonának?

A magyar felszabadulást késleltetheti a globálterrorista által ide telepített gigászi hadianyag és bérgyilkos hadtestek, de a folyamat globálisan már nem megállítható. Vigyázz Magyar! Ne a java hulljon! Tartsunk ki az igaz, természetes úton! Globális jelenségre csak globális válasz lehet eredményes. A 99%-nak szövetkeznie kell, nem a felszínt kapargatni megosztva. Itt EurAsia-ban japán Testvéreinktől rengeteg értéket kaphatnánk. Idegen paraziták nem engedik, hogy segítsen a Testvérünk. Legalább tanuljunk tőlük! Mi is lehetünk hasznukra, segíthetünk nekik mi is. Családban ez így természetes. A digitális távközlés terén 20 éves előnyt akartak nekünk lényegében ajándékozni kb. 28 éve. Miért is nem tehették meg? A globalterroristák nem kaszálhattak volna itt évi 40 trilliárd dollárt. Ezen felül az infoszivatyú nem dolgozott volna nekik.

Gyermetegnek és nevetségesnek nevezhetnénk az 1% mai reakcióit, ha nem lenne tragikus: az új helyzetben is ugyanúgy hazudnak, mint fénykorukban. Nem veszik észre, hogy rajtuk kívül már senki nem hiszi el hazugságaikat, hogy a Nép többsége már tisztában van gazemberségeikkel. A végletekig provokálják az egyetlen legitim hatalmat, a természetes úton járó, érték előállító, egyenes és nyílt Emberiséget. Ennek most következményei lesznek. Nem szabad hibázni. A mértéktartás, tárgyilagosság, szeretet, tolerancia és megbocsátás mindig legyen velünk! Én nem politizálok. Kötelező védelmi kötelezettségemnek teszek eleget. Maximálisan törekszem a valóság publikálására, mert nincs más út a mindent elborító, globális, évezredes hazugságterror ellen védekezni. Ez nem jog, hanem kötelesség minden ép embernek.

1. "MENYORSZÁG": Szeretetben, boldogságban, igazságban, Családban, békességben épülni, kivirulni, alkotni lehet.

2 POKOL: A várakozásban, feltételezésekben, hallgatásban, hazugságokban, fájdalomban, magányban tönkremenni, felőrlődni, tiszta erővel helyben járni lehet. E két külön világ arányát mindenki láthatja ma már maga körül és a nagyvilágban is. Az Emberiség nagyon kicsi része él az első közegben. Mostanra jött el a lehetősége, hogy ez az arány komolyan megjavuljon.

Indián sámán: Azt hiszem, a fehér ember úgy fél attól a világtól, amelyet alkotott magának, hogy se látni, se érezni, se szagolni nem akarja. Ha az arcodba csapódik az eső vagy a hó, ha a jeges szél megdermesztett és most a füstölgő tűz mellett felmelegszel, ha a forró gőzfürdőből kijövet a hideg folyóba veted magad, akkor érzed, hogy élsz. De ti ezt az érzést már nem igénylitek. Skatulyákban éltek, kizártátok belőlük a nyár melegét és a tél fagyát, testeteknek nincs többé illata. Hi-Fi-lármával tele a fületek, ahelyett, hogy a természet neszeire figyelnétek. Színészeket bámultok a tévében, akik nem létező élményekben részesítenek, mivel valódi, saját élményeitek már rég nincsenek. Eszitek az ízetlen ételeket? Hát, így éltek ti. És ez nem jó.

Az étellel, amit esztek, ugyanúgy bántok, mint a testetekkel. Megfosztjátok természetes részeitől, ízétől, illatától, nyersségétől, hogy aztán mesterséges színt, mesterséges ízeket kapjon.

Nagyon megnehezítettétek, hogy helyesen, belülről éljük át a természetet, hogy részei lehessünk? Nem csak a földet, a sziklákat, az ásványokat tettétek tönkre, vagyis azokat a dolgokat, amelyeket ti ?holt?-nak neveztek, pedig nagyon is elevenek; megváltoztattátok az állatokat is, melyek az ember hozzátartozói, a Nagy Szellem részei, olyan félelmetesen megváltoztattátok őket, hogy felismerhetetlenek lettek. Vannak farmok, ahol a csirkét a mellehúsáért tenyésztik. Azokat az állatokat alacsony ketrecekben tartják, folytonos tolongásban, mert ettől természetellenesen kifejlődnek a mellizmaik. Ha egy madárnak szüntelenül görnyedt gerinccel kell élnie, természetellenessé, őrültté, gonosszá válik. Így van ez az emberekkel is. Ez az, amiért öngólt rúgtatok.

Az ember nem arra született, hogy az ilyesmit elviselje. Börtönökben éltek, ti csináltátok magatoknak, és úgy hívjátok, ?otthon?, hivatal, gyár. A madárra semmi szükség. Nincs bátorságotok tisztességesen megölni. Így aztán csinos kis műanyag zacskóban kerül elétek, feldarabolva, konyhakészen, íze nincs, de bűntudat se jár vele? A ti felfogásotok szerint a háború is ? ültök a repülőgépben, magasan a felhők felett, megnyomtok egy gombot, ledobjátok a bombákat, és nem nézitek meg, mi történik a felhők alatt ? szagtalan, bűntelen és steril. Osztogatjátok, adjátok és veszitek a halált. Az összes dezodorotokkal együtt haláltól bűzlötök, de féltek a halál valóságától; nem mertek szembenézni vele. A halált is sterilizáltátok, suba alá került, megfosztottátok méltóságától.

Mi, indiánok azonban gondolunk a halálra. Én is. A mai nap például kitűnő lenne meghalni, nincsen sem nagy hőség, sem túl hideg. Jó nap arra, hogy egy szerencsés ember elérjen útja végére. Egy boldog ember, akinek sok a barátja. Másmilyen napok nem olyan jók. Azok önző, magányos embereknek valók, akiknek keserves dolog itt hagyni ezt a földet. De úgy gondolom, a fehérek ebből a szempontból alighanem minden napot rossznak tartanak.

Akik alkalmasak az ép Emberiséget jogaiba visszahelyezni: Érett kultúrákban a koros embereket nem azért tisztelték, mert "majd én is megöregszem". A tisztességben megőszült ember óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt!

A koros ember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték! Épen tudott megőszülni és tiszta tudott maradni, sok évtized küzdelmét élte át. Ez becsülhető. Ők együtt a fiatal talentumokkal képesek helyreállítani a glóbuszon a megfordult értékrendet.
 

A nyilvánosság nélkül nem így zajlik egy rendőri intézkedés:

Jogtalanság nem szül jogot akkor sem, ha talármaskarában követik el, vagy más erőszakszervezeti formaruhában, állami intézményben. Magyarhonban nincsen legitim hivatalos személy: mindegyik bűnrészes, a jelenlegi korrupcióban, mindegyik tud róla, egyik sem tesz eleget intézkedési kötelezettségének, amelyért tartjuk őt.

A leleplezés ilyen szintje már kicsalhatja a nyitott ketrecből az agresszíven kómásított Népet. Már nem szükségszerű az ép Emberiségnek ebben a fogságban élnie, melyet a közösségellenes sérültek globális szövetsége tart fenn. A jelenlegi jogellenes állapotban bűnrészességet vállalók a továbbiakban kockázatokkal kell, hogy szembenézzenek. A robbanásszerű felismerés bármikor bekövetkezhet: nem kell vallások és pártok fogságában élni az ép Emberiségnek.

 

Magyar Ébredés

 

 

 

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
2 + 16 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.